Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp theo)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 22

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp theo) tổng hợp lời giải hay cho các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 6. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học tốt môn Lịch sử lớp 6.

Bài tập 1 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nhà Lương cử một đạo quân lớn theo hai đường thuỷ, bộ tiến đánh nước Vạn Xuân vào thời gian

A. tháng 5 năm 544. B. tháng 5 năm 545.

c. tháng 5 năm 546. D. tháng 5 năm 547.

2. Sau khi Lý Nam Đế mất

A. nước Vạn Xuân sụp đổ.

B. một số người trong họ và là tướng của Lý Nam Đế nổi lên tranh giành quyền lực.

C. Triệu Quang Phục tiếp tục chỉ huy kháng chiến.

D. tất cả các ý trên đều đúng.

3. Ý nào không phản ánh đúng lí do khiến Triệu Quang Phục quyết định rút quân về đóng ở Dạ Trạch (Hưng Yên)?

A. Đây là vùng Triệu Quang Phục rất thông thạo thuỷ thổ.

B. Đây là vùng có địa thế rất thuận lợi cho việc đánh du kích đế tiêu diệt lực lượng địch.

C. Đây là nơi rất gần để tấn công trị sở của chính quyền đô hộ.

D. Đây là địa bàn hoạt động cũ của Lý Bí thời kì đầu khởi nghĩa

Trả lời

1. B 2. C 3. D

Bài tập 3 trang 63 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy hoàn thành bảng kê dưới đây qua đó làm rõ diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Lương dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục.

Thời gian

Sự kiện

Sau thất bại ở hồ Điển Triệt

Nhà Lương có loạn, nghĩa quân Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân xâm luợc. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Năm 603

Trả lời

Thời gian

Sự kiện

Sau thất bại ở hồ Điển Triệt

Triệu Quang Phục lui quân về Dạ Trạch (Hưng Yên) lợi dụng địa hình ở đây tiến hành cuộc kháng chiến, gây cho địch nhiều thiệt hại

Năm 550

Nhà Lương có loạn, nghĩa quân Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân xâm luợc. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Năm 603

Quân Tùy tấn công Vạn Xuân, Lý Phật Tử bị bao vây rồi bị bắt.

Bài tập 4 trang 63 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược của nhân dân Vạn Xuân đã diễn ra như thế nào?

Trả lời

 • Thời kì do Lý Bí lãnh đạo:
  • Tháng 5—545, quân Lương tiên đánh Van Xuân, Lý Nam Đế chống cư không nổi phải rút lui...
  • Đầu năm 546, quân Lương chiếm thành Gia Ninh, Lý Nam Đế chạy lên miền núi Phú Thọ, rồi đem quân ra đóng ở hồ Điển Triệt (Lập Thạch - Vĩnh Phúc). Quân Lương đánh úp hồ Điển Triệt, Lý Nam Đế chạy vào động Khuất Lão (Tam Nông - Phú Thọ) và đến năm 548 thì mất.
 • Thời kì do Triệu Quang Phục lãnh đạo :
  • Triệu Quang Phục lui quân về Dạ Trạch (Hưng Yên) lợi dụng địa hình ở đây tiến hành cuộc kháng chiến, gây cho địch nhiều thiệt hại.
  • Năm 550, nhà Lương có loạn, Triệu Quang Phục chớp thời cơ tổ chức phản công, đánh tan quân xâm lược. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Bài tập 5 trang 64 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Triệu Quang Phục là ai? Vì sao quân Lương bị đánh bại và nền đi lập của đất nước ta được giữ vững?

Trả lời

 • Triệu Quang Phục là con Triệu Túc, hai cha con ông có công lớn trong cuộc khởi nghĩa của Lý Bí năm 542. Triệu Quang Phục được Lý Bí rất tin cậy, sau thất bại ở hồ Điển Triệt, ông được Lý Bí giao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến.
 • Nguyên nhân thắng lợi:
  • Tinh thần chiến đấu kiên cường, bền bỉ của quân ta.
  • Sự chỉ huy tài giỏi của Triệu Quang Phục làm cho quân Lương chịu nhiều thiệt hại và nhụt chí chiến đấu. Khi thời cơ đến quân ta đã biết tận dụng chớp thời cơ tổ chức phản công và đã đánh tan quân xâm lược.
  • Được sự ủng hộ của nhân dân.
Đánh giá bài viết
43 4.630
Sắp xếp theo
  Giải SBT Lịch Sử 6 Xem thêm