Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 14: Nước Âu Lạc

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 14

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 14: Nước Âu Lạc bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập bản đồ sử 6 trang 26, 27 sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức Lịch sử 6 chương 2 Phần 2, chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

Bài 1 trang 26 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Tô màu xanh vào mũi tên chỉ quân Tần tiến đánh và rút chạy; màu đỏ vào mũi tên chỉ các tộc người Việt chặn đánh quân Tần.

Lời giải:

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 14

b. Khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời đúng.

Lời giải:

+) Quân Tần xâm lược nước ta vào năm:

207 TCN

X

214 TCN

218 TCN

+) Người lãnh đạo cư dân Tây Âu – Lạc Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần là:

X

Thục Phán

Hùng Vương

Thánh Gióng

+) Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần, cư dân Tây Âu – Lạc Việt đã giết được tướng giặc:

Tần Thủy Hoàng

Triệu Đà

X

Hiệu úy Đồ Thư

Bài 2 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong sơ đồ dưới đây để thấy rõ tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc.

Lời giải:

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 14

b. So sánh với bộ máy nhà nước Văn Lang, em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước Âu Lạc?

Lời giải:

- Bộ máy nhà nước thời An Dương Vương hoàn toàn giống bộ máy nhà nước Văn Lang, không có gì thay đổi.

- Tuy nhiên đến thời An Dương Vương, quyền hành của nhà nước đã cao hơn và chặt chẽ hơn trước. Vua có quyền thế hơn trong việc trị nước.

Bài 3 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Quan sát hình 39 – Lưỡi cày đồng Cổ Loa và hình 40 – Mũi tên đồng Cổ Loa trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Các hiện vật này cho ta biết điều gì?

X

Nghề nông nghiệp và săn bắn phát triển mạnh

X

Nghề luyện kim rất phát triển và các công cụ bằng đồng được sản xuất ngày càng nhiều.

Nghề làm đồ trang sức đã đạt tới trình độ cao

+) Thông qua hiện vật này, chúng ta biết được nhà nước Âu Lạc rất quan tâm đến vấn đề gì?

X

Nhà nước Âu Lạc rất quan tâm đến cải tiến công cụ lao động

Nhà nước Âu Lạc rất quan tâm phát triển các ngành nghề thủ công

X

Nhà nước Âu Lạc vừa quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế vừa chăm lo bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm.

Đánh giá bài viết
28 2.538
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Tập bản đồ Lịch Sử 6 Xem thêm