Toán lớp 6 bài 4 Phép nhân và phép chia hai số nguyên

Toán lớp 6 bài 4 Phép nhân và phép chia hai số nguyên bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 trang 70 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Chân trời sáng tạo.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 3 Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

Toán lớp 6 tập 1 trang 70 Câu 1

Tính:

a) (-3) . 7;

b) (-8) . (-6);

c) (+12) . (-20);

d) 24 . (+50).

Đáp án

a) (-3) . 7 = - 21

b) (-8) . (-6) = 48

c) (+12) . (-20) = -240

d) 24 . (+ 50) = 1200

Toán lớp 6 tập 1 trang 70 Câu 2

Tìm tích 213 . 3. Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích sau:

a) (- 213) . 3;

b) (- 3) . 213;

c) (- 3) . (- 213).

Đáp án

Ta có: 213 . 3 = 639

Từ đó suy ra:

a) (- 213) . 3 = - 639

b) (- 3) . 213 = - 639

c) (- 3) . (- 213) = 639

Toán lớp 6 tập 1 trang 70 Câu 3

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:

a) (+4) . (- 8) với 0;

b) (- 3) . 4 với 4;

c) (- 5) . (- 8) với (+5) . (+8).

Đáp án

a) Vì (+4) . (- 8) ra kết quả mang dấu âm => (+4) . (- 8) < 0.

b) Vì (- 3) . 4 ra kết quả mang dấu âm => (- 3) . 4 < 4.

c) Vì (- 5) . (- 8) và (+5) . (+8) ra kết quả mang giá trị dương. => (- 5) . (- 8) = (+5) . (+8).

Toán lớp 6 tập 1 trang 70 Câu 4

Thực hiện phép tính

a) (- 3) . (- 2) . (- 5) . 4;

b) 3 . 2 . (- 8) . (- 5).

Đáp án

a) (- 3) . (- 2) . (- 5) . 4 = - 120.

b) 3 . 2 . (- 8) . (- 5) = 240.

Toán lớp 6 tập 1 trang 70 Câu 5

Một kho lạnh đang ở nhiệt độ 8 oC, một công nhân cần đặt chế độ làm cho nhiệt độ của kho trung bình cứ mỗi phút giảm đi 2 oC. Hỏi sau 5 phút nữa nhiệt độ trong kho là bao nhiêu?

Đáp án

Cứ mỗi phút giảm 2 oC

=> Sau 5 phút nhiệt độ giảm: 5 . 2 = 10 oC.

Vậy: Sau 5 phút nữa nhiệt độ trong kho là: 8 – 10 = - 2 oC.

Toán lớp 6 tập 1 trang 70 Câu 6

Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông bảo nhiệt độ bên ngoài máy bay là -28 oC. Máy bay đang hạ cánh, nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng lên 4 oC. Hỏi sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C?

Đáp án

Nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng lên 4 oC

=> Sau 10 phút nữa nhiệt độ tăng: 4 . 10 = 40 oC.

Vậy: Sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là: - 28 + 40 = 12 oC.

Toán lớp 6 tập 1 trang 70 Câu 7

Tìm số nguyên x, biết:

a) (- 24) . x = - 120;

b) 6 . x = 24.

Đáp án

a) (- 24) . x = - 120

<=> x = (- 120) : (- 24)

=> x = 5

b) 6 . x = 24

<=> x = 24 : 6

=> x = 4

Toán lớp 6 tập 1 trang 70 Câu 8

Tìm hai số nguyên khác nhau a và b thỏa mãn a b và b a.

Đáp án

Hai số nguyên khác nhau a và b thỏa mãn a ⋮ b và b ⋮ a.

=> Khi đó a và b là số đối của nhau.

Toán lớp 6 tập 1 trang 70 Câu 9

Tìm tất cả các ước của các số nguyên sau: 6; -1; 13; -25

Đáp án

Ư(6) = {1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6}

Ư(1) = {1; -1}

Ư(13) = {1; -1; 13; -13}

Ư(-25) = {1; -1; 5; -5; 25; -25}

Toán lớp 6 tập 1 trang 70 Câu 10

Tìm ba bội của 5; -5

Đáp án

B(5) = {0; 5; 25;…}

B(-5) = {0; -5; -25;…}

Toán lớp 6 tập 1 trang 70 Câu 11

Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là – 25 oC. Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là – 39 oC. Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C?

Đáp án

Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là – 39 oC

=> Sau 7 ngày nhiệt độ thay đổi: – 25 + (– 39) = – 14 oC => Sau 7 ngày nhiệt độ giảm 14 oC.

=> Trung bình mỗi ngày nhiệt độ giảm: 14 : 7 = - 2 oC

* Kết luận: Trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi 2 oC.

Toán lớp 6 tập 1 trang 70 Câu 12

Sau một quý kinh doanh, bác Ba lãi được 60 triệu đồng, còn chú Tư lại lỗ 12 triệu đồng. Em hãy tính xem bình quân trong một tháng mỗi người lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Đáp án

Ta có: Một quý sẽ gồm có 3 tháng.

- Số tiền lãi của bác Ba: 60 : 3 = 20 (triệu đồng)

- Số tiền lỗ của bác Tư: 12 : 3 = 4 (triệu đồng)

* Kết luận: Bình quân trong một tháng số tiền lãi/lỗ của mỗi người là:

Bác ba lãi: 20 triệu đồng (Có 20 triệu đồng).

Bác Từ lỗ: 4 triệu đồng (Có - 4 triệu đông).

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 5 Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Kết nối tri thứcToán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 1.861
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 sách Chân Trời Sáng Tạo Xem thêm