Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 1: Sơ lược về môn lịch sử

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 1: Sơ lược về môn lịch sử tổng hợp lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập Lịch sử 6 Bài tập 1 trang 3 Sách bài tập (SBT)

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Lịch sử là

A. những gì đã diễn ra trong quá khứ.

B. toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay.

C. một khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.

D. gồm tất cả các ý trên.

2. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc học lịch sử ?

A. Học lịch sử để hiểu được cội nguồn của tổ tiên, ông cha, làng xóm, cội nguồn của dân tộc mình; hiểu được công sức của tổ tiên, ông cha trong công cuộc xây dựng nên đất nước như ngày nay.

B. Học lịch sử để biết được sự tiến hoá của sinh giới.

C. Học lịch sử để biết quý trọng những gì mình đang có, biết ơn những người tạo ra nó và xác định trách nhiệm của mình đối với đất nước.

D. Học lịch sử để biết những gì mà loài người làm được trong quá khứ để xây dựng được xã hội văn minh như ngày nay.

3. Tư liệu hiện vật là?

A. những di tích, đồ vật của người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất.

B. những lời mô tả về đồ vật được truyền từ đời này qua đời khác.

C. những đồ dùng học tập mà cô giáo mang lên lớp giảng bài.

D. những máy móc hiện đại mà loài người sẽ sáng chế ra trong tương lai.

4. Tư liệu chữ viết là

A. những hình khắc trên bia đá.

B. những bản ghi, sách, vở chép tay hay được in, khắc bằng chữ viết còn lưu lại đến ngày nay.

c. những hình vẽ trên vách hang đá của người nguyên thuỷ.

D. những câu chuyện cổ tích mà em đã được nghe.

Trả lời

1

2

3

4

D

B

A

B

Bài tập 2 trang 4 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Hãy điền vào ô chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai

1. Lịch sử là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về

1. tương lai của loài người và Trái Đất.

2. những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.

3. những hiện tượng tự nhiên đã xảy ra trong quá khứ.

4. những thành tựu kinh tế, khoa học - kĩ thuật của loài người trong quá khứ.

2. Môn Lịch sử giúp em hiểu biết được

1. quá trình hình thành và phát triển của trường em.

2. cội nguồn của dân tộc, công lao của tổ tiên trong quá trình dựng nước và giữ nước.

3. quá trình hình thành vũ trụ và Trái Đất.

4. quá trình tiến hoá của sinh giới.

Trả lời

1. Đ: 2, 4 S: 1, 3

2. Đ: 1, 2 S: 3, 4

Bài tập 3 trang 4 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Hãy quan sát các hình sau và chỉ rõ trong hình là loại tư liệu nào

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 1: Sơ lược về môn lịch sử

1. Bia Tiến sĩ (Văn Miếu) là...................2. Chữ tượng hình Ai Cập là............

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 1: Sơ lược về môn lịch sử

3. Công cụ, đồ dùng và đồ trang sức bằng đồng là............

Trả lời

1. Tư liệu hiện vật,

2. Tư liệu chữ viết

3. Tư liệu hiện vật

Bài tập 4 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để trả lời các câu hỏi sau.

1. Để hiểu và dựng lại được lịch sử, chúng ta dựa vào các nguồn tư liệu chính là :

-.....................................................................................................................

-.....................................................................................................................

-.....................................................................................................................

2. Ở địa phương em có những tư liệu lịch sử nào thuộc các nguồn tư liệu vừa kể trên ?

Trả lời

1. Tư liệu hiện vật, chữ viết, truyền miệng dân gian.

2. Các em có thể tìm hiểu về truyền thống làng thôn xóm, các di tích lịch sử tại đền, chùa.

Bài tập 5 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Lịch sử giúp em hiểu biết những gì?

Trả lời

  • Hiểu được cội nguồn của tổ tiên, ông bà, quê hương, đất nước và dân tộc...
  • Hiểu được những thành quả ngày nay chúng ta đang thừa hưởng là do công lao của tổ tiên, ông bà, của cả dân tộc trong thời gian dài đã cần cù lao động tạo ra, do đó phải biết ơn các bậc tiền nhân và biết trân trọng giữ gìn, phát huy những gì chúng ta hiện có.

Bài tập 6 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Em hãy giải thích câu danh ngôn: "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống".

Trả lời

Lịch sử cho ta biết tất cả những việc xảy ra trong quá khứ, cho chúng ta biết được tổ tiên ông cha ta đã sống và lao động như thế nào. Lịch sử như một người thầy khuyên nhủ ta phải biết ơn những người đã tạo ra nó và biết quý trọng những gì mình đang có.

Bài tập 7 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Em hãy tìm hiểu và viết tên các di tích lịch sử ở địa phương mình.

Trả lời

Em hãy tìm hiểu những di tích lịch sử ở đia phương em như đền chùa, các di tích lịch sử được nhà nước xếp hạng, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Bài tiếp theo: Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

Đánh giá bài viết
105 16.686
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Lịch Sử 6 Xem thêm