Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 15

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo) tổng hợp lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh trong việc giải bài tập Lịch sử 6.

Bài tập 1 trang 44 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Thành cổ Loa được xây dựng ở vùng đất nay thuộc

A. huyện Từ Liêm - Hà Nội. B. huyện Sóc Sơn - Hà Nội.

C. huyện Thanh Trì - Hà Nội. D. huyện Đông Anh - Hà Nội.

2. Thành Cổ Loa còn có tên gọi là

A. Loa thành.

B. Hoàng thành,

C. Kinh thành.

D. Long thành.

3. Loại vũ khí đặc biệt dưới thời An Dương Vương là

A. nỏ và mũi tên đồng. B. giáo.

C. rìu chiến. D. dao găm.

4. Ý không phải là nguyên nhân khiến cho nước ta rơi vào tay ách đô hộ của nhà Triệu là

A. nội bộ đất nước bị chia rẽ.

B. các tướng giỏi phải bỏ về quê.

C. nhà vua chủ quan không lo phòng bị đất nước.

D. nhà vua đã quá già yếu, không đủ sức khoẻ để lãnh đạo cuộc kháng chiến.

5. Qua thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Tần của người Tây Âu - Lạc Việt và thất bại của Âu Lạc trước cuộc xâm lược của Triệu Đà đã để lại cho đời sau bài học về

A. sự đoàn kết.

B. sự cần thiết có binh hùng, tướng giỏi,

C. sự cần thiết có vũ khí hiện đại.

D. sự cần thiết nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ thù.

Trả lời

1. D 2. A 3. A 4. D 5. A

Bài tập 2 trang 44 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Em hãy giải thích vì sao công trình thành Cổ Loa là một biểu tượng rất đáng tự hào của nền văn minh Việt cổ.

Trả lời

  • Là một công trình đồ sộ (chu vi, chiều cao,...), cách bố trí khoa học (ba vòng thành, hệ thống hào bao quanh,...).
  • Là một quân thành: có lực lượng lớn quân đội, được trang bị các loại vũ khí bằng đồng,...
  • Ở vào thời điểm cách đây 2000 năm, khi mà trình độ kĩ thuật chung còn thấp kém thì việc xậy dựng thành công thành cổ Loa là một thành tựu rất có ý nghĩa về nhiều mặt.

Bài tập 3 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6
Năm 179 TCN Triệu Đà cất quân xuống đánh Âu Lạc. Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt, tinh thần chiến đấu dũng cảm đã đánh bại các cuộc tiến công xâm lược của Triệu Đà.
Bài tập 4 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6
Bài tập 5 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6
Bài tập 1 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6
Bài tập 2 trang 47 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6
Xem thêm: Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo)


Bài tập 3. Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp.

Thời gian

Sự kiện

1. Năm 218 TCN

2. Năm 214 TCN

3. Năm 207 TCN

4. Năm 179 TCN

a) Triệu Đà cất quân xuống đánh Âu Lạc. Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt, tinh thần chiến đấu dũng cảm đã đánh bại các cuộc tiến công xâm lược của Triệu Đà.

b) Triệu Đà lại sai quân đánh Âu Lạc. An Dương Vương không lo đề phòng, lại mất hết tuớng giỏi nên bị thất bại nhanh chóng.

c) quân Tần xâm lược Vần Lang.

d) vua Tần sai quân đánh xuống phương Nam để mở rộng bờ cõi.

Trả lời

Nối: 1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b.

Bài tập 4 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?

Trả lời

Nhà nước Âu Lạc bị Triệu Đà chia rẽ nội bộ, các tướng giỏi như Cao Lỗ, Nồi Hầu phải về quê, nhà vua chủ quan không đề phòng nên bị thất bại nhanh chóng trước cuộc tấn công xâm lược của Triệu Đà năm 179 TCN. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ.

Bài tập 5 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Em hãy trình bày ngắn gọn nguyên nhân thành công và nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà của An Dương Vương.

Trả lời

  • Nguyên nhân thành công. Quân dân Âu Lạc đoàn kết, có vũ khí tốt, tinh thần chiến đấu dũng cảm.
  • Nguyên nhân thất bại: Nội bộ mất đoàn kết, các tướng giỏi như Cao Lỗ, Nồi Hầu bỏ về quê, An Dương Vương chủ quan, khinh địch, không đề phòng.
Đánh giá bài viết
18 3.152
Sắp xếp theo
    Giải SBT Lịch Sử 6 Xem thêm