Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 2 Kết nối tri thức

Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 2 Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 2.53

Tìm x {50; 108; 189; 1 234; 2 019; 2 020} sao cho:

a) x - 12 chia hết cho 2;

b) x - 27 chia hết cho 3;

c) x + 20 chia hết cho 5;

d) x + 36 chia hết cho 9.

Đáp án

a) x - 12 chia hết cho 2

Mà 12 chia hết cho 2 nên x chia hết cho 2

Vậy giá trị của x thỏa mãn là 50, 108, 1 234, 2 020.

b) x - 27 chia hết cho 3;

Mà 27 chia hết cho 2 nên x chia hết cho 3

Vậy giá trị của x thỏa mãn là 108, 189, 2 019.

c) x + 20 chia hết cho 5;

Mà 20 chia hết cho 5 nên x chia hết cho 5

Vậy giá trị của x thỏa mãn là 50, 2 020.

d) x + 36 chia hết cho 9

Mà 36 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9

Vậy giá trị của x thỏa mãn là 108, 189

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 2.54

Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố

a) 142 + 52 + 22

b) 400 : 5 + 40

Đáp án

a) 142 + 52 + 22 = 196 + 25 + 4 = 225 = 32.52

b) 400 : 5 + 40 = 80 + 40 = 120 = 23.3.5

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 2.55

Tìm ƯCLN và BCNN của:

a) 21 và 98

b) 36 và 54

Đáp án

a) ƯCLN(21, 98) = 7 ; BCNN(21, 98) = 294

b) ƯCLN(36, 54) = 18; BCNN(36, 54) = 108

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 2.56

Các phân số sau đã tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản.

a) \frac{27}{123}

b) \frac{33}{77}

Đáp án

a) \frac{27}{123}

Ta thấy ƯCLN(27, 123) = 3 nên phân số đã cho chưa tối giản

Ta có \frac{27}{123}=\frac{27: 3}{123: 3}=\frac{9}{41} là phân số tối giản

b) \frac{33}{77}

Ta thấy ƯCLN(33, 77) = 11 nên phân số đã cho chưa tối giản

Ta có \frac{33}{77}=\frac{33: 11}{77: 11}=\frac{3}{7} là phân số tối giản

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 2.57

Thực hiện phép tính:

a) \frac{5}{12}+\frac{3}{16}

b) \frac{4}{15}-\frac{2}{9}

Đáp án

a) BCNN(12, 16) = 48 nên chọn mẫu chung là 48

\frac{5}{12}+\frac{3}{16}=\frac{5.4}{12.4}+\frac{3.3}{16.3}=\frac{20}{48}+\frac{9}{48}=\frac{29}{48}

b) BCNN(15, 9) = 45 nên chọn mẫu chung là 45
 
\frac{4}{15}-\frac{2}{9}=\frac{4.3}{15.3}-\frac{2.5}{9.5}=\frac{12}{45}-\frac{10}{45}=\frac{2}{45}

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 2.58

Có 12 quả cam, 18 quả xoài và 30 quả bơ. Mẹ muốn Mai chia đều mỗi loại quả đó vào các túi sao cho mỗi túi đều có cam, xoài, bơ. Hỏi Mai có thể chia được nhiều nhất là mấy túi quà?

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 2.59

Bác Nam định kì 3 tháng một lần thay dầu, 6 tháng một lần xoay lốp xe ô tô của mình. Hỏi nếu bác ấy làm hai việc đó cùng lúc vào tháng 4 năm nay, thì gần nhất lần tiếp theo bác ấy sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng mấy.

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 2.60

Biết rằng hai số 79 và 97 là hai số nguyên tố. Hãy tìm ƯCLN và BCNN của hai số này.

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 2.61

Câu 2.61: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Biết hai số 3a.5233.5b có ƯCLN là 33.52 và BCNN là 34.53. Tìm a và b

Toán lớp 6 tập 1 trang 56 Câu 2.62

Bài toán cổ

Bác kia chăn vịt khác thường

Buộc đi cho được chẵn hàng mới ưa

Hàng 2 xếp thấy chưa vừa

Hàng 3 xếp vẫn còn thừa một con

Hàng 4 xếp vẫn chưa tròn

Hàng 5 xếp thiếu một con mới đầy

Xếp thành hàng 7, đẹp thay

Vịt bao nhiêu? Tính được ngay mới tài.

(Biết số vịt chưa đến 200 con)

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 13 Tập hợp các số nguyên Kết nối tri thức 

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạoToán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.
Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Kết nối tri thức Xem thêm