Toán lớp 6 bài 13 Bội chung và bội chung nhỏ nhất Cánh Diều

Toán lớp 6 bài 13 Bội chung và bội chung nhỏ nhất Cánh Diều bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 trang 54, 55, 56, 57, 58 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Cánh Diều.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 12 Ước chung và ước chung lớn nhất Cánh Diều

I. Bội chung và bội chung nhỏ nhất trang 54, 55 Toán lớp 6

Luyện tập vận dụng 1 Toán lớp 6 trang 54

Nêu 4 bội chung của 5 và 9

Giải:

Bốn bội chung của 5 và 9 là: 40, 90, 135

Luyện tập vận dụng 1 Toán lớp 6 trang 55

Tìm tất cả các chữ số có hai chữ số là bội chung của a và b, biết rằng BCNN (a,b) = 300

Giải:

BCNN(a,b) = 300 => Tất cả các số có 3 chữ số là bội chung của a và b là: 300, 600, 900

II. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

Luyện tập vận dụng 3 Toán lớp 6 trang 56

Tìm bội chung nhỏ nhất của 12, 18, 27

Giải:

BCNN(12, 18, 27) = 108

III. Ứng dụng bội chung nhỏ nhất vào cộng, trừ các phân số không cùng mẫu

Luyện tập vận dụng 4 Toán lớp 6 trang 57

Thực hiện phép tính

\frac{11}{15}-\frac{3}{25}+\frac{9}{10}

Giải:

Thực hiện phép tính:

\begin{aligned}
&\frac{11}{15}-\frac{3}{25}+\frac{9}{10} \\
&=\frac{11.10}{15.10}-\frac{3.6}{25.6}+\frac{9.15}{10.15} \\
&=\frac{110+18+135}{150} \\
&=\frac{227}{150}
\end{aligned}

IV. Giải Toán 6 Cánh Diều phần Bài tập

Toán lớp 6 trang 57 tập 1 Bài 1

a) Hãy viết các ước của 7 và các ước của 8. Tìm ƯCLN(7,8)

b) Hai số 7 và 8 có nguyên tố cùng nhau không? Vì sao?

c) Tìm BCNN(7,8). So sánh bội chung nhỏ nhất đó với tích của hai số 7 và 8.

Đáp án

a) Các ước của 7 là 1, 7.

Các ước của 8 là 1, 2, 4, 8.

ƯCLN(7,8) = 1

b) Hai số 7 và 8 có nguyên tố cùng nhau vì ƯCLN(7,8) = 1

c) BCNN(7,8) = 56

8 . 7 = 56

=> Bội chung nhỏ nhất của bằng 7 và 8 với tích của chúng.

Toán lớp 6 trang 57 tập 1 Bài 2

Quan sát hai thanh sau:

Toán lớp 6 bài 13 Cánh Diều

a) Số 0 có phải là nội chung của 6 và 1 không? Vì sao?

b) Viết bốn bội chung của 6 và 10 theo thứ tự tăng dần.

c) Tìm BCNN(6,10)

d) Tìm các bội chung của 6 và 10 mà nhỏ hơn 160.

Đáp án

a) Số 0 là bội chung của 6 và 10. Vì số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0

b) Bốn bội chung của 6 và 10 theo thứ tự tăng dần là: 0, 30, 60, 90.

c) BCNN(6,10) = 30.

d) Các bội chung của 6 và 10 nhỏ hơn 160 là: 0, 30, 60, 90, 120, 150.

Toán lớp 6 trang 58 tập 1 Bài 3

Tìm bội chung nhỏ nhất của:

a) 7 và 13;

b) 54 và 108;

c) 21, 30, 70.

Đáp án

a) BCNN(7,13) = 7 . 13 = 91 (7 và 13 là hai số nguyên tố)

b) 54 = 2 . 3 3

108 = 2 2 . 3 3

BCNN(54, 108) = 3 3 . 2 2 = 108

c) 21 = 3 . 7

30 = 2 . 3 . 5

70 = 2 . 5. 7

BCNN(21, 30, 70) = 2 . 3 . 5 .7 = 210.

Toán lớp 6 trang 58 tập 1 Bài 4

Thực hiện các phép tính sau:

a) \frac{19}{48}-\frac{3}{40};

b) \frac{1}{6}+\frac{7}{27}+\frac{5}{18}

Đáp án

a) \frac{19}{48}-\frac{3}{40};

=\frac{19.5}{48.5}-\frac{3.6}{40.6}

=\frac{77}{240}

b) \frac{1}{6}+\frac{7}{27}+\frac{5}{18}

=\frac{1.9}{6.9}+\frac{7.2}{27.2}+\frac{5.3}{18.3}

=\frac{38}{54}=\frac{19}{27}

Toán lớp 6 trang 58 tập 1 Bài 5

Bội chung nhỏ nhất của hai số là 45. Một trong hai số đó là 5. Hãy tìm số còn lại.

Đáp án

Bội chung nhỏ nhất của hai số là 45. Một trong hai số đó là 5.

BCNN(x, 5) = 45

=> x = 9

Toán lớp 6 trang 58 tập 1 Bài 6

Câu lạc bộ thể thao của một trường trung học cơ sở có không quá 50 học sinh tham gia. Biết rằng khi chia số học sinh trong câu lạc bộ đó thành từng nhóm 5 học sinh hoặc 8 học sinh thì vừa hết. Câu lạc bộ thể thao đó có bao nhiêu học sinh.

Đáp án

Gọi: x là tổng số học sinh của câu lạc bộ

Khi đó: x là bội chung của 5 và 8, x < 50

Ta có: BC(5,8) = 40, 80, 120,…

Mà x < 50 => x = 40

Vậy câu lạc bộ thể thao đó có 40 học sinh

Toán lớp 6 trang 58 tập 1 Bài 7

Lịch cập cảng của ba tàu như sau: tàu thứ nhất cứ 10 ngày cập 1 lần; tàu thứ hai cứ 12 ngày cập 1 lần; tàu thứ nhất cứ 15 ngày cập 1 lần. Vào một ngày nào đó, ba tàu cùng nhau cập cảng. Sau ít nhất bao nhiêu ngày thì ba tàu lại cùng nhau cập cảng?

Đáp án

Gọi: y là số ngày ít nhất mà ba tàu cập cảng cùng nhau.

Khi đó: y là bội chung nhỏ nhất của 10, 12, 15.

Ta có:

10 = 2 . 5

12 = 2 . 6

15 = 3 . 5

=> BCNN(10, 12, 15) = 2 . 3 . 5 . 6 = 180

Vậy: Sau ít nhất 180 ngày thì ba tàu lại cùng nhau cập cảng.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 1 Cánh Diều

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
18 3.518
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 sách Cánh Diều Xem thêm