Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2019 - 2020

I.Sốhọc
1.Nêuquytắcchuyểnvế,quytắcdấungoặc?
2.Viếtdạngtổngquátcủaphânsố.Chovídụ.
3.Thếnàolàhaiphânsốbằngnhau?Chovídụ.
4.Nêutínhchấtcơbảncủaphânsố?Viếtdạngtổngquát.
5.Phátbiểuquytắcrútgọnphânsố?Thếnàolàphânsốtốigiản?Chovídụ.
6.Muốnsosánhhaiphânsốkhôngcùngmẫutalàmnhưthếnào?Chovídụ.
7.Phátbiểuquytắcquyđồngmẫusốnhiềuphânsố?Chovídụ.
8.Phátbiểuvàviếtdạngtổngquátquytắcthựchiệncácphéptoáncộng,trừ,
nhân,chiaphânsố?
9.Phátbiểutínhchấtcơbảncủaphépcộngvàphépnhânphânsố
a)Nêuquytắctìmgiátrịphânsốcủamộtsốchotrước?Chovídụ.
b)Nêuquytắctìmmộtsốbiếtgiátrịphânsốcủanó?Chovídụ.
c)Nêucáchtínhtỷsốcủahaisốavàb?Tỷsốphầntrăm?Chovídụ.
II.Hìnhhọc
1.Góclàhìnhnhưthếnào?Kíhiệu?Hìnhvẽminhhọa.
2.Thếnàolàgócvuông,gócnhọn,góctù,gócbẹt?
3.Thếnàolàhaigócphụnhau;bùnhau;kềnhau,kềbù?
4.Khinàothì
xOy yOz xOz
?Vẽhìnhminhhọa.
5.Thếnàolàtiaphângiáccủamộtgóc?Cáchvẽtiaphângiáccủamộtgóc?
6.TamgiácABClàhìnhnhưthếnào?(O;R)làhìnhnhưthếnào?
7.Nêucáccáchchứngtỏ1tianằmgiữahaitia?(đưaravídụminhhọa)
A. LÝ THUYẾT
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2
MÔN TOÁN LỚP 6
Năm học 2019 - 2020
A.
4
10
 B.
6
15
 C.
8
20
 D.
12
30

Câu2.Phânsốnàosauđâybằngphânsố
3
7

A.
3
7
 B.
3
7
 C.
3
7
 D.

Câu3.Cho
15 3
.
x 4
Khiđógiátrịcủaxlà:
A.20 B.–20 C.63 D.57
Câu4.Chobiết
x 1 9
4 12
.Khiđógiátrịcủaxlà:
A.
4
 B.
2
 C.4 D.2
Câu5.Tính
6 10
bằng
A.10 B.–16 C.–10 D.16
Câu6.Tính
5 . 8
bằng
A.–40 B.40 C.–13 D.13
Câu7.Khi
x 2
thìxbằng:
A.2 B.–2 C.2hoặc–2 D.4
Câu8.Tậphợpcácsốnguyênướccủa2là:
A.
1; 2
 B.
1; 2
 C.
0; 2; 4; 6;....
 D.
2; 1;1; 2

Câu9.Viếttích
3 . 3 . 3 . 3 . 3
dướidạngmộtlũythừa
A.
2
3
 B.
3
3
 C.
4
3
 D.
5
3

Câu10.Hỗnsố
3
2
5
đượcviếtdướidạngphânsốlà:
A.
13
5
 B.
13
5
 C.
10
5
 D.
7
5

Câu11.Kếtquảcủaphéptính
1 1 1
5 4 20
là
A.10 B.0 C.
1
10
 D.
1
10

I.Bàitậptrắcnghiệm
Câu1.Phânsốnàosauđâykhôngbằngphânsố
2
5

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Câu12.Tỉsố%của
3
15
và
4
20
là:
A.100% B.12% C.30% D.15%
Câu13.75%của60là:
A.40 B.80 C.45 D.90
Câu14.
6
5
của
7
4
là:
A.
41
20
 B.
10
21
C.
1
2
10
 D.Đápánkhác
Câu15.Biết
5
6
củaxbằng
1
2
10
thìxbằng:
A.
63
25
 B.
7
4
 C.
38
25
 D.
4
7

Câu16.HọckìIlớp6Acó20họcsinhgiỏi.HọckìIIsốhọcsinhgiỏităngthêm
20%.Sốhọcsinhgiỏicủalớp6AtronghọckìIIlà:
A.16 B.24 C.40 D.4
Câu17.Trongcáccâusau,câunàođúng,câunàosai?
1. Hìnhtạobởihaitiacắtnhaulàmộtgóc
2. Góctùlàmộtgócnhỏhơngócbẹt
3. NếutiaOmlàtiaphângiáccủa
xOy
thì
xOm yOm

4. Nếu
aOb bOc
thìOblàtiaphângiáccủa
aOc

5. Gócvuônglàgóccósốđobằng
o
90

6. Haigóckềnhaulàhaigóccómộtcạnhchungvàhaicạnhcònlạinằmtrên
hainửamặtphẳngđốinhaucóbờchứacạnhchung.
7. TamgiácABClàhìnhgồmbađoạnthẳngAB,BC,CA
8. Mọiđiểmnằmtrênđườngtrònđềucáchtâmmộtkhoảngbằngbánkính.
Câu18.
aOb bOc aOc
thì
A.TiaOanằmgiữahaitiaOb,Oc B.TiaOcnằmgiữahaitiaOa,Ob
C.TiaObnằmgiữahaitiaOa,Oc D.Cảbaphươngántrênđềusai
Câu19.Biết
o o
xOy 70 , yOz 110
thìhaigóctrênlàhaigóc
A.Kềbù B.Phụnhau C.Kềnhau D.Bùnhau
Câu20.Biết
0
xOy
60
,
0
yOz
30
.Haigócđótrênlàhaigóc
A.Kềbù B.Phụnhau C.Kềnhau D.Bùnhau

Đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề cương ôn tập cuối học kì 2 năm 2019 - 2020 môn Toán lớp 6 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc, tổng hợp tất cả các kiến thức toàn bộ chương trình môn Toán 6 cả năm học giúp các bạn học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo.

Đề cương ôn tập học kì 2 Toán lớp 6 được chia thành 2 phần chính: Lý thuyết và Bài tập. Phần lý thuyết sẽ nhắc lại toàn bộ chương trình mà các bạn học sinh đã được học ở lớp 6. Phần bài tập được chia thành các dạng nhỏ với đáp án đi kèm. Qua đó, tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị thật tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới.

Đề cương ôn tập các môn lớp 6 mới nhất:

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 năm 2020

Ngoài đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 6, mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo thêm đề thi học kì 2 môn Toán, đề thi học kì 2 môn Văn,...mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với bộ đề cương này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
707 135.349
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm