Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ngữ pháp Unit 6 lớp 6 Places

Nằm trong bộ đề Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit, lý thuyết cấu trúc tiếng Anh Unit 6 Places SGK tiếng Anh lớp 6 Places bao gồm 2 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh quan trọng bao gồm: Giới từ chỉ nơi chốn và Cách dùng một số từ để hỏi tiếng Anh cơ bản.

A. Giới từ chỉ nơi chốn trong tiếng Anh

I. Định nghĩa giới từ chỉ nơi chốn

Đây là những giới từ được dùng với các danh từ chỉ nơi chốn, địa điểm, vị trí. Chúng xác định vị trí của chủ ngữ, nơi xảy ra hành động được mô tả bởi động từ trong câu.

Các giới từ chỉ nơi chốn thường gặp: at, in, on, above, over, before, behind, under, near, between...

II. Cách sử dụng giới từ chỉ nơi chốn

Giới từ

Cách dùng

Ví dụ

At

Được dùng cho một điểm, tại một điểm nào đó, quanh một điểm nào đó

Please! Look at your book (Làm ơn! Nhìn vào sách đi)

In

+ Được dùng cho một khoảng không gian được bao quanh

+ Được dùng trước một số từ/cụm từ chỉ nơi chốn

 • Tên châu lục
 • Tên quốc gia
 • Tên thành phố

+ In the room, in a box, in the garden

+ Ví dụ:

 • In Asia
 • In Vietnam
 • In Hanoi

On

Để nói một hành động, sự việc, hiện tượng… ngay bên trên một vật nào đó, có sự tiếp xúc

The bell is on the table (Cái chuông ở trên bàn)

Above/Over

Để chỉ một sự vật, sự việc, hiện tượng… nào đó ở vị trí cao hơn một vật khác

+ Above: ở phía trên, có vị trí cao hơn nhưng không có sự tiếp xúc

+ Over: ở ngay phía trên, có thể có sự tiếp xúc hoặc không

+ A bird flew up above the trees. (Một con chim bay lên phía trên những cái cây)

+ They built a new room above/ over the lake. (Họ đã xây một căn phòng mới ngay phía trên hồ)

Before

Được sử dụng cho vị trí phía trước (không nhất thiết phải ngay thẳng phía trước)

An old man is standing before a bakery (Một ông già đang đứng trước một tiệm bánh)

Behind

Để chỉ vị trí ngay phía sau

My hat is behind the door (Mũ của tôi ở đằng sau cái cửa)

Under

Để chỉ vị trí ngay bên dưới một vật, sự vật nào đó

The cat is sleeping under this table (Con mèo đang ngủ dưới cái bàn này)

Near

Chỉ sự gần về khoảng cách, không nhất thiết phải ngay sát

My house near the river (Nhà tôi gần con sông)

Between

Chỉ vị trí ngay chính giữa, ở giữa hai vật, sự vật…

I’m sitting between my mother and my father (Tôi đang ngồi giữa mẹ và bố tôi)

B. Từ để hỏi trong tiếng Anh - Wh-questions

I. Các từ để hỏi cơ bản trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 9 từ để hỏi, đó là:

 • Who (ai): chỉ người, được sử dụng để làm chủ từ.
 • Whom (ai): chỉ người, được sử dụng để làm túc từ (tân ngữ).
 • Whose (của ai): chỉ người, được sử dụng để chỉ sự sở hữu.
 • What (gì, cái gì): chỉ vật, đồ vật, được sử dụng để làm chủ từ hoặc túc từ.
 • Which (nào, cái nào): chỉ vật, con vật, được sử dụng để làm chủ từ hoặc túc từ.
 • Where (đâu, ở đâu): chỉ nơi chốn
 • When (khi nào): chỉ thời gian
 • Why (tại sao): chỉ lí do, nguyên nhân.
 • How (thế nào, cách nào): chỉ trạng thái, cách thức, phương thức, ...

II. Câu để hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi trong tiếng Anh

Dưới đây là cuộc hội thoại giữa phóng viên với một vài người lính:

Phóng viên: Người lính:

Why are you fighting? For our freedom.

(Tại sao các anh lại chiến đấu?) (Vì tự do của chúng tôi.)

What can you do for the people? We can help them.

(Các anh có thể làm được gì cho nhân dân?) (Chúng tôi có thể bảo vệ họ.)

When will the war be over? Very soon.

(Khi nào thì chiến tranh sẽ kết thúc?) (Sẽ sớm thôi.)

III. Hình thức:

WH- + Trợ động từ + chủ ngữ.

Trợ động từ bao gồm:

a. Động từ "tobe"

What is Thu doing?

Thu đang làm gì vậy?

b. Động từ "To have"

Where have you put the map?

Em để tấm bản đồ ở đâu vậy?

c. Động từ khuyết thiếu: can, may, dare, will, should,...

When can we travel safely?

Khi nào chúng ta có thể đi du lịch một cách an toàn?

Nếu trong câu có hai trợ động từ trở lên, trợ động từ đầu tiên sẽ được đặt lên trước chủ ngữ.

I should have said something. What should I have said?

Đáng lý tôi nên nói điều gì đó. Tôi nên nói điều gì?

III. Cụm câu hỏi

What time is your friend arriving? Half past eight.

Mấy giờ bạn em sẽ tới? Lúc 8h30.

What kind of/ What sort of club is it? A nightclub.

Câu lạc bộ thuộc loại nào? Một câu lạc bộ đêm.

Cụm câu hỏi tương tự: What color, How old, How far, How many, How much, How long, How often,...

IV. Cách sử dụng từ để hỏi trong tiếng Anh

Từ để hỏi có thể làm chủ từ, túc từ hoặc bổ từ trong câu:

- Who: luôn làm chủ từ

- What, which, whose: làm chủ từ hoặc túc từ

- When, where, why, how: làm bổ từ

a. Làm chủ từ

Mẫu câu: Từ để hỏi + động từ + ... ?

- What is on that table? Cái gì ở trên chiếc bàn kia vậy?

- Which is good? Cái nào tốt?

- Whose book is here? Cuốn sách của ai ở đây?

b. Làm túc từ (tân ngữ)

Mẫu câu: Từ để hỏi + trợ động từ + S + động từ + ...?

- What do you do in the morning? Bạn làm gì vào buổi sáng?

- Which colour do you like? Bạn thích màu nào?

- Whose book do you have? Bạn giữ sách của ai vậy?

Ghi nhớ: Whom khi đứng đầu câu có thể được thay bằng Who.

- Whom do you live with?

= Who do you live with? Bạn sống với ai?

c. Làm bổ từ (When, Where, Why, How)

Mẫu câu: When/Where/Why/How + trợ động từ + S + động từ + ...?

- When do you have math? Khi nào bạn có tiết Toán?

- How are you today? Hôm nay bạn khỏe chứ?

- Where is your school? Trường bạn ở đâu?

Trên đây là Ngữ pháp - Grammar tiếng Anh Unit 6 lớp 6 Places chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
24
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh 6

  Xem thêm