Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 có đáp án

Tiếng Anh lớp 6 Bài 2: My home

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 2: My home có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập Cấu trúc ngữ pháp, Từ vựng Tiếng Anh đã học trong bài. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • Read the passage and choose the correct answer for each following question.

  Hi. My name is John. I live in Liverpool. Liverpool is a large city in the north of England. I live with my parents, my two brothers and my sister. We live in a large house.

  In our house, there is a big kitchen, a dining room, a large living room and a toilet. There is also a separate room for our washing machine and freezer. Upstairs there are five bedrooms, two bathrooms, and another toilet. Outside, there is a large garden. There are two garages.

 • 1. Where does John live?
 • 2. How many people are there in John's family?
 • 3. How many rooms are there in John's house? x
 • 4. Dining room is the room in the house where you ...........................................
 • 5. Which of the following is NOT true?
 • Match the English word with the Vietnamese definition.
  1. attic a. tủ ly, chén
  2. hall b. tủ quần áo
  3. wardrobe c. bồn rửa tay
  4. cupboard d. lò vi sóng
  5. microwave e. máy rửa chén
  6. dishwasher f. hành lang
  7. sink g. gác mái
  8. fridge h. tủ lạnh
 • 1. attic - ...
 • 2. hall - ...
 • 3. wardrobe - ...
 • 4. cupboard - ...
 • 5. microwave - ...
 • 6. dishwasher - ...
 • 7. sink - ...
 • 8. fridge - ...
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 3.182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm