Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 23

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập bản đồ sử 6 trang 40, 41 sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức Lịch sử 6 chương 3 Phần 2, chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

Bài 1 trang 40 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Điền các từ: Thành Vạn An, Tống Bình vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho đúng.

b. Tô màu đỏ vào mũi tên chỉ nghĩa quân Mai Thúc Loan tấn công và rút lui; màu xanh vào mũi tên chỉ quân Đường tiến đánh và rút chạy.

Lời giải:

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 23

c. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Mai Thúc Loan đã chọn vùng đất nào để xây dựng căn cứ khởi nghĩa?

Ngọc Trừng (Nam Định – Nghệ An)

Mai Phụ (Thạch Hà – Hà Tĩnh)

X

Sa Nam (Nam Đàn – Nghệ An)

+) Nghĩa quân Mai Thúc Loan đã đánh bại quân đô hộ nhà Đường tại đâu?

Thành Hoan Châu

X

Thành Tống Bình

Thành Vạn An

+) Viên quân đô hộ Giao Châu của nhà Đường phải bỏ chạy về nước là ai?

Trần Bá Tiên

X

Quang Sở Khách

Dương Tư Húc

Bài 2 trang 41 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Quan sát hình 50 – Đình thờ Phùng Hưng ở Đường Lâm (Hà Tây) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Vì sao nhân dân ta xây dựng đình thờ Phùng Hưng?

Vì Phùng Hưng là quan lang ở Đường Lâm

Vì Phùng Hưng là người giàu có, có lòng thương người và luôn cứu tế lương thực cho những người nghèo đói

X

Vì Phùng Hưng là người có lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân đô hộ nhà Đường

+) Khởi nghĩa Phùng Hưng nổ ra năm nào?

Năm 722

X

Năm 776

X

Năm 791

+) Kết quả của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng là gì?

X

Đánh bại quân đô hộ nhà Đường, chiếm được thành Tống Bình và sắp đặt việc cai trị.

Đánh bại quân đô hộ nhà Đường ở Đường Lâm và làm chủ vùng đất này

Đánh bại quân đô hộ nhà Đường, khiến nhà Đường và các triều đại phong kiến của Trung Quốc sau này không dám xâm lược nước ta nữa

Đánh giá bài viết
20 1.010
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Tập bản đồ Lịch Sử 6 Xem thêm