Để học tốt Địa Lí 6 | Giải tập bản đồ Địa Lí 6 | Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

Để học tốt Địa Lí lớp 6, ngoài việc cung cấp giải bài tập Địa 6, VnDoc còn cung cấp giải tập bản đồ địa lí 6 để các bạn tham khảo. Với các bạn soạn văn 6 và giải tập bản đồ địa lí 6, hy vọng các bạn sẽ học tốt hơn mà không cần tới sách giải.

Chương 1: Trái Đất

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Chương 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

Bài 15: Các mỏ khoáng sản

Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Bài 17: Lớp vỏ khí

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất

Bài 23: Sông và hồ

Bài 24: Biển và đại dương

Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

Giải tập bản đồ Địa lí 6