Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 12: Nước Văn Lang

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 12

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 12: Nước Văn Lang bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập bản đồ sử 6 trang 22, 23 sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức Lịch sử 6 chương 2, chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

Bài 1 trang 22 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây những nội dung làm rõ hoàn cảnh ra đời của nhà nước Văn Lang.

Lời giải:

Hoàn cảnh

Nội dung

Thời gian ra đời

Thế kỉ VIII – VII TCN

Địa điểm

Đồng bằng ven các sông lớn thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tình hình kinh tế

Sản xuất phát triển, của cải sản xuất ra ngày càng nhiều

Tình hình xã hội

Trong các chiềng, chạ, một số người giàu lên, được bầu làm người đứng đầu để trông coi mọi việc; một số ít nghèo khổ, phải rơi vào cảnh nô tì. Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo nảy sinh và tăng thêm.

b. Dùng bút nối các truyền thuyết, sự tích dưới đây với thời kì lịch sử tương ứng.

Lời giải:

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 12

Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Quan sát sơ đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Cho biết sơ đồ phản ánh nội dung gì? (Ghi vào chỗ chấm (…) dưới sơ đồ).

Lời giải:

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 12

b. Giải thích nội dung sơ đồ vào chỗ chấm (…) dưới đây.

Lời giải:

- Ở trung ương: đứng đầu là Hùng Vương nắm mọi quyền hành. Giúp việc cho vua là các quan văn gọi là Lạc hầu, quan võ gọi là Lạc tướng.

- Nước Văn Lang chia làm 15 bộ, đứng đầu các bộ là lạc tướng.

- Dưới bộ là các chiềng, chạ do bồ chính cai quản.

Bài 3 trang 23 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Quan sát hình 35 – Lăng vua Hùng (Phú Thọ) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Nhân dân ta xây dựng di tích này để tưởng nhớ ai?

Âu Cơ

Lạc Long Quân

X

Các vua Hùng

+) Vì sao nhân dân ta lại tưởng nhớ tới các nhân vật này?

X

Đã có công dựng nước

Đã có công sáng lập ra nghề đúc đồng

Đã có công sáng lập ra nghề trồng lúa nước

+) Di tích này gắn với lễ hội nào của nhân dân ta?

Lễ hội chùa Hương

X

Lễ hội đền Hùng

Lễ hội đền Gióng

Đánh giá bài viết
42 3.385
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Tập bản đồ Lịch Sử 6 Xem thêm