Toán lớp 6 trang 69 Luyện tập chung Kết nối tri thức

Toán lớp 6 trang 69 Luyện tập chung Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 15 Quy tắc dấu ngoặc Kết nối tri thức

Toán lớp 6 tập 1 trang 69 Câu 3.24

Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau:

a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính cần 1 dioptre

b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính lão 2 dioptre để đọc sách

Toán lớp 6 tập 1 trang 69 Câu 3.25

Điểm A nằm trên trục số và cách gốc O một khoảng 12 đơn vị (trục số nằm ngang và có chiều dương từ trái sang phải). Hỏi điểm A biểu diễn số nào nếu:

a) A nằm ở bên phải gốc O

b) A nằm ở bên trái gốc O

Đáp án

a) Điểm A biểu diễn số 12

b) Điểm A biểu diễn số -12

Toán lớp 6 tập 1 trang 69 Câu 3.26

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:

a) S = {x Z| -3 < x 3}

b) T = {x Z| -7 < x -2}

Đáp án

a) S = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}

Tổng các phần tử trong S bằng 3

b) T = {-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2}

Tổng các phần tử trong T bằng -21

Toán lớp 6 tập 1 trang 69 Câu 3.27

Tính tổng giá trị của biểu thức:

a) (27 + 86) - (29 - 5 + 84)

b) 39 - (298 - 89) + 299

Đáp án

a) (27 + 86) - (29 - 5 + 84) = 27 + 86 - 29 + 5 - 84 = 5

b) 39 - (298 - 89) + 299 = 39 - 298 + 89 + 299 = 129

Toán lớp 6 tập 1 trang 69 Câu 3.28

Tính giá trị của biểu thức (-314) - (75 + x) nếu:

a) x = 25

b) x = -313

Đáp án

a) x = 25 thì (-314) - (75 + x) = (-314) - (75 + 25) = -414

b) x = -313 thì (-314) - (75 + x) = (-314) - (75 -313) = -76

Toán lớp 6 tập 1 trang 69 Câu 3.29

Tính một cách hợp lí:

a) 2 834 + 275 - 2 833 - 265

b) (11 + 12 + 13) - (1 + 2 + 3)

Toán lớp 6 tập 1 trang 69 Câu 3.30

Có ba chiếc hộp đựng những miếng bìa. Trên mỗi miếng bìa có ghi một số như đã cho trong hình dưới đây. Hãy chuyển một miếng bìa từ hộp này sang hộp khác sao cho tổng các số ghi trên các miếng bìa trong mỗi hộp đều bằng nhau.

Toán lớp 6 trang 69 Kết nối tri thức

Toán lớp 6 tập 1 trang 69 Câu 3.31

Trong một trò chơi, bạn Minh nhận được yêu cầu: "Hãy tính tổng của tất cả các số trong tập hợp {x Z| -25 x 25}

Minh trả lời ngay: "Bằng 0". Em có thể giải thích tại sao Minh tính nhanh thế không?

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 16 Phép nhân số nguyên Kết nối tri thức

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạoToán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.
Đánh giá bài viết
1 72
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Kết nối tri thức Xem thêm