Toán lớp 6 bài 1 Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Toán lớp 6 bài 1 Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 trang 50, 51, 53, 54 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Chân trời sáng tạo.

>> Bài trước: Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 1 Chân trời sáng tạo

Thực hành 1 trang 50 Toán lớp 6 tập 1 CTST

Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 0 OC sau đây: -4 OC, -10 OC, -23 OC

Đáp án

-4OC đọc là: âm bốn độ C (hoặc trừ bốn độ C)

-10OC đọc là: âm mười độ C (hoặc trừ mười độ C)

-23OC đọc là: âm hai mươi ba độ C (hoặc trừ hai mươi ba độ C)

Thực hành 2 trang 50 Toán lớp 6 tập 1 CTST

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy phát biểu lại cho đúng

a) -4 ∈ Z;

b) 5 ∈ Z;

c) 0 ∈ Z;

d) -8 ∈ N;

e) 6 ∈ N;

f) 0 ∈ N;

Đáp án

a) – 4 là số nguyên âm nên – 4 thuộc Z. Do đó -4 ∈ Z là đúng.

b) 5 là số nguyên dương nên 5 thuộc Z. Do đó 5 ∈ Z là đúng.

c) 0 là một phần tử của tập hợp Z nên 0 ∈ Z là đúng.

d) – 8 là số nguyên âm nên – 8 không thuộc N nên là sai, viết lại

e) 6 là một số tự nhiên N nên 6 ∈ N là đúng.

f) 0 là một số tự nhiên N nên 0 ∈ N là đúng.

Vận dụng trang 51 Toán lớp 6 tập 1 CTST

a) Mẹ Lan bán rau ở chợ, Lan giúp mẹ ghi số tiền lãi, lỗ hằng ngày trong một tuần như sau:

Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Chương 2 bài 1

Hãy nêu các số nguyên chỉ số tiền lãi, lỗ mỗi ngày trong tuần.

b) Một nhà giàn DK1 trên vùng biển Đông của Việt Nam có 3 tầng trên mặt nước và 3 phần hệ thống chân đỡ có độ cao như sau:

Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chương 2 Bài 1

Hãy nêu các số nguyên chỉ độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn.

Đáp án

a) Các số nguyên chỉ số tiền lãi, lỗ mỗi ngày trong tuần là

Ngày 3/9: Số tiền lãi được biểu diễn là 200 (nghìn đồng)

Ngày 4/9: Số tiền lỗ được biểu diễn là -50 (nghìn đồng)

Ngày 5/9: Số tiền lãi được biểu diễn là 180 (nghìn đồng)

Ngày 6/9: Số tiền lãi được biểu diễn là 90 (nghìn đồng)

Ngày 7/9: Số tiền lỗ được biểu diễn là – 80 (nghìn đồng)

Ngày 8/9: Số tiền hòa vốn được biểu diễn là 0 (nghìn đồng)

Ngày 9/9: Số tiền lãi được biểu diễn là 140 (nghìn đồng).

b) Vì nhà giàn có 3 tầng trên mặt nước và 3 phần chân đỡ ở dưới mặt nước nên:

Độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn là:

Độ cao phần 3 chân đỡ: -15 m

Độ cao phần 2 chân đỡ: - 9 m

Độ cao phần 1 chân đỡ: - 4 m

Độ cao tầng 1: 8 m

Độ cao tầng 2: 18 m

Độ cao tầng 3: 25 m.

Thực hành 3 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 CTST

Hãy nói độ cao hoặc độ sâu của các địa danh sau:

Thực hành 3 trang 51 Toán 6 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Đáp án

Độ cao của đỉnh Phan – xi – păng là 3 143 m.

Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là – 32 m hay độ sâu của đáy vịnh Cam Ranh là 32 m.

Độ cao của đỉnh Everest là 8 848 m.

Độ cao của đáy khe Mariana là – 10 994 m hay độ sâu đáy khe Mariana là 10 994 m.

Độ cao của đáy sông Sài Gòn là – 20 m hay độ sâu của đáy sông Sài Gòn là 20m.

Thực hành 4 trang 52 Toán lớp 6 tập 1 CTST

Hãy vẽ và biểu diễn các số -1; -5; 1; 5; -4 trên trục số đó.

Đáp án

Ta biểu diễn các số trên trục số như sau:

- Biểu diễn số -1: Ta di chuyển 1 vạch về bên trái số 0.

- Biểu diễn số - 5: Ta di chuyển 5 vạch về bên trái số 0.

- Biểu diễn số 1: Ta di chuyển 1 vạch về bên phải số 0.

- Biểu diễn số 5: Ta di chuyển 5 vạch về bên phải số 0.

- Biểu diễn số - 4: Ta di chuyển 4 vạch về bên trái số 0.

Khi đó, ta được trục số như sau:

Thực hành 4 trang 52 Toán 6 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Ngoài ra ta cũng có thể vẽ trục số thẳng đứng như trong hình bên dưới.

Do đó chiều dưới lên trên từ điểm 0 là chiều dương, chiều từ trên xuống dưới từ điểm 0 là chiều âm của trục số.

Thực hành 5 trang 53 Toán lớp 6 tập 1 CTST

Tìm số đối của mỗi số sau: 5; -4; -10; 2 020

Đáp án

Số nguyên a

Số đối của số nguyên a

5

-5

-4

4

-10

10

2 020

-2 020

Toán lớp 6 tập 1 trang 53 Câu 1

Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:

a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu;

b) Bớt 2 điểm vì phạm luật;

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả.

d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém.

Đáp án

a) 5

b) – 2

c) 1

d) - 2

Toán lớp 6 tập 1 trang 53 Câu 2

Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) 9 N;

b) -6 N;

c) - 3 Z;

d) 0 Z;

e) 5 Z;

g) 20 N.

Đáp án

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

d) Đúng

e) Đúng

g) Đúng

Toán lớp 6 tập 1 trang 53 Câu 3

Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau:

Giải câu 3 trang 53 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Đáp án

a) 1

b) – 3

c) 0

d) – 8

Toán lớp 6 tập 1 trang 53 Câu 4

Vẽ một đoạn trục số từ - 10 đến 10. Biểu diễn các số nguyên sau đây:

+ 5; -4; 0; - 7; - 8; 2; 3; 9; - 9.

Đáp án

Trục số biễu diễn các số như sau:

Giải câu 4 trang 53 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Toán lớp 6 tập 1 trang 54 Câu 5

Hãy vẽ một trục số, rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Đáp án

Giải câu 5 trang 54 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Những điểm A, B nằm cách điểm 0 hai đơn vị biểu diễn các số nguyên 2– 2.

Toán lớp 6 tập 1 trang 54 Câu 6

Tìm số đối của các số nguyên sau: - 5; - 10; 4; - 4; 0; - 100; 2 021.

Đáp án

Số đối của – 55.

Số đối của – 10 10.

Số đối của 4- 4.

Số đối của 0 0.

Số đối của – 100100.

Số đối của 2 021– 2 021

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 2 Thứ tự trọng tập hợp số nguyên

Trên đây là toàn bộ lời giải Toán lớp 6 chương 2 bài 1 chân trời sáng tạo Có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi phần Thực hành, Vận dụng và bài tập tự luyện. Các em học sinh luyện giải, củng cố toàn bộ kiến thức đã học.

Các thầy cô và các em học sinh tham khảo bài soạn 2 bộ sách khác môn Toán mới chương trình GDPT

Các bài giải đầy đủ các bài học của từng sách. Các đáp án tại đây để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
9 7.352
Sắp xếp theo
    Giải Toán 6 Chân Trời Sáng Tạo Xem thêm