Toán lớp 6 bài 4 Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Cánh Diều

Toán lớp 6 bài 4 Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Cánh Diều bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học bài 4 Toán 6, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Cánh Diều.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 3 Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên Cánh Diều

A. Giải Toán 6 Cánh Diều phần Luyện tập vận dụng

I. Phép nhân Toán lớp 6 trang 19

1. Nhân hai số tự nhiên có nhiều chữ số

Luyện tập vận dụng 1 Toán lớp 6 trang 19 Cánh Diều

Đặt tính để tính:

341 x 157

Đáp án

Ta có:

Toán lớp 6 bài 4

Vậy 341 x 157 = 53 537

2. Tính chất của phép nhân

Luyện tập vận dụng 2 Toán lớp 6 trang 19 Cánh Diều

Tính một cách hợp lí:

a) 250 . 1 476 . 4;

b) 189 . 509 - 189 . 409

Đáp án

a) 250 . 1 476 . 4 = (250 . 4) . 1 476 = 1 000 . 1 476 = 1 476 000

b) 189 . 509 - 189 . 409 = 189 . (509 - 409) = 189 . 100 = 189 000

Luyện tập vận dụng 3 Toán lớp 6 trang 19 Cánh Diều

Một gia đình nuôi 80 con gà. Biết trung bình một con gà ăn 105 g thức ăn trong một ngày. Gia đình đó cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho đàn gà trong 10 ngày?

Đáp án

Gia đình đó cần số ki-lô-gam thức ăn cho đàn gà trong 10 ngày là:

105 . 10 = 1 050 (g) = 1,05 (kg)

II. Phép chia Toán lớp 6 trang 20

1. Phép chia hết

Luyện tập vận dụng 4 Toán lớp 6 trang 20 Cánh Diều

Đặt tính để tính thương: 139 004 : 236

Đáp án

Ta có:

Toán lớp 6 Cánh Diều bài 4

Vậy 139 004 : 236 = 589

2. Phép chia có dư

Luyện tập vận dụng 5 Toán lớp 6 trang 20 Cánh Diều

Đặt tính để tính thương và số dư của phép chia:

5 125 : 320

Đáp án

Ta có:

Toán lớp 6 bài 4 Cánh Diều

Vậy 5125 : 320 = 16 dư 5

B. Giải Toán 6 Cánh Diều phần Bài tập

Toán lớp 6 trang 21 tập 1 Bài 1

Tìm các số thích hợp ở dấu ?:

a) a . 0 = ?

b) a : 1 = ?

c) 0 : a = ? (với a0)

Đáp án

a) a. 0 = 0

b) a : 1 = a

c) 0 : a = 0

Toán lớp 6 trang 21 tập 1 Bài 2

Tính một cách hợp lí:

a) 50 . 347 . 2

b) 36 . 97 + 97 . 64

c) 157 . 289 - 289 . 57

Đáp án

a) 50 . 347 . 2 = (50 . 2) . 347 = 100 . 347 = 34 700

b) 36 . 97 + 97 . 64 = 97 . (36 + 64) = 97 . 100 = 9 700

c) 157 . 289 - 289 . 57 = 289 . (157 - 57) = 289 . 100 = 28 900

Toán lớp 6 trang 21 tập 1 Bài 3

Đặt tính rồi tính:

a) 409 . 215

b) 54 322 : 346

c) 123 257 : 404

Đáp án

Giải bài tập 3 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 21

Toán lớp 6 trang 21 tập 1 Bài 4

Một bênh nhân bị sốt cao, mất nước. Bác sĩ chỉ định uống 2 lít dung dịch Oresol để bù nước. Biết mỗi gói Oresol pha với 200 ml nước. Bệnh nhân đó cần dùng bao nhieu gói Oresol?

Đáp án

Đổi: 2 lít = 2000 ml

Bệnh nhân đó cần dùng số gói Oresol là:

2000 : 200 = 10 (gói)

Toán lớp 6 trang 21 tập 1 Bài 5

Một đội thanh niên tình nguyện có 130 người cần thuê ô tô để di chuyển. Họ cần thuê ít nhất bao nhiêu nếu mỗi xe chở được 45 người?

Đáp án

Ta có:

130 : 45 = 2 dư 40

Vậy đội thanh niên cần thuê ít nhất là 3 xe ô tô.

Toán lớp 6 trang 21 tập 1 Bài 6

Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục trong lục lạp làm cho lá cây có màu xanh. Ở lá thầu dầu, cứ 1 mm2 lá có khoảng 500 000 lục lạp (Nguồn: Sinh học 6, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010).

Tính số lục lạp có trên một chiếc lá thầu dầu có diện tích khoảng 210 cm2

Đáp án

Ta có: 210 cm2 = 21000 mm2

Số lục lạp có trên một chiếc lá thầu dầu có diện tích khoảng 210 cm2 là:

21000 . 500 000 = 10 500 000 000 (lục lạp)

Toán lớp 6 trang 21 tập 1 Bài 7

Ở Bắc Bộ, quy ước 1 thước = 24m2, 1 sào = 15 thước, 1 mẫu = 10 sào. Theo kinh nghiệm nhà nông, để mạ đạt tiêu chuẩn thì 1 sào ruộng cần gieo khoảng 2 kg thóc giống.

a) Để gieo mạ trên 1 mẫu ruộng cần khoảng bao nhiêu ki-lô-gam thóc giống?

b) Để giao mạ trên 9 ha ruộng cần khoảng bao nhiêu ki-lô-gam thóc giống?

Đáp án

a) 1 mẫu = 10 sào

Để gieo mạ trên 1 mẫu ruộng cần khoảng số ki-lô-gam thóc giống là:

10 . 2 = 20 (kg)

b) 9 ha = 90 000 m2 = 3750 thước = 250 sào

Để gieo mạ trên 9 ha ruộng cần khoảng số ki-lô-gam thóc giống là:

250 . 2 = 500 (kg)

Toán lớp 6 trang 21 tập 1 Bài 8

Sử dụng máy tính cầm tay:

Giải bài tập 8 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1 trang 21

Dùng máy tính cầm tay để tính:

275 x 356; 14 904 : 207; 15 x 47 x 216

Đáp án

Sử dụng máy tính cầm tay tính ta được:

275 x 356 = 97 900

14 904 : 207 = 72

15 x 47 x 216 = 152 280

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 5 Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên Cánh Diều

Trên đây là toàn bộ nội dung học và lời giải các phần môn Toán lớp 6 Cánh Diều bài 4 cho các bạn học sinh tham khảo. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
34 9.291
Sắp xếp theo
    Toán lớp 6 sách Cánh Diều Xem thêm