Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 25: Ôn tập chương III

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 25

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 25: Ôn tập chương III tổng hợp lời giải hay cho các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 6. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học tốt môn Lịch sử lớp 6.

Bài tập 1 trang 69 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Năm 179 TCN, An Dương Vương

A. lãnh đạo nhân dân Âu Lạc chống quân Tần thắng lợi.

B. lãnh đạo nhân dân Âu Lạc đánh thắng quân xâm lược Triệu Đà.

C. tiến hành xây dựng thành cổ Loa.

D. do mất hết tướng giỏi và chủ quan không phòng bị nên bị Triệu Đà đánh bại

2. Giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến năm 938 được gọi là thời

A. thuộc Tần.

B. thuộc Hán.

c. thuộc Đường

D. Bắc thuộc.

3. Mùa xuân năm 40 (tháng 3 dương lịch),

A. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

B. Triệu Thị Trinh phất cờ khởi nghĩa ở Phú Điền (Hậu Lộc - Thanh Hoá).

C. Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân nổi dậy khởi nghĩa.

D. Phùng Hưng và em là Phùng Hải đã họp quân, khởi nghĩa ờ Đường Lâm.

4. Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là

A. Nam Việt. B. Đại Cồ Việt C. Vạn Xuân. D. Đại Việt.

5. Từ năm 179 TCN đến khoảng cuối thế kỉ VIII, nhân dân ta đã mấy lần giành lại được độc lập từ tay phong kiến Trung Quốc?

A. 1 lần B. 2 lần ' C. 3 lần D. 4 lần

6 Thời Bắc thuộc, nước ta bị xoá tên, bị chia ra, nhập vào các quận, huyện của Trung Quốc, với tên gọi là:

A. châu Giao, Giao Châu, An Nam đô hộ phủ.

B. Giao Chỉ.

C. Cửu Chân.

D. Nhật Nam.

7. Chính sách thâm hiểm nhất của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta là

A. bóc lột nhân dân ta đến tận xương tận tuỷ để làm giàu cho chúng.

B. bắt rất nhiều người tài, thợ giỏi của nước ta đưa sang Trung Quốc,

C. vơ vét cạn kiệt mọi nguồn tài nguyên, sản vật của nước ta.

D. xoá tên nước ta và biến thành một quận huyện của Trung Quốc, đồng hoá dân ta với âm mưu Hán hoá dân tộc Việt.

8. Trong các cuộc khởi nghĩa sau đây cuộc khởi nghĩa nào đánh đuổi được quân đô hộ, giành lại độc lập, chủ quyền cho đất nước trong thời gian dài nhất?

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. B. Khởi nghĩa của Lý Bí.

C. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan. D. Khởi nghĩa của Phùng Hưng.

9. Sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta

A. truyền thống yêu nước.

B. tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nướcẵ

C. ý thức vươn lên, ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

D. tất cả các ý trên.

Trả lời

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D

D

A

C

D

A

D

B

D

Bài tập 2 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy nối ô ở cột A với ô ở cột B cho phù hợp.

A B

1. Năm 179 TCN, nhà Triệu

a) tách châu Giao thành Quảng Châu (thuộc Trung Quốc) và Giao Châu (Âu Lạc cũ).

2. Năm 111 TCN, nhà Hán

b) chia nước ta thành hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân.

3. Đáu thế kỉ III, nhà Ngô

c) chia nước ta thành: Giao Cháu, Ái Chàu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu và Hoàng Châu.

4. Đầu thế kỉ VI, nhà Luong

d) chia nước ta thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao.

5. Năm 679, nhà Đường

e) đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.

Trả lời

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c; 5 - e.

Bài tập 3 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy hoàn thành bảng hệ thống dưới đây về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.

STT

Thời gian

Tên cuộc khởi nghĩa

Tóm tắt diễn biến

1

Năm 40

Hai Bà Trưng

2

Năm 248

Khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc - Thanh Hoá), rồi lan ra khắp châu Giao

3

Lý Bí

4

Đầu thế kỉ VIII

5

Phùng Hưng và em là Phùng Hải phát động khởi nghĩa ở Đường Làm. Nghĩa quân nhanh chóng chiẽm được thành Tống Bình, sắp đặt việc cai trị.

Trả lời

STT

Thời gian

Tên cuộc khởi nghĩa

Tóm tắt diễn biến

1

Năm 40

Hai Bà Trưng

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng phát động khởi nghĩa ở Mê Linh. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được châu Giao

2

Năm 248

Bà Triệu

Khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc - Thanh Hoá), rồi lan ra khắp châu Giao.

3

542-602

Lý Bí

Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa. Trong vòng chưa đầy 3 tháng nghĩa quân đã chiêm được các quận, huyên. Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân..

4

Đầu thế kỉ VIII

Mai Thúc Loan

Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dàn khởi nghĩa. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu, ổng liên kết đươc với nhân dân khắp châu Giao và Cham-pa chiếm đuoc thành Tống Bình.

5

Trong khoảng 776-791

Phùng Hưng

Phùng Hưng và em là Phùng Hải phát động khởi nghĩa ỏ Đường Lâm. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được thành Tống Bình, sắp đăt viêc cai trị

Bài tập 4 trang 72 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy trình bày nét chính về sự chuyển biến của nền kinh tế và xã hội nước ta trong thời Bắc thuộc.

Trả lời

  • Về kinh tế: Nghề rèn sắt vẫn phát triển. Trong nông nghiệp nhân dân ta đã biết sử dụng sức kéo của trâu bò, biết làm thuỷ lợi, trồng lúa một năm hai vụ. Các nghề thủ công cổ truyền vẫn được duy trì, phát triển: nghề gốm, dệt vải và giao lưu buôn bán.
  • Về văn hoá: chữ Hán, đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão được truyền bá vào nước ta. Bên cạnh đó, nhân dân ta vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên và sống theo nếp sống riêng với những phong tục cổ truyền của dân tộc.
  • Về xã hội: (theo sơ đồ phân hoá xã hội ở Bài tập 5 - Bài 20).
Đánh giá bài viết
31 2.672
Sắp xếp theo
    Giải SBT Lịch Sử 6 Xem thêm