Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều bao gồm đề thi mới nhất năm nay và các đề thi qua các năm có đáp án chi tiết cho từng đề. Qua bộ đề thi này các bạn sẽ làm quen với dạng đề thi, rèn luyện và nâng cao trình độ, kiến thức về Toán lớp 6. Chúc các bạn thi tốt!

Link tải trọn bộ đề thi 3 sách mới lớp 6

1. Đề thi Toán giữa kì 2 lớp 6 Kết nối tri thức

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong hai phân số có cùng mẫu dương, phân số có tử lớn hơn thì

A. lớn hơn

B. nhỏ hơn

C. không so sánh được

D. bằng nhau

Câu 2: Biết \frac{5}{2} x=4. Giá trị của x bằng

A. 10

B. \frac{8}{5}

C. \frac{5}{8}

D. 15

Câu 3: Giá trị của y để \frac{3}{7}=\frac{-24}{y}

A. y = 49

B. y = −56

C. y = 56

D. y = −49

Câu 4: Quan sát hình và cho biết đâu là khẳng định đúng

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 KNTT

A. Điểm A thuộc đường thẳng d

B. Điểm C thuộc đường thẳng d

C. Đường thẳng AB đi qua điểm C

D. Ba điểm ABC thẳng hàng

Câu 5: Giá trị \frac{m}{n} của a là

A. \frac{m}{n}: a

B. a: \frac{m}{n}

C. \frac{m}{n} \cdot a

D. \frac{n}{m} \cdot a

Câu 6: Được cô giáo giao nhiệm vụ thống kê điểm kiểm tra giữa kì môn Toán của các thành viên trong tổ, bạn Minh lập được bảng sau:

Số điểm10987653
Số người3334111

Theo thống kê trên, số bạn đạt điểm 8 là

A. 8 bạn

B. 4 bạn

C. 1 bạn

D. 3 bạn

Câu 7: Biểu đồ dưới đây cho biết số lượng khách (đơn vị: người) đến du lịch ở một số địa phương năm 2018.

Theo biểu đồ trên, địa phương nào có khách đến du lịch nhiều nhất và số lượng khách
đến đó là bao nhiêu?

A. Nha Trang với 45000 người

B. Đà Nẵng với 60000 người

C. Đà Nẵng với 50000 người

D. Huế với 36000 người

Câu 8: Cho đoạn AB = 6cm. M là điểm thuộc đoạn AB sao cho MB = 5cm . Khi đó độ dài đoạn MA là

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 KNTT

A. 1 cm

B. 3 cm

C. 11 cm

D. 2 cm

II. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 1 (2 điểm).Thực hiện các phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) \frac{3}{5}+\frac{-4}{9}

b) \frac{3}{5}+\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{8}

c) \frac{7}{2} \cdot \frac{8}{13}+\frac{8}{13} \cdot \frac{-5}{2}+\frac{8}{13}

d) \frac{-5}{17} \cdot \frac{-9}{23}+\frac{9}{23} \cdot \frac{-22}{17}+11 \frac{9}{23}

Câu 2 (2 điểm). Tìm x, biết:

a) \frac{7}{8}+x=\frac{3}{5}

b) \frac{1}{3}:(2 x-1)=\frac{-4}{24}

c) \frac{17}{2}-\left|x-\frac{3}{4}\right|=\frac{-7}{4}

d) (3 x+2)\left(\frac{-2}{5} x-7\right)=0

Câu 3 (1 điểm)
Ông Ba muốn lát gạch và trồng cỏ cho sân vườn. Biết diện tích phần trồng cỏ bằng \frac{1}{5} diện tích sân vườn và diện tích phần lát gạch là 36m2

a) Tính diện tích sân vườn.

b) Giá 1m2 cỏ là 50000 đồng, nhưng khi mua ông được giảm giá 5% . Vậy số tiền cần
mua cỏ là bao nhiêu?

Câu 4 (2 điểm)

Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho: OA = 3cm, OB =6 cm.

a) Kể tên các tia trùng nhau gốc O, các tia đối nhau gốc A?

b) Điểm A có phải trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?

Câu 5 (1 điểm)

a) Tính tổng: M=1+\frac{1}{5}+\frac{3}{35}+\ldots+\frac{3}{9603}+\frac{3}{9999}

b) Chứng minh rằng: S=\frac{1}{4^{2}}+\frac{1}{6^{2}}+\frac{1}{8^{2}}+\ldots+\frac{1}{(2 n)^{2}}<\frac{1}{4} \quad(\mathrm{n} \in \mathrm{N}, \mathrm{n} \geq 2)

Đáp án Đề thi Toán lớp 6 giữa học kì 2

Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm).

Câu12345678
Đáp ánABBACDCA

Mỗi đáp án chọn đúng cho 0,25 điểm

Phần II: Tự luận (8 điểm)

CâuÝĐáp ánĐiểm
1a\frac{3}{5}+\frac{-4}{9}=\frac{27}{45}+\frac{-20}{45}=\frac{7}{45}0,5
b\frac{3}{5}+\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{8}=\frac{3}{5}+\frac{3}{4}=\frac{12}{20}+\frac{15}{20}=\frac{27}{20}0,5
c\begin{aligned}
&\frac{7}{2} \cdot \frac{8}{13}+\frac{8}{13} \cdot \frac{-5}{2}+\frac{8}{13}=\frac{8}{13} \cdot\left(\frac{7}{2}+\frac{-5}{2}+1\right) \\
&=\frac{8}{13} \cdot 2=\frac{16}{13}
\end{aligned}

0,25

0,25

d\begin{aligned}
&\frac{-5}{17} \cdot \frac{-9}{23}+\frac{9}{23} \cdot \frac{-22}{17}+11 \frac{9}{23}=\frac{5}{17} \cdot \frac{9}{23}+\frac{9}{23} \cdot \frac{-22}{17}+11 \frac{9}{23} \\
&=\frac{9}{23} \cdot\left(\frac{5}{17}+\frac{-22}{17}\right)+11 \frac{9}{23} \\
&=\frac{-9}{23}+11 \frac{9}{23}=11
\end{aligned}

0,25

0,25

2a\begin{aligned}
&\frac{7}{8}+x=\frac{3}{5} \\
&x=\frac{3}{5}-\frac{7}{8} \\
&x=\frac{-11}{40}
\end{aligned}

0,25

0,25

b\begin{aligned}
&\frac{1}{3}:(2 x-1)=\frac{-4}{24}=>2 x-1=\frac{1}{3}: \frac{-1}{6} \\
&2 x-1=-2 \\
&2 x=-1 \\
&x=\frac{-1}{2}
\end{aligned}

0,25

0,25

c\begin{aligned}
&\frac{17}{2}-\left|x-\frac{3}{4}\right|=\frac{-7}{4} \\
&\left|x-\frac{3}{4}\right|=\frac{41}{4} \\
&\Rightarrow\left[\begin{array} { l } 
{ x - \frac { 3 } { 4 } = \frac { 4 1 } { 4 } } \\
{ x - \frac { 3 } { 4 } = \frac { - 4 1 } { 4 } }
\end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{l}
x=11 \\
x=\frac{-19}{2}
\end{array}\right.\right.
\end{aligned}

0,25

0,25

d\begin{aligned}
&(3 x+2)\left(\frac{-2}{5} x-7\right)=0 \\
&\Rightarrow\left[\begin{array} { l } 
{ 3 x + 2 = 0 } \\
{ \frac { - 2 } { 5 } x - 7 = 0 }
\end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{l}
3 x=-2 \\
\frac{-2}{5} x=7 \\
x=\frac{-2}{3} \\
x=\frac{-35}{2}
\end{array}\right.\right. \\
&\Rightarrow\left[\begin{array}{l}
x \\
x
\end{array}\right.
\end{aligned}

0,25

0,25

3a

Phân số biểu thị diện tích phần lát gạch là :

1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}(diện tích sân vườn)

Diện tích sân vườn là:

36: \frac{4}{5}=36 \cdot \frac{5}{4}=45 (m2)

0,25

0,25

b

Diện tích đất trồng cỏ là:

45 − 36 = 9 (m2)

Giá của 9m2 cỏ là: 50000.9 450000 = (đồng)

Vì ông Ba được giảm giá 5% nên số tiền phải trả để mua cỏ
bằng 95% giá tiền ban đầu của 9m2 cỏ.

Vậy số tiền mua cỏ là: 95%.450000 = 427500(đồng)

0,25

0,25

a

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 KNTT

0,5
4

+ Các tia trùng nhau gốc O là: tia Ox, tia OA, tia OB

+ Các tia đối nhau gốc A là: tia AO và tia AB , tia AO và tia Ax .

0,25

0,25

b

Theo hình vẽ, ta có: OA + AB = OB

AB = OB −OA = 6 − 3 = 3 cm

Mà OA = 3cm

OA = AB
Theo hình vẽ, ta có A nằm giữa O và B

Mà OA = AB

Suy ra A là trung điểm của đoạn thẳng OB

0,5

2. Đề thi giữa kì 2 Toán 6 sách Cánh Diều

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)

* Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1 (0,25đ): (NB-TD) Trong cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số?

A. \frac{4}{7}
B. \frac{0,25}{-3}
C. \frac{5}{0}
D. \frac{6,23}{7,4}

Câu 2 (0,25đ): (NB-GQVĐ) Phân số nào sau đây bằng phân số \frac{3}{4}?

A. \frac{13}{20}
B. \frac{25}{16}
C. \frac{6}{8}
D. \frac{10}{75}

Câu 3 (0,25đ): (NB-TD) Phân số đối của phân số \frac{-16}{25}?

A. \frac{16}{25}
B. \frac{25}{16}
C. \frac{6}{8}
D. \frac{10}{75}

Câu 4 (0,25đ): (NB-TD) Hãy chọn cách so sánh đúng?

A. \frac{-2}{4}<\frac{-3}{4}
B. \frac{-4}{5}<\frac{-3}{5}
C. \frac{1}{4}<\frac{-3}{4}
D. \frac{-1}{6}<\frac{-5}{6}

Câu 5 (0,25đ): (NB-TD) Hỗn số 5\frac{2}{3}được viết dưới dạng phân số?

A. \frac{17}{3}
B. \frac{3}{17}
C. \frac{5}{3}
D. \frac{4}{3}

Câu 6 (0,25đ): (NB-TD)Trong các số sau, số nào là số thập phân âm?

A. 75
B. -75
C. -7,5
D. 7,5

Câu 7 (0,25đ): (NB-TD) Phân số \frac{-31}{10}được viết dưới dạng số thập phân?

A. 1,3
B. 3,3
C. -3,2
D. -3,1

Câu 8 (0,25đ): (NB-TD) Số đối của số thập phân -1,2?

A. 12
B. 1,2
C. -12
D. 0,12

Câu 9 (0,25đ): (NB-GQVĐ)Số 3,148 được làm tròn đến hàng phần chục?

A. 3,3
B. 3,1
C. 3,2
D. 3,5

Câu 10 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Giá trị của tổng \frac{-7}{6}+\frac{18}{6}?

A. \frac{-4}{6}
B. \frac{11}{6}
C. -1
D. \frac{-85}{72}

Câu 11 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả phép tính \frac{9}{5}:\frac{-3}{5}?

A. 3
B. 4
C. - 3
D. -4

Câu 12 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả phép tính \frac{3}{4}.\frac{4}{3}?

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

Câu 13 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Tính \frac{1}{4}của 20?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 14 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả của phép tính 7,5:2,5?

A. 2
B. 4
C. -3
D. 3

Câu 15 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả của phép tính 3,2 - 5,7?

A. -2,5
B. 2,5
C. 5,2
D. -5,2

Câu 16 (0,5đ): (NB-TD) Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu?

A. d ∈ A
B. A ∈ d
C. A ∉ d
D. A ⊂ d

Câu 17 (0,25đ): (NB-TD)Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?

A. 1
B. 2
C. 3
D. Vô số đường thẳng

Câu 18 (0,25đ): (NB-GT) Cho hình vẽ: Có bao nhiêu tia trong hình vẽ đã cho?

Đề thi giữa kì 2 Toán 6

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 19 (0,25đ): (TH-GT) Cho hình vẽ bên: Hãy chỉ ra hai đường thẳng AB và AC

A. Cắt nhau
B. Song song với nhau
C. Trùng nhau
D. Có hai điểm chung

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6

Câu 20 (0,25đ): (TH-GQVĐ,CC) Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Biết AB = 3cm, AC = 8cm. Độ dài BC = ?

A. 5cm
B. 11cm
C. 4cm
D. 8cm

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): (TH-GQVĐ)Thực hiện phép tính một cách hợp lí

a) A=\frac{3}{5}.\frac{5}{4}-\frac{3}{5}.\frac{1}{4}

b) B = 6,3 + (-6,3) + 4,9

Câu 22 (1đ): (VD-GQVĐ)Tìm x, biết

a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

b) x-\frac{3}{10}=\frac{7}{15}.\frac{3}{5}

Câu 23 (1đ): (VD-MHH,GQVĐ)Chi đội lớp 6A có 45 học sinh. Trong đó, có 18 học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao. Tính tỉ số phần trăm số học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao.

Câu 24 (1,25đ): (TH- GT-CC-GQVĐ)Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CB.

Câu 25 (1đ): (VD-GQVĐ) Tính giá trị của biểu thức: P=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\ \frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,5 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

A

C

A

B

A

C

D

B

B

B

Câu hỏi

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

C

C

B

D

A

C

A

D

A

A

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): Thực hiện phép tính một cách hợp lí

a) A=\frac{3}{5}.\frac{5}{4}-\frac{3}{5}.\frac{1}{4} =\frac{3}{5} .(\frac{5}{4}-\frac{1}{4}  )=\frac{3}{5} .\frac{4}{4}=\frac{3}{5} .1=\frac{3}{5} (0,5đ)

b) C = 6,3 + (-6,3) + 4,9 = [6,3 + (-6,3)] + 4,9 = 0 + 4,9 = 4,9 (0,25đ)

Câu 22 (1đ): Tìm x, biết:

a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

x - 5,01 = 4,02

x = 4,02 + 5,01

x = 9,03 (0,5đ)

b) x-\frac{3}{10}=\frac{7}{15}.\frac{3}{5}

x-\frac{3}{10}=\frac{7}{25}

x=\frac{7}{25}+\frac{3}{10}

x=\frac{29}{50} (0,5đ)

Câu 23 (1đ):

Số phần trăm học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao:

\frac{18}{45}.100\%=40\% (1đ)

Câu 24 (1,25đ):

Vẽ đúng hình: 0,25đ.

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn Toán

AB = 8cm

AC = 4cm

CB = AB - AC = 8 - 4 = 4cm (1đ)

Câu 25 (1đ):

P=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\ \frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}

=1-\frac{1}{2} +\frac{1}{2} -\frac{1}{3} +\frac{1}{3}- \frac{1}{4} +...+\frac{1}{99} -\frac{1}{100}

=1-\frac{1}{100}=\frac{99}{100} (1đ)

3. Đề thi Toán giữa kì 2 lớp 6 Chân trời sáng tạo

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: Kết quả của phép trừ \frac{1}{27}-\frac{1}{9}

A. \frac{1}{27}-\frac{1}{9}=\frac{0}{18}

B. \frac{1}{27}-\frac{3}{27}=\frac{-2}{0}

C. \frac{1}{27}-\frac{3}{27}=\frac{2}{27}

D. \frac{1}{27}-\frac{3}{27}=\frac{1-3}{27}=\frac{-2}{27}

Câu 2: Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp thay vào chỗ ....để hoàn thành câu sau: Hình tạo thành bởi điểm A và một phần đường thẳng bị chia ra bởi A được gọi là một....

A. Tia

B. Đường thẳng

C. Điểm

D. Đoạn thẳng

Câu 3: Trong ba điểm thẳng hàng, có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại?

A. có vô số điểm.

B. có nhiều hơn hai điểm.

C. có không quá hai điểm.

D. có duy nhất một điểm.

Câu 4: Kết quả của phép nhân \frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{2}

A. \frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{2}=\frac{-1.2}{4.4}=\frac{-2}{4}

B. \frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{2}=\frac{-1}{4} \cdot \frac{2}{4}=\frac{-2}{16}

C. \frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{2}=\frac{-0}{8}

D. \frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{2}=\frac{-1}{8}

Câu 5: Sau khi rút gọn tối giản phân số \frac{4}{16}ta được phân số

A. \frac{2}{8}

B. \frac{4}{8}

C. \frac{1}{4}

D. \frac{1}{8}

Câu 6: Trong từ STUDENT có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 7: Số đối của \frac{-7}{8}

A. \frac{8}{7}

B. \frac{7}{8}

C. \frac{7}{-8}

D. \frac{-8}{7}

Câu 8: Các chữ cái in hoa trong từ TOAN, chữ nào sau đây có tâm đối xứng?

A. T

B. O

C. A

D. N

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 9: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính sau:

a) -\frac{5}{8} \cdot \frac{(-4)^{2}}{10}

b) \frac{-2020}{2021} \cdot \frac{9}{11}+\frac{-2020}{2021} \cdot \frac{2}{11}

c) \frac{-5}{7} \cdot \frac{2}{11}+\frac{-5}{7} \cdot \frac{9}{11}+\frac{5}{7}

d) \frac{-3}{8} \cdot \frac{1}{2}+\frac{1}{6} \cdot \frac{-3}{8}+\frac{1}{3}: \frac{-8}{3}

Câu 10: (1,5 điểm) Tìm x biết

a) x-\frac{-1}{5}=3+\frac{-3}{2}

b) \frac{1}{2}-\left(x-\frac{5}{11}\right)=\frac{-3}{4}

c) \frac{3}{4}+\left(\frac{2}{5}-x\right)=\frac{1}{4}

Câu 11: (1,5 điểm) Mẹ cho Hà một số tiền đi mua đồ dùng học tập . Sau khi mua hết 24 nghìn tiền vở, 36 nghìn tiền sách, Hà còn lại \frac{1}{3} số tiền. Vậy mẹ đã cho Hà số tiền là bao nhiêu?

Câu 12: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức A=\frac{9}{1.2}+\frac{9}{2.3}+\frac{9}{3.4}+\ldots+\frac{9}{98.99}+\frac{9}{99.100}

Câu 13: (1,0 điểm) Nhà An có một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 4m , chiều dài
6 m. An cần đắp bờ xung quanh ruộng. Hỏi An cần đắp bao nhiêu mét bờ?

Câu 14: (1,0 điểm)

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 CTST

a) Cho hình vẽ bên. Có bao nhiêu cặp đường thẳng song song?

b) Từ 4 hình tam giác vuông bằng nhau (hình minh họa phía dưới) ta có thể ghép thành bao nhiêu hình có trục đối xứng?

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 CTST

Đáp án Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 CTST

I. Trắc nghiệm

Câu12345678
Đáp ánDADDCBBB

II. Tự luận

CâuNội dung đáp ánThang điểm
9a\begin{aligned}
&-\frac{5}{8} \cdot \frac{(-4)^{2}}{10}= \\
&-\frac{5}{8} \cdot \frac{16}{10}=-\frac{80}{80}=-1
\end{aligned}0,5
b

\frac{-2020}{2021} \cdot \frac{9}{11}+\frac{-2020}{2021} \cdot \frac{2}{11}=\frac{-2020}{2021}\left(\frac{9}{11}+\frac{2}{11}\right)

=\frac{-2020}{2021} \cdot 1=\frac{-2020}{2021}

0,25

0,25

c\frac{-5}{7} \cdot \frac{2}{11}+\frac{-5}{7} \cdot \frac{9}{11}+\frac{5}{7}=\frac{-5}{7}\left(\frac{2}{11}+\frac{9}{11}\right)+\frac{5}{7}=\frac{-5}{7} \cdot 1+\frac{5}{7}=00,5
d

\frac{-3}{8} \cdot \frac{1}{2}+\frac{1}{6} \cdot \frac{-3}{8}+\frac{1}{3}: \frac{-8}{3}=\frac{-3}{8} \cdot \frac{1}{2}+\frac{1}{6} \cdot \frac{-3}{8}+\frac{1}{3} \cdot \frac{-3}{8}

=\frac{-3}{8}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\right)=\frac{-3}{8} \cdot 1=\frac{-3}{8}

0, 25
10a\begin{aligned}
&x-\frac{-1}{5}=3+\frac{-3}{2} \Rightarrow x-\frac{-1}{5}=\frac{3}{2} \\
&\Rightarrow x=\frac{3}{2}+\frac{-1}{5} \Rightarrow x=\frac{15}{10}+\frac{-2}{10} \\
&\Rightarrow x=\frac{13}{10}
\end{aligned}

0,25

0,25

b\begin{aligned}
&\frac{1}{2}-\left(x-\frac{5}{11}\right)=\frac{-3}{4} \\
&\Rightarrow\left(x-\frac{5}{11}\right)=\frac{1}{2}-\frac{-3}{4} \Rightarrow x-\frac{5}{11}=\frac{5}{4} \Rightarrow x=\frac{5}{4}+\frac{5}{11} \\
&\Rightarrow x=\frac{75}{44}
\end{aligned}

0,25

0,25

c\begin{aligned}
&\frac{3}{4}+\left(\frac{2}{5}-x\right)=\frac{1}{4} \Rightarrow\left(\frac{2}{5}-x\right)=\frac{1}{4}-\frac{3}{4} \\
&\Rightarrow \frac{2}{5}-x=\frac{-1}{2} \Rightarrow x=\frac{2}{5}-\frac{-1}{2} \Rightarrow x=\frac{9}{10}
\end{aligned}
11

Số tiền Hà đã tiêu là:

24 + 36 = 60 (nghìn đồng)

Mẹ cho Hà số tiền là:

60 x 3 = 180 (nghìn đồng)

Đáp số: 180 đồng

0,5

0,5

0,5

12\begin{aligned}
&9 A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\ldots+\frac{1}{99}-\frac{1}{100} \\
&9 A=1-\frac{1}{100} \\
&9 A=\frac{100-1}{100}=\frac{99}{100} \\
&\Rightarrow A=\frac{11}{100}
\end{aligned}

0,25

0,25

0,25

13

Do thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 4 m, chiều dài 6 m suy ra chu vi là 24 m mà chiều dài bờ. An cần đắp chính bằng chu vi thửa ruộng.

An cần đắp số mét bờ là:

(6 + 4).2=20 (m)

Đáp số: 20 m

0,5

0,5

14

Dựa vào hình vẽ, ta thấy có các cặp đường thẳng song song là KM và QO ; KQ và MO ; KT và SO ; KS và TO . Vậy có tất cả bốn cặp đường thẳng song song.

b) Có nhiều hơn 5 cách ghép 4 tam giác vuông bằng nhau để được một hình có trục đối xứng. Sau đây là một số ví dụ:

Đề thi giữa kì 2 Toán 6

0,5

0,5

4. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn khác

Tham khảo lời giải 3 bộ sách mới Toán lớp 6

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1.530 517.744
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Hung Do
    Hung Do

    câu giải đâu ạ


    Thích Phản hồi 19:55 08/02
    Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm