Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 27

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 26

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập bản đồ sử 6 trang 45 sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức Lịch sử 6 chương 4 Phần 2, chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

Bài 1 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Năm 937, được tin Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại để đoạt chức, Ngô Quyền đã làm gì?

X

Đưa quân từ Ái Châu ra Bắc để trị tội Kiều Công Tiễn và chuẩn bị kế hoạch chống quân Nam Hán xâm lược

Cầu cứu nhà Nam Hán đem quân sang giúp để trị tội Kiều Công Tiễn

Đưa lực lượng của mình từ Ái Châu ra Bắc và theo về với Kiều Công Tiễn

+) Kế hoạch đánh quân Nam Hán của Ngô Quyền có điểm gì độc đáo?

Cho quân đánh nhử địch vào trận địa mai phục. Sau đó dùng các thuyền nhỏ chứa đầy chất dễ cháy áp sát thuyền chiến của địch và châm lửa tiêu diệt chúng

Tổ chức trận đánh quyết định để tiêu diệt quân giặc khi chúng vừa tiến vào vùng biển nước ta

X

Dừng hàng ngàn cây gỗ dài, đầu đẽo nhọn và bịt sắt đóng xuống những nơi hiểm yếu ở cửa sông Bạch Đằng thành một trận địa cọc ngầm rồi lợi dụng thủy triều để tiêu diệt giặc.

Bài 2 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Xác định vị trí của sông Bạch Đằng trên lược đồ bằng cách dùng bút chì màu xanh tô đậm thêm dòng chảy của sông.

Lời giải:

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 27

b. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Sông Bạch Đằng có đặc điểm gì mà Ngô Quyền chọn nơi đây để xây dựng trận địa đánh giặc?

Nước sông chảy xiết và có nhiều ghềnh, thác

X

Hai bên bờ sông, nhất là phía tả ngạn toàn là rừng rậm, hải lưu thấp, độ dốc không cao, do vậy ảnh hưởng của thủy triều lên xuống rất mạnh. Mực nước sông lúc triều lên, xuống chênh lệc nhau lên đến 3m.

Sông Bạch Đằng, nhất là phía cửa sông, có nhiều bãi bồi ngầm nên thuyền chiến của giặc dễ bị mắc cạn

+) Viên tướng nào chỉ huy quân Nam Hán tiến vào xâm lược nước ta năm 938?

Kiều Công Tiễn

X

Lưu Hoằng Tháo

Vua Nam Hán

c. Tô màu đỏ vào những kí hiệu trên lược đồ chỉ quân ta đánh nhử, phục kích và tấn công; màu xanh vào những kí hiệu chỉ quân địch tiến đánh và rút chạy.

Lời giải:

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 27

d. Trình bày diễn biến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền chỉ huy vào chỗ chấm (…) dưới đây.

Lời giải:

- Năm 938, vua Nam Hán sai con trai là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy đạo quân thủy sang xâm lược nước ta. Vua Nam Hán đóng quân ở Hải Môn, sẵn sàng ứng tiếp.

- Đoán trước quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền huy động quân lập trận địa cọc ngầm.

- Cuối năm 938, đoàn thuyền chiến Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.

- Ngô Quyền cho một toán thuyền ra nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng lúc thủy triều đang lên.

- Nước triều bắt đầu rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn bộ lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống không nổi phải rút chạy ra biển.

- Nước triều rút, bãi cọc nhô lên quân ta mai phục của ta từ hai bên bờ đánh ra. Quân Nam Hán rối loạn, thuyền xô vào bãi cọc nhọn vỡ tan.

- Quân ta xông vào đánh giáp lá cà rất quyết liệt. Quân địch phải bỏ thuyền nhảy xuống sông, phần bị giết, phần chết đuối. Hoằng Tháo bị giết tại trận.

- Vua Nam Hán được tin con trai Hoằng Tháo chết vội vàng thu quân về nước.

e. Nêu những công lao của Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai (938).

Lời giải:

- Biết huy động sức mạnh toàn dân đánh giặc.

- Lợi dụng vị trí, điều kiện tự nhiên của sông Bạch Đằng, đưa ra kế hoạch đánh giặc độc đáo, làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.

Đánh giá bài viết
17 739
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Tập bản đồ Lịch Sử 6 Xem thêm