Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 12: Nước Văn Lang

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 12

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 12: Nước Văn Lang đời sống kinh tế tổng hợp lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh trong việc giải bài tập Lịch sử 6.

Bài tập 1 trang 36 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh và ngày càng tăng.

B. Xuất hiện nhu cầu trị thuỷ, bảo vệ mùa màng.

C. Xung đột giữa các bộ lạc Lạc Việt và giữa người Lạc Việt với các tộc người khác xảy ra.

D. Cần phải trị thuỷ để phát triển sản xuất, mâu thuẫn xã hội nảy sinh: xung đột giữa các bộ lạc xảy ra.

2. Quốc gia Văn Lang ra đời vào khoảng

A. Thế kỷ VIII TCN

B. thế kỉ VII TCN.

C.thế kỷ VI TCN

D. thế kỉ V TCN.

3. Nước Văn Lang tồn tại đến

A. thế kỉ V TCN.

B. thế kỉ IV TCN

C. thế kỉ III TCN.

D. Thế kỉ II TCN.

4. Kinh đô nước Văn Lang đóng ở

A. Luy Lâu (Thuận Thành - Bắc Ninh).

B. Thăng Long (Hà Nội)

C. Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội)

D. Bạch Hạc (Việt Trì - Phú Thọ).

5. Nhà nước Văn Lang đựợc chia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là

A. Lạc hầu.

B. Lạc tướng.

C. Bồ chính.

D. Quan lang.

Trả lời

1. D 2. B 3. D 4. D 5. B

Bài tập 2 trang 37 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy trình bày những lí do dẫn đến sự ra đời Nhà nước Văn Lang.

Trả lời

 • Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, hình thành các bộ lạc lớn.
 • Xã hội có sự phân hoá người giàu - người nghèo.
 • Nhu cầu trị thuỷ, làm thuỷ lợi, đoàn kết để giải quyết xung đột giữa các bộ lạc và chống ngoại xâm

Bài tập 3 trang 37 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét.

Trả lời

 • Là tổ chức nhà nước đầu tiên ở nước ta.
 • Được tổ chức có hệ thống từ Trung ương đến địa phương.
 • Chưa có luật pháp và quân đội.
 • Là tổ chức nhà nước đơn giản, sơ khai nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước.

Bài tập 4 trang 38 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh mà em đã được đọc nói lên hoạt động gì của nhân dân thời đó ?

Trả lời

Thời Văn Lang, nông nghiệp lúa nước ở vùng ven sông là cơ sở kinh tế chủ yếu. Vậy muốn bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hằng năm nhân dân ta đã phải đắp đất ngăn nước, chống lũ lụt, bảo vệ xóm làng, mùa màng.

>> Xem thêm: Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 12: Nước Văn Lang

Bài tập 5 trang 38 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy liên hệ các hình 31, 32 (SGK, tr. 34) với truyền thuyết Thánh Gióng.

Trả lời

Hình chụp các loại vũ khí thời Đông Sơn, gồm các lưỡi giáo đồng, dao đồng. Sự xuất hiện nhiều loại vũ khí chứng tỏ sự phát triển của nghề săn bắt, nhưng chủ yếu chứng tỏ rằng trong xã hội đã có sự tranh chấp, xung đột giữa bộ lạc với nhau, giữa các bộ lạc Văn Lang với các tộc người khác. Truyện Thánh Gióng đã phản ánh cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống giặc ngoại xâm.

Bài tập 6 trang 38 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang.

Trả lời

 • Sự ra đời của nhà nước Văn Lang chứng tỏ quốc gia - dân tộc Việt Nam được hình thành sớm, có truyền thống lâu đời...
 • Tạo tiền đề về vật chất và tinh thần rất quan trọng cho sự phát triển của quốc gia - dân tộc ở thời kì sau.
Đánh giá bài viết
82 7.391
Sắp xếp theo
  Giải SBT Lịch Sử 6 Xem thêm