Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2

Đề thi 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: My Home 

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Bài 2 My Home có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức đã học về từ vựng Tiếng Anh, cấu trúc ngữ pháp đã học trong Unit 2. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.
 • 1. Close _____ book.
 • 2. Is this an _____?
 • 3. I live _____ Le Loi street.
 • 4. What _____ your parents do?
 • 5. How do you _____ your name?
 • Chuyển các câu sau sang dạng phủ định.
 • 1. He is a doctor.
  He isn't a doctor. He is not a doctor.
 • 2. That is a book.
  That isn't a book. That is not a book.
 • 3. She lives on Pham Hung street.
  She doesn't live on Pham Hung street. She does not live on Pham Hung street.
 • 4. They are students.
  They are not students. They aren't students.
 • 5.These are my classmates.
  These aren't my classmates. These are not my classmates.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
62 5.830
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm