Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 6 bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 6 bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Lịch sử của các bạn học sinh lớp 6 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

1. NGÔ QUYỀN ĐÃ CHUẨN BỊ ĐÁNH QUÂN NAM HÁN NHƯ THẾ NÀO?

- Năm 937 Dương Đình Nghệ bị Kiều công Tiễn giết, Ngô Quyền kéo quân ra Bắc trị tội Kiều Công Tiễn.

- Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán. Quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai.

- Ngô Quyền tiến quân vào thành Đại La (Tống Bình – Hà Nội), bắt giết Kiều Công Tiễn, chuẩn bị chống xâm lược: Xây dựng trận địa cọc ngầm ở lòng sông Bạch Đằng, gần cửa biển và cho quân mai phục hai bên bờ.

2. CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938.

- Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.

- Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra đánh nhử quân giặc vào cửa sông Bạch Đằng. Nước triều đang lên, giặc đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm.

- Nước triều bắt đầu rút. Ngô Quyền cho quân đánh quật trở lại. Quân Nam Hán rút chạy ra biển. Nước triều rút nhanh, bãi cọc nhô lên, thuyền bị vỡ, Hoằng Tháo bị chết.

- Vua Nam Hán hay tin bại trận, hoảng sợ rút quân về nước.

* Ý nghĩa lịch sử:

- Là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.

- Đập tan âm mưu xâm lược nước ta của bọn phong kiến phương Bắc.

- Mở ra thời kì mới, xây dựng, bảo vệ nền độc lập của tổ quốc.

- Chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho đất nước.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI:

1. Giới thiệu vài nét về Ngô Quyền?

Trả lời:

- Ngô Quyền (898-944), người Đường Lâm (Hà Tây), cha là Ngô Mân, làm châu mục Đường Lâm.

- Ngô Quyền là người có sức khỏe, chí lớn mưu cao, mẹo giỏi. Trong cuộc kháng chiến của Dương Đình Nghệ chống quân Nam Hán, Ngô Quyền đã từng chiến đấu anh dũng. Là một tướng giỏi lại có nhiều công lao, ông được Dương Đình Nghệ tin yêu và gả con gái cho. Sau khi đánh đuổi được quân Nam Hán, Ngô Quyền được Dương Đình Nghệ phong cho làm Thứ sử, trấn giữ Ái Châu (Thanh Hóa)

- Năm 937, Dương Đình Nghệ bị một viên tướng của mình là Kiều Công Tiễn giết chết để đoạt chức. Được tin đó, Ngô Quyền kéo quân ra Bắc.

2. Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Ngô Quyền kéo quân ra bắc nhằm trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn, bảo vệ nền tự chủ đang được xây dựng của đất nước.

3. Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán để chống lại Ngô Quyền, đoạt chức Tiết độ sứ?

Trả lời:

- Kiều Công Tiễn muốn dùng thế lực và sức mạnh của quân Nam Hán, chống lại Ngô Quyền, đoạt chức Tiết độ sứ.

- Đây là hành động phản quốc, "Cõng rắn cắn gà nhà", chỉ biết đến quyền lợi cá nhân. Đây là một hành động đáng lên án

4. Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?

Trả lời:

- Dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã quyết định chọn khu vực cửa sông và vùng trung lưu hạ lưu sông Bạch Đằng làm nơi quyết chiến với giặc.

- Ông cho quân và dân ta lập trận địa cọc ngầm, dựa vào nước triều lên xuống để tiêu diệt giặc.

5. Em có nhận xét gì về kế hoạch đánh địch của Ngô Quyền?

Trả lời:

Kế hoạch đánh địch của Ngô Quyền chủ động và độc đáo:

- Chủ động sắp đặt trước bãi cọc ngầm để đó đánh quân xâm lược.

- Độc đáo: Bố trí trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng nơi có thủy triều để đánh địch.

6. Trình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng?

Trả lời:

- Cuối năm 938, đoàn thuyền chiến của quân Nam Há do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển của nước ta.

- Ngô Quyền cho một số thuyền nhẹ ra đánh nhử quân Nam Hán vào trận cọc ngầm lúc nước triều đang lên. Quân giặc hăm hở đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm mà không biết

- Khi nước triều bắt đầu rủ nhanh, theo lệnh của Ngô Quyền, quân ta dốc toàn lực đánh quật trở lại, đồng thời, quân mai phục hai bên bờ đánh tạt ngang đội hình của giặc. Nhiều thuyền lớn của địch va vào bãi cọc đang nhô lên, bị vỡ tan tàn gần hết. Quân ta lao vào đánh giáp lá cà, làm cho quân địch bị chết nhiều, Hoằng Tháo tử trận.

- Vua Nam Hán hốt hoảng hạ lệnh rút quân về nước. Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi hoàn toàn.

7. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Trả lời:

Chiến thắng Bạch Đằng đã chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ hơn 1000 năm của các triều đại phong kiến phương Bắc, mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập lâu dài cho dân tộc.

8. Ngô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược của nước ta lần thứ hai?

Trả lời:

Công lao của Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai là:

- Đã huy động được sức mạnh của toàn dân đứng lên chống quân xâm lược.

- Tận dụng được vị trí, địa thế tự nhiên của sông Bạch Đằng, chủ động đưa ra kế hoạch đánh giặc độc đáo, làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.

- Ông xứng đáng được nhân dân tôn vinh là "Ông tổ phục hưng của nền độc lập dân tộc"

9. Trình bày nguyên nhân thắng lợi?

Trả lời:

- Quân Nam Hán: Mạnh nhưng chủ quan, kiêu ngạo, mang quân đến xâm lược nhưng không quen địa hình, không được nhân dân ủng hộ.

- Sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân và sự chỉ huy sáng tạo tài giỏi của Ngô Quyền

10. Nhà sử học Lê Văn Hưu đánh giá công lao của Ngô Quyền như thế nào?

Trả lời:

Nhà sử học Lê Văn Hưu đã đánh giá công lao của Ngô Quyền:

"Tiền Ngô Vương có thể lay quân mới nhóm hợp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám sang nữa. Có thể bảo là một cơn giận mà yên được dân, mưu cũng giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi hoàng đế mà đổi niên hiệu nhưng mà chính thống của nước Việt ngõ hầu đã nối lại được."

Đánh giá bài viết
43 3.536
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Lịch sử 6 Xem thêm