Chọn bộ sách Toán lớp 6 bạn quan tâm:

1. Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

CHƯƠNG I: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC XUẤT THỰC NGHIỆM

2. Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG VÀ CÁC HÌNH CƠ BẢN

CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

3. Toán lớp 6 Cánh Diều

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Ngoài Soạn văn 6 sách mới, Giải bài tập Toán lớp 6 của 3 bộ sách mới là lời giải hay cho bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập lớp 6 môn Toán, nó giống như một cuốn sách giải Toán lớp 6 hay sẽ giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức, biết được những cách giải Toán 6 hay, học tập được chắc chắn và giỏi hơn từng ngày.