Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Toán lớp 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia bao gồm đáp án và hướng dẫn cho các câu hỏi trong SGK Toán 6 KNTT trang 49, 50. Lời giải sau đây giúp các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Mời các em học sinh cùng so sánh lời giải chi tiết.

Bài toán mở đầu trang 48 Toán lớp 6 Tập 2

Nhật thực, nguyệt thực là những hiện tượng thiên văn, xảy ra khi Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời cùng nằm trên một đường thẳng, nhưng theo thứ tự khác nhau.

Thứ tự của chúng trên đường thẳng khi đó như thế nào?

Đáp án

Theo tìm hiểu, ta có:

Hiện tượng Nhật thực theo thứ tự là: Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất.

Hiện tượng Nguyệt thực theo thứ tự là: Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng.

Hoạt động trang 48 Toán lớp 6 Tập 2:

Em hãy quan sát hình ảnh bên.

Em có nhận xét gì về vị trí của ngọn nến, quả lắc và bóng của quả lắc ở trên tường?

Lời giải:

Hình ảnh trên cho thấy ngọn nến, quả lắc và cái bóng của quả lắc thẳng hàng. Hơn nữa, quả lắc ở giữa ngọn nến và cái bóng của nó.

Câu hỏi trang 48 Toán lớp 6 Tập 2

Em hãy quan sát Hình 8. 15 và cho biết:

Câu hỏi trang 48 Toán 6 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Điểm D nằm giữa hai điểm nào?

b) Hai điểm nào nằm cùng phía đối với điểm B?

c) Hai điểm nào nằm khác phía đối với điểm E?

Đáp án

a) Quan sát hình vẽ có điểm B, D, C thẳng hàng ta thấy điểm D nằm giữa hai điểm B và điểm C.

b) Quan sát hình vẽ có điểm B, D, C thẳng hàng ta thấy hai điểm D và C nằm cùng phía đối với điểm B (cùng phía bên phải)

c) Quan sát hình vẽ có điểm A, E, D thẳng hàng ta thấy hai điểm D và A nằm khác phía đối với điểm E (nằm về hai phía của điểm E)

Luyện Tập 1 trang 49 Toán lớp 6 Tập 2 

Cho hai điểm phân biệt A, B như Hình 8.16. Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho:

 • Điểm C nằm giữa hai điểm A và B;
 • Điểm C và điểm D nằm khác phía đối với điểm B.

Khi đó điểm A và điểm B có nằm cùng phía đối với điểm D không?

Toán lớp 6 bài 33

Đáp án

Vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B; điểm C và điểm D nằm khác phía đối với điểm B nên ta có hình vẽ sau:

Toán lớp 6 bài 33 Kết nối tri thức

Khi đó điểm A và điểm B nằm cùng phía với điểm D (cùng phía bên trái)

Vận dụng trang 49 Toán lớp 6 Tập 2 

Cho hình bình hành ABCD như Hình 8.17. Em hãy xác định một điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D.

Toán lớp 5 bài 33 Kết nối tri thức

Đáp án

Điểm nằm giữa hai điểm A, C đồng thời nằm giữa hai điểm B, D là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo.

Ta có O là điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D.

Giải Toán lớp 6 bài 33 KNTT

Câu hỏi trang 49 Toán lớp 6 Tập 2

Quan sát hình 8.19

Câu hỏi trang 49 Toán 6 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc tên các tia trong hình;

Với mỗi tia ở câu a, tìm tia đối của chúng.

Đáp án

a) Các tia có trong hình 8.19 là:

Ax

Ay (hoặc AB)

Bx (hoặc BA)

By

b) Tia đối của Ay là Ax

Tia đối của Bx là By

Tia đối của Ax là Ay (hoặc AB)

Tia đối của By là Bx (hoặc BA)

Luyện Tập 2 trang 49 Toán lớp 6 Tập 2

Quan sát Hình 8.20.

a) Em hãy đọc tên các tia trong hình;

b) Nếu điểm M nằm trên tia đối của tia AB thì M có thuộc tia BA không?

 Toán lớp 6 bài 33 Kết nối tri thức

Đáp án

a) Các tia có trong hình là 6 tia: AB, BA, AC, CA, BC, CB.

b) Gọi Ax là tia đối của tia AB, lấy điểm M nằm trên tia đối của tia AB nghĩa là điểm M nằm trên tia Ax.

Giải Toán lớp 6 bài 33 KNTT

Khi đó ta thấy điểm M thuộc tia Bx hay là điểm M thuộc tia BA.

Bài 8.6 trang 50 Toán 6 tập 2

Cho bốn điểm A,B,C,D cùng thuộc đường thẳng xy như hình 8.21. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Điểm B nằm giữa hai điểm A và điểm D

2. Điểm A và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D

3. Điểm B nằm khác phía điểm A đối với điểm D

4. Điểm B và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D.

Toán lớp 6 bài 33 Kết nối tri thức

Gợi ý đáp án:

1. Đúng

2. Đúng

3. Sai

4. Đúng

Bài 8.7 trang 50 Toán 6 tập 2

Quan sát hình 8.22 và cho biết:

Toán lớp 6 bài 33 Kết nối tri thức

a. Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó.

b. Điểm B nằm trên các tia nào? Tia đối của chúng là tia nào?

c. Tia AC và tia CA có phải là hai tia đối nhau không?

Gợi ý đáp án:

a. Có tất cả 12 tia đó là: Ax, AB, AC, Ay, Bx, BA, BC, By, Cx, CA, CB, Cy.

b. Điểm B nằm trên tia: Bx, BA, Cx, CA, CB, AB, AC, Ay, BC, By.

Các tia đối của:

 • Bx là BC, By
 • BA là BC, By
 • Cx là Cy
 • CA là Cy
 • CB là Cy
 • AB là Ax
 • AC là Ax
 • Ay là Ax
 • BC là BA, Bx
 • By là BA, Bx

c. Tia AC và tia CA không phải là tia đối của nhau vì chúng không có chung điểm gốc.

Bài 8.8 trang 50 Toán 6 tập 2

Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng A,B,C phân biệt. Trong các câu sau đây, câu bào đúng?

1. Điểm A nằm trên tia BC

2. Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA.

3. Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau

4. Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau.

Gợi ý đáp án:

1. Đúng

2. Đúng

3. Sai

4. Đúng

Bài 8.9 trang 50 Toán 6 tập 2

Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng.

a. Em hãy viết tên các tia chứa hai trong ba điểm A,B,C.

b. Trong các tia đó, tìm hai tia khác gốc có đúng một điểm chung.

Gợi ý đáp án:

Hình vẽ minh họa bài toán như sau:

Bài 8.9 trang 50 Toán 6 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

a. Các tia đó là: AB, AC, BA, BC, CA, CB

b. Hai tia khác gốc có đúng 1 điểm chung là: AB và CB; BA và CA; AC và BC.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Ngoài lời giải Toán 6 KNTT bài 33 trên đây, mời các bạn tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 6Trắc nghiệm Toán 6 KNTTVnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
307
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • linh ng
  linh ng

  🥰thank🥰

  Thích Phản hồi 20:19 08/03

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Toán 6 Kết nối tri thức

Xem thêm