Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 19

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 19

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập bản đồ sử 6 trang 33 sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức Lịch sử 6 chương 3 Phần 2, chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

Bài 1 trang 33 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Dựa vào nội dung SGK, em hãy nêu những nét chính trong chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Lời giải:

Tổ chức hành chính

Bộ máy cai trị

Chính sách bóc lột

Chính sách đồng hóa

Thế kỉ I, nhà Hán giữ nguyên châu Giao. Đầu TK III, nhà Ngô chia châu Giao thành Quảng Châu (TQ) và Giao Châu (Âu Lạc cũ)

Loại trừ người Việt khỏi bộ máy chính quyền, đưa người Hán sang thay người Việt làm huyện lệnh, trực tiếp cai quản cấp huyện.

Tăng cường chính sách bóc lột tàn bạo bằng các loại thuế, lao dịch, đặc biệt là chế độ cống nộp rất nặng nề

Đưa nhiều người Hán sang ở, bắt dân ta phải theo pháp luật, phong tục tập quán của người Hán, học tiếng Hán

Bài 2 trang 33 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Em hãy nêu những biểu hiện về sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp ở nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Lời giải:

Nông nghiệp

Thủ công nghiệp

Thương nghiệp

- Sử dùng trâu, bò làm sức kéo.

- Chú trọng thủy lợi.

- Biết trồng lúa hai vụ trong một năm: vụ chiêm và vụ mùa.

- Có đủ loại cây trồng, chăn nuôi phát triển.

- Nghể rèn sắt, làm gốm cổ truyền rất phát triển, sản phẩm phong phú.

- Nghề dệt vải cũng phát triển.

- Sản phẩm thủ công nghiệp và hàng thủ công được đem trao đổi ở các chợ làng.

- Những nơi tập chung đông dân cư có cả thương nhân Trung Quốc, Ấn Độ, Gia-va,…đến buôn bán.

Đánh giá bài viết
16 1.793
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Tập bản đồ Lịch Sử 6 Xem thêm