Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 5

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập bản đồ sẽ giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài kiểm tra bài thi đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo.

Bài 1 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 6:

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK em hãy:

a. Điền các từ Hi Lạp, Rô-ma vào chỗ chấm (…) trên lược đồ.

Lời giải:

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 5

b. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Các quốc gia cổ đại phương Tây có những điều kiện tự nhiên nào nổi bật?

X

Bờ biển dài, khúc khuỷu

Nhiều đồng bằng, đất đai màu mỡ

X

Có nhiều núi non, địa hình bị chia cắt

+) Các điều kiện tự nhiên đó có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển của các quốc gia cổ đại phương Tây?

Thuận lợi cho việc trồng lúa

X

Thuận lợi cho việc xây dựng các cảng biển tốt và sự phát triển thương nghiệp, nhất là ngoại thương

X

Hạn chế sự phát triển nông nghiệp

Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 6:

Em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Xã hội chiếm hữu nô lệ là xã hội có hai giai cấp cơ bản nào?

Nô lệ và nông dân tự do

Chủ nô và thợ thủ công

X

Nô lệ và chủ nô

+) Giai cấp nô lệ trong xã hội chiếm hữu nô lệ ở Hi Lạp, Rô-ma có đặc điểm gì?

X

Nô lệ là lực lượng lao động chính, sản xuất ra mọi của cải cho xã hội. Nô lệ cũng là những người phục vụ trong gia đình quý tộc, quan lại bên cạnh dân tự do

Nô lệ nắm mọi quyền hành, sống sung sướng và không phải lao động chân tay

Nhà nước do nô lệ bầu ra

Bài 3 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 6:

Dựa vào nội dung bài 4 và bài 5 trong SGK, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng so sánh dưới đây những nội dung phù hợp.

Lời giải:

Nội dung | Quốc gia cổ đại

Phương Đông

(Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ)

Phương Tây

(Hi Lạp, Rô-ma)

Thời gian hình thành

Cuối TNK IV-đầu TNK III TCN

Đầu TNK I TCN

Điều kiện tự nhiên nổi bật

Hình thành ở lưu vực các dòng sông lớn, nơi đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng trọt

Gồm nhiều bán đảo và nhiều đảo nhỏ, bờ biển dài, khúc khuỷu, địa hình bị chia cắt.

Các tầng lớp trong xã hội

Quý tộc, nông dân, nô lệ

Chủ nô, nô lệ

Hình thức nhà nước

Quân chủ chuyên chế

Chiếm hữu nô lệ

Đánh giá bài viết
27 2.493
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Tập bản đồ Lịch Sử 6 Xem thêm