Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 bao gồm đề thi mới nhất năm nay và các đề thi qua các năm có đáp án chi tiết cho từng đề. Qua bộ đề thi này các bạn sẽ làm quen với dạng đề thi, rèn luyện và nâng cao trình độ, kiến thức về Toán lớp 6. Chúc các bạn thi tốt!

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 mới nhất 2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021

Bài 1 (3,0 điểm): Tính

a) – 47. 69 + 31. (- 47) – (- 155) + 5. (-3)2

b)\frac{27}{23}-\frac{-5}{21}-\frac{4}{23}+\frac{16}{21}+\frac{1}{2}

c)\frac{-8}{9}+\frac{1}{9} \cdot \frac{2}{9}+\frac{1}{9} \cdot \frac{7}{9}

Bài 2 (3,5 điểm): Tìm x

a) 3 – (17 – x) = 289 – ( 36 + 289)

b) \mathrm{x}+\frac{3}{10}=\frac{17}{12}-\frac{17}{20}

c) \frac{x}{20}=\frac{7}{12}+\frac{11}{30}

d) \frac{7}{x}<\frac{x}{4}<\frac{10}{x} (với x là số nguyên dương)

Bài 3 (2,5 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \widehat{x O y}=30^{\circ}, \widehat{x O z}=105^{\circ}

a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc yoz?

c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia đối của tia Ox. Tia Oz có là tia phân giác của góc aOy không? Vì sao?

Bài 4 (1,0 điểm): Cho

\mathrm{A}=\frac{1}{2^{2}}+\frac{1}{3^{2}}+\frac{1}{4^{2}}+\ldots+\frac{1}{9^{2}}

Chứng tỏ: \frac{8}{9}>A>\frac{2}{5}

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3,0 điểm)

a) - 47. (69 + 31) + 154 + 5.9 = - 47. 100 + 155 + 45

= - 4500

\begin{aligned}
&\text { b) } \frac{27}{23}-\frac{-5}{21}-\frac{4}{23}+\frac{16}{21}+\frac{1}{2}\\
&=\frac{27}{23}+\frac{5}{21}-\frac{4}{23}+\frac{16}{21}+\frac{1}{2}\\
&=\left(\frac{27}{23}-\frac{4}{23}\right)+\left(\frac{5}{21}+\frac{16}{21}\right)+\frac{1}{2}\\
&=\frac{5}{2}
\end{aligned}

\begin{aligned}
&\text { c) }\\
&\frac{-8}{9}+\frac{1}{9} \cdot \frac{2}{9}+\frac{1}{9} \cdot \frac{7}{9}=\frac{-8}{9}+\frac{1}{9}\left(\frac{2}{9}+\frac{7}{9}\right)=\frac{-7}{9}
\end{aligned}

0,5

0,5

0,5

0,25

0.25

1,0

Câu 2

(3,5 điểm)

a) 3 – 17 + x = 289 – 36 – 289

x = -22

\begin{aligned}
&\text { b) } x+\frac{3}{10}=\frac{17}{30}\\
&\mathrm{x}=\frac{4}{15}
\end{aligned}

c)

\frac{x}{20}=\frac{19}{20}

suy ra x = 19

d) Vì \frac{7}{x}<\frac{x}{4}<\frac{10}{x}

nên \frac{28}{4 x}<\frac{x^{2}}{4 x}<\frac{40}{4 x}

Suy ra: 28 < x2< 40

Vậy x2 = 36

Vì x > 0 nên x = 6

0,5

0,5

0,25

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 3

(2,5 điểm)

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán

Vẽ đúng hình đến câu a

a) Chứng tỏ được Oy nằm giữa Oz và Ox

b) Tính được

\begin{array}{l}
\widehat{y O z}=105^{\circ}-30^{0} \\
\widehat{y O z}=75^{\circ}
\end{array}

c) Chứng tỏ được tia Oz nằm giữa hai tia Oa và Oy

Tính được \widehat{a O z}=180^{\circ}-105^{\circ}=75^{\circ}

suy ra \widehat{a O z}=\widehat{z O y}

Kết luận

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 4

(1,0 điểm)

Ta có:

\frac{1}{1}-\frac{1}{2}>\frac{1}{2^{2}}>\frac{1}{2}-\frac{1}{3} \quad \frac{1}{2}-\frac{1}{3}>\frac{1}{3^{2}}>\frac{1}{3}-\frac{1}{4} \quad \frac{1}{8}-\frac{1}{9}>\frac{1}{9^{2}}>\frac{1}{9}-\frac{1}{10}

Cộng từng vế của các bất đẳng thức trên:

\begin{array}{l}
1-\frac{1}{9}>\frac{1}{2^{2}}+\frac{1}{3^{2}}+\frac{1}{4^{2}}+\ldots+\frac{1}{9^{2}}>\frac{1}{2}-\frac{1}{10} \\
\Rightarrow \frac{8}{9}>A>\frac{2}{5}
\end{array}

0,5

0,25

0,25

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán đề 1

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN THANH OAI
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2015 - 2016
MÔN THI: Toán 6
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (2,0 điểm) Tính nhanh

a) (42 – 98) – (42 – 12) - 12

b) (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

Câu 2: (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết:

a) x – 105 : 3 = - 23

b) |x – 8| + 12 = 25

Câu 3: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

đề thi giữa hk2 môn toán lớp 6

Câu 4: (3,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 500, góc xOz = 1200. Vẽ Om là tia phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz

a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

b) Tính số đo các góc: xOm, xOn, mOn?

Câu 5: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

đề thi giữa hk2 môn toán lớp 6

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6

Đáp án đề thi giữa hk2 môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi giữa hk2 môn Toán lớp 6

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán đề 2

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANGĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: SỐ HỌC - LỚP 6
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi giữa hk2 môn Toán lớp 6

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6

Đáp án đề thi giữa hk2 môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi giữa hk2 môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi giữa hk2 môn Toán lớp 6

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán đề 3

TRƯỜNG THCS TAM HƯNGĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi giữa hk2 môn Toán lớp 6

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6

Đáp án đề thi giữa hk2 môn toán lớp 6

Đáp án đề thi giữa hk2 môn toán lớp 6

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 đề 4

A. Trắc nghiệm (2đ).

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 5: Xác định đúng, sai của các khẳng định bằng cách đánh dấu “x” vào ô thích hợp.

Khẳng định

Đúng

Sai

1) Muốn rút gọn một phân số về phân số tối giản ta chỉ cần chia tử và mẫu của phân số cho ước chung của chúng

2) Biểu thức (-2)9.34 . |-125|.(-7) < 0

3) Cho bốn tia chung gốc trong đó không có hai tia nào đối nhau, số góc được tạo thành là 6 góc

4) Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là hai góc kề bù

II. Tự luận (8 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

>> Tham khảo: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2018 - 2019

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

I: Trắc nghiệm: 2 điểm

Câu 1- câu 4: Khoanh tròn các đáp án sau (Mỗi câu cho 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B,C, D

C

D

C

Câu 5: 1 điểm: Khẳng định 1,2,4 đánh x vào cột S, khẳng định 3 đánh dấu nhân vào cột Đ, mỗi khẳng định cho 0,25 điểm.

II. Tự luận

Câu 1

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 3:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 4

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 6

Các đề thi giữa học kì 2 lớp 6 khác

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1.243 341.257
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm