Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2024 sách mới

Mời các bạn tham khảo Đề cương ôn tập cuối học kì 2 năm 2023 môn Toán lớp 6 của 3 bộ sách mới: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều. Tài liệu hệ thống kiến thức được học trong chương trình Toán 6 học kì 2 giúp các em có kế hoạch ôn tập phù hợp, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Trọn bộ đề cương ôn tập Toán 6 của 3 bộ sách mới tải tại đây:

1. Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 2 năm 2023

A. LÝ THUYẾT

I. SỐ HỌC

1) Một số yếu tố thống kê và xác suất

2) Phận số với tử và mẫu là số nguyên. So sánh các phân số. Hỗn số dương;

3) Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia phân số;

4) Số thập phân;

5) Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia số thập phân;

6) Ước lượng và làm tròn số;

7) Tỉ số và tỉ số phần trăm;

8) Hai bài toán về phân số.

II. HÌNH HỌC

1) Điểm. Đường thẳng;

2) Hai đường thẳng cẳt nhau. Hai đường thẳng song song;

3) Đoạn thẳng;

4) Tia

5) Góc.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Sủ dụng dữ liệu sau đây để làm câu 1, 2, 3.

Một cửa hàng bán ô tô thống kê số lượng ô tô bán được trong bốn quý năm 2021 được kêt quả
như sau:

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6

Câu 1: Tổng số xe bán được trong bốn quý là:

A. 11 chiếc.

B. 110 chiếc.

C. 115 chiếc.

D. 12 chiếc.

Câu 2: Số xe bán được nhiều nhất trong 1 quý là:

A. 4 .

B. 40 .

C. 30 .

D. 45 .

Câu 3: Quý 4 bán được nhiều hơn quý 3 bao nhiêu chiếc xe?

A. 0,5.

B. 1

C. 5

D. 10

Sử dụng dữ liệu sau đây để làm câu 4, 5, 6.

Biểu đồ sau đây cho biết môn thể thao yêu thích nhất của các bạn học sinh khối 6 một trường
THCS.

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6

Câu 4: Môn thể thao được yêu thích nhất là:

A. Bóng đá.

B. Bóng rổ.

C. Cầu lông.

D. Bơi lội

Câu 5: Số HS thích bóng đá nhiều hơn số HS thích bóng rổ là:

A. 20.

B. 80.

C. 60.

D. 10.

Câu 6: Số học sinh thích môn cầu lông là?

A. 40.

B. 50.

C. 60.

D. 80.

Câu 7: Tung đồng xu 32 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là

A. \frac{18}{32}

B. \frac{7}{16}

C. \frac{12}{32}

D. \frac{3}{8}

Câu 8: Khánh gieo một con xúc xắc 50 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện123456
Số lần410117126

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là:

A.  \frac{1}{10}

B. \frac{6}{25}

C. \frac{2}{25}

D. Đáp án khác

Câu 9: Một hộp có chứa 1 viên bi xanh, 1 viên bi vàng, 1 viên bi đỏ và 1 viên bi trắng. Các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần, Nam lấy ra một viên bi từ trong hộp, ghi lại màu của viên bi và bỏ lại vào trong hộp. Trong 20 lần lấy viên bi liên tiếp, có 6 lần xuất hiện màu xanh, 5 lần xuất hiện màu vàng, 2 lần xuất hiện màu đỏ và 7 lần xuất hiện màu trắng. Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện màu xanh:

A. \frac{3}{10}

B. \frac{1}{4}

C. \frac{1}{10}

D. Đáp án khác

Câu 10. Phân số nào sau đây bằng phân số \frac{-2}{5}

A. \frac{4}{-10}

B. \frac{-6}{-15}

C. -\frac{-12}{30}

D. Đáp án khác

Câu 11. Kết quả của phép tính ( −0,352) + ( −21, 78) là:

A. −23,164

B. −22, 434 .

C. −22,162 .

D. −22,132 .

Câu 12. Kết quả của phép tính 42,1 − ( −29,35) là:

A. −71, 45

B. 12,75 .

C. 2,775 .

D. −71, 425 .

Câu 13. Kết quả phép tính: 25.(−0,8).4.(−0,5).0,224 là:

A. 9,86 .

B. 8, 69 .

C. 8,96 .

D. −8,96 .

Câu 14. Số x thỏa mãn (−1,23).x = 4,551 là số:

A. −3, 6 .

B. −3, 7 .

C. −3,8 .

D. −3,9 .

Câu 15. Số x thỏa mãn (−3,744): x =1,6 là số:

A. −23, 4 .

B. −2, 43.

C. 23, 4 .

D. −2,34 .

Tài liệu vẫn còn dài, mời các bạn tải về để xem toàn bộ

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán lớp 6 được chia thành 2 phần chính: Lý thuyết và Bài tập. Phần lý thuyết sẽ nhắc lại toàn bộ chương trình mà các bạn học sinh đã được học ở lớp 6. Phần bài tập được chia thành các dạng nhỏ với đáp án đi kèm. Nội dung ôn tập bám sát chương trình học. Qua đó, tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị thật tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới.

5. Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 2 sách cũ

A. Lý thuyết

I. Số học

1. Nêu quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu ngoặc?

2. Viết dạng tổng quát của phân số. Cho ví dụ.

3. Thế nào là hai phân số bằng nhau? Cho ví dụ.

4. Nêu tính chất cơ bản của phân số? Viết dạng tổng quát.

5. Phát biểu quy tắc rút gọn phân số? Thế nào là phân số tối giản? Cho ví dụ.

6. Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta làm như thế nào? Cho ví dụ.

7. Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu số nhiều phân số? Cho ví dụ.

8. Phát biểu và viết dạng tổng quát quy tắc thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia phân số?

9. Phát biểu tính chất cơ bản của phép cộng và phép nhân phân số

a) Nêu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước? Cho ví dụ.

b) Nêu quy tắc tìm một số biết giá trị phân số của nó? Cho ví dụ.

c) Nêu cách tính tỷ số của hai số a và b? Tỷ số phần trăm? Cho ví dụ.

II. Hình học

1. Góc là hình như thế nào? Kí hiệu? Hình vẽ minh họa.

2. Thế nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?

3. Thế nào là hai góc phụ nhau; bù nhau; kề nhau, kề bù?

4. Khi nào thì \widehat{\mathrm{xOy}}+\widehat{\mathrm{yOz}}=\widehat{\mathrm{xOz}}? Vẽ hình minh họa.

5. Thế nào là tia phân giác của một góc? Cách vẽ tia phân giác của một góc?

6. Tam giác ABC là hình như thế nào? (O; R) là hình như thế nào?

7. Nêu các cách chứng tỏ 1 tia nằm giữa hai tia? (đưa ra ví dụ minh họa)

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Phân số nào sau đây không bằng phân số \frac25

A.\frac{4}{-10}
B. \frac{6}{15}
C. \frac{8}{-20}
D. \frac{12}{30}

Câu 2. Phân số nào sau đây bằng phân số \frac37

A.-\frac{3}{7}
B. \frac{-3}{7}
C.\frac{3}{-7}
D. -\frac{3}{-7}

Câu 3. Cho \frac{-15}{x}=\frac{3}{4}Khi đó giá trị của x là:

A. 20
B. – 20
C. 63
D. 57

Câu 4. Cho biết \frac{x+1}{4}=\frac{-9}{12} Khi đó giá trị của x là:

A. -4

B. -2

C. 4

D. 2

II. Bài tập tự luận

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Bài 1. Thực hiện phép tính

a)11 \frac{3}{4}-\left(6 \frac{5}{6}-4 \frac{1}{2}\right)+1 \frac{2}{3}
b) 2 \frac{17}{20}-1 \frac{11}{15}+6 \frac{9}{20}: 3
c) 4 \frac{3}{7}:\left(\frac{7}{5} \cdot 4 \frac{3}{7}\right)
d)\left(3 \frac{2}{9} \cdot \frac{15}{23} \cdot 1 \frac{7}{29}\right): \frac{5}{23}

Bài 2. Thực hiện phép tính

a) 11 \frac{3}{4}-\left(6 \frac{5}{6}-4 \frac{1}{2}+1 \frac{2}{3}\right)
b) \left(5 \frac{7}{8}-2 \frac{1}{4}-0,5\right): 2 \frac{23}{26}
c) \left(17 \frac{13}{15}-3 \frac{3}{7}\right)-\left(2 \frac{12}{15}-4\right)
d) 2 \frac{2}{3} \cdot \frac{-4}{5} \cdot 0,375 \cdot(-10) \cdot \frac{-15}{24}

Bài 3. Thực hiện phép tính

a) 5: \frac{3}{4}-4 \frac{4}{5}: \frac{3}{4}
b) \frac{-3}{5} \cdot \frac{2}{7}+\frac{-3}{7} \cdot \frac{3}{5}+\frac{-3}{7}
c) \left(-4 \frac{2}{7} \cdot \frac{7}{11}+\frac{7}{11} .5 \frac{1}{3}\right) \cdot 5-5 \frac{2}{3}
d) \frac{5}{39} \cdot\left(7 \frac{4}{5} \cdot 1 \frac{2}{3}+8 \frac{1}{3} .7 \frac{4}{5}\right)

Dạng 2: Tìm x

Bài 6. Tìm x, biết:

a) x-\frac{3}{10}=\frac{7}{15}: \frac{3}{5}
b) \frac{8}{23} \cdot \frac{46}{24}=\frac{1}{3} \mathrm{x}
c) x:\left(-1 \frac{3}{21}\right)+3 \frac{1}{2}=-1 \frac{3}{4}
d) x-25 \% \cdot x=0,5

Bài 7. Tìm x, biết:

a) x+\frac{3}{22}=\frac{27}{121} \cdot \frac{11}{9}
b)\frac{1}{5}: x=\frac{1}{5}-\frac{1}{7}
c)\left(-2 \frac{2}{11}\right): x-4 \frac{2}{3}=\frac{5}{6}
d) 3 \frac{1}{3} x+16 \frac{3}{4}=-13,25

Dạng 3: Bài toán có nội dung thực tế

Bài 10. Lớp 6A có 50 học sinh. Trong đó có \frac{3}{5} số học sinh thích chơi đá bóng, 80% số học sinh thích chơi đá cầu, \frac{7}{10} số học sinh thích chơi cầu lông. Hỏi:

a) Lớp 6A có bao nhiêu học sinh thích chơi bóng đá?

b) Lớp 6A có bao nhiêu học sinh thích chơi đá cầu?

c) Lớp 6A có bao nhiêu học sinh thích chơi cầu lông?

Bài 11. Một bể nước hình chữ nhật có chiều cao 1,6 m, chiều rộng bằng \frac{3}{4} chiều cao, chiều dài bằng 150% chiều rộng. Tính thể tích của bể.

Bài 12. Một ô tô đã đi 120 km trong ba giờ . Giờ thứ nhất xe đi được 13 quãng đường. Giờ thứ hai xe đi được 40% quãng đường còn lại. Hỏi trong giờ thứ ba xe đi được bao nhiêu kilômét?

Bài 13. Khối 6 của một trường THCS có ba lớp gồm 120 học sinh. Số học sinh lớp
6A chiếm 35% số học sinh của khối . Số học sinh lớp 6B bằng \frac{20}{21} số học sinh lớp 6A, còn lại là học sinh lớp 6C . Tính số học sinh mỗi lớp.

Bài 14. Học sinh lớp 6 A đã trồng được 56 cây trong ba ngày. Ngày thứ nhất trồng được \frac{3}{8}
số cây. Ngày thứ hai trồng được \frac{4}{7} số cây còn lại. Tính số cây học sinh lớp 6 A trồng trong mỗi ngày?

-------------------------------------------------------

Ngoài đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 6, mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo thêm đề thi học kì 2 môn Toán,...mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với bộ đề cương này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 6 sắp tới, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 6 trên VnDoc tổng hợp đề thi của tất cả các môn của bộ 3 sách mới, là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Truy cập nhóm riêng dành của 3 bộ sách: Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1.252 390.499
8 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Đặng Phương Minh 5D
  Đặng Phương Minh 5D

  có dáp án ko


  Thích Phản hồi 19:56 20/03
  • duc anh bui
   duc anh bui

   kooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   Thích Phản hồi 15:31 03/05
 • Flo Sang
  Flo Sang

  ơ sao lớp 5 lại 

  Thích Phản hồi 20:47 05/05
  • Flo Sang
   Flo Sang

   1c

   2c

   3c

   4d

   5a

   6b

   7?

   8

   Thích Phản hồi 22:14 05/05
   • Flo Sang
    Flo Sang

    kyky

    Thích Phản hồi 22:14 05/05
    • Thu Thao
     Thu Thao

     sus

     Thích Phản hồi 17:10 07/05
     • Hang Cao
      Hang Cao

      Khó quá có bn nào giúp mình ko


      Thích Phản hồi 20:54 10/06
      • Tien Le
       Tien Le

       câu 15 tính máy câu trả lời sai nha anh em ;;]

       Thích Phản hồi 21:37 15/06
       • Nguyễn Thị Hoàng Yến
        Nguyễn Thị Hoàng Yến

        sai phần nào ạ bạn?

        Thích Phản hồi 08:27 16/06
      • Tien Le
       Tien Le

       1c                                                                                                                                       2c                                                                                                                                      3c                                                                                                                                     4d                                                                                                                                       5c                                                                                                                                   6b                                                                                                                                           7a                                                                                                                                  8d                                                                                                                                      9d                                                                                                                                      10a                                                                                                                                11d                                                                                                                                    12a                                                                                                                                    13c                                                                                                                                     14b                                                                                                                                   15/

       Thích Phản hồi 21:40 15/06

       Đề thi học kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức

       Xem thêm