Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 26

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 26

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập bản đồ sử 6 trang 43, 44 sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức Lịch sử 6 chương 4 Phần 2, chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây những nội dung phù hợp.

Lời giải:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 905

- Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

Năm 906

- Vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ

Năm 907

- Khúc Thừa Dụ qua đời, con trai là Khúc Hạo lên thay. Khức Hạo quyết định xây dựng đất nước tự chủ. Ông đã làm được nhiều việc lớn: đặt lại các khu vực hành chính, cửu người trông coi mọi việc đến tận xã, xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc, lập lại sổ hộ khẩu,…

Năm 917

- Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay, cử sứ sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ.

Năm 930

- Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hóa ra Bắc bao vây, tấn công và chiếm được thành Tống Bình, đánh tan quân tiếp viện của quân Nam Hán. Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Bài 2 trang 44 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Điền các địa danh Làng Ràng, Tống Bình vào chỗ chấm (…) trong lược đồ.

b. Tô màu xanh vào mũi tên chỉ hoạt động của quân Nam Hán, màu đỏ vào mũi tên chỉ hoạt động của quân ta.

Lời giải:

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 26

c. Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Lời giải:

+) Quân Nam Hán xâm lược nước ta vào:

A. Năm 917

X

B. Năm 930

C. Năm 931

+) Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược năm 930 là:

A. Khúc Thừa Dụ

B. Lý Tiến

X

C. Khúc Thừa Mĩ

+) Người lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân Nam Hán Năm 931 là:

A. Khúc Hạo

B. Khúc Thừa Mĩ

X

C. Dương Đình Nghệ

Đánh giá bài viết
10 786
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Tập bản đồ Lịch Sử 6 Xem thêm