Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại Phương Đông

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 4

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại Phương Đông tổng hợp lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Bài tập 1 trang 10 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Thời gian ra đời các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên là

A. thiên niên kỉ V - IV TCN B. thiên niên kỉ IV - III TCN

C. thiên niên kỉ III TCN. D. thiên niên kỉ I TCN.

2. Nguyên nhân các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm đầu tiên ở phương Đông, trên lưu vực của các dòng sông lớn là

A. do nhu cầu chống giặc ngoại xâm.

B. do điều kiện tự nhiên thuận lợi (đất đai phì nhiêu và mềm xốp, lượng mưa đều đặn)ẳ

C. cư dân biết sử dụng đồ sắt từ rất sớm.

D. các dòng sông bồi đắp lượng phù sa lớn.

3. Cư dân các quốc gia cổ đại phương Đông sống chủ yếu bằng nghề

A. săn bắn, hái lượm. B. thủ công.

C. nông. D. buôn bán.

4. Cư dân ở các quốc gia cổ đại phương Đông liên kết, gắn bó với nhau trong công xã để

A.chống ngoại xâm.

B. làm thuỷ lợi (đắp đê, đào kênh máng...),

C. chăn nuôi gia súc, làm nghề thủ công.

D. làm nghề nông.

5. Lực lượng chiếm bộ phận đông đảo nhất, giữ vai trò to lớn trong sản xuất ở các quốc gia cổ đại phương Đông là

A. nông nô. B. nông dân công xã.

C. nông dân tự do. D. lệ nông.

6.Đứng đầu giai cấp thống trị ở phương Đông cổ đại là

A. tầng lớp tăng lữ.

B. chủ ruộng đất.

C. đông đảo quý tộc, quan lại.

D. vua chuyên chế.

7. Nhà nước cổ đại phương Đông mang tính chất

A. dân chủ chủ nô.

B. dân chủ rộng rãi.

C. chuyên chế trung ương tập quyền (chuyên chế cổ đại).

D. độc tài quân sự.

8. Các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm

A. Trung Quốc, Ai Cập, Lưỡng Hà, Việt Nam.

B. Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ.

C. Ai Cập, Lưỡng Hà, An Độ, Trung Quốc, Hi Lạp, Rô-ma.

D. Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản.

Trả lời

1

2

3

4

5

6

7

8

B

B

C

B

B

D

C

B

Bài tập 2 trang 12 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Hãy nối nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp

A

B

1. Vua ở Trung Quốc gọi là

a) En-si

2. Vua ở Ai Cập gọi là

b) Thiên tử

3. Đứng đầu bộ máy quan lại ở Trung Quốc cổ đại là

c) Vi-di-a

4. Đứng đầu bộ máy quan lại ở Ai Cập cổ đại là

d) Pha-ra-ông

5. Vua ở Lưỡng Hà gọi là

e) Thừa tướng

g) Lãnh chúa

Trả lời

Nối: 1 - b;

2-d;

3-e;

4-c;

5-a

Bài tập 3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Hãy điền các từ ngữ phù hợp vào các chỗ trống (...) trong các câu sau đây.

A. Các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên đã được hình thành ở .................... ngày nay

B. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành từ cuối........... đến đầu.............................. TCN.

C. Bộ phận đông đảo nhất và có vai trò to lớn trong sản xuất ở phương Đông cổ đại là ...............................................

Họ nhận ruộng đất ở .................để cày cấy, phải nộp một phần thu hoạch và..................... không công cho bọn...................

D. Tầng lớp có nhiều của cải và quyền thế trong xã hội gọi là......................

E. Vua có quyền cao nhất trong mọi công việc, đó là các quyền :............................... Vua còn được coi là Người ................................

Trả lời

A. Ai Cập, vùng Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc

B. thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III TCN.

C. nông dân công xã.

..... công xã..... lao dịch...... quý tộc.

D. quý tộc.

E. đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những người có tội ..........đại diện của thần thánh ở dưới trần gian.

Bài tập 4 trang 12 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử lớp 6

Nguyên nhân dẫn tới sự ra đời các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?

Trả lời

  • Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, nông nghiệp phát triển, sớm tạo ra sản phẩm dư thừa thường xuyên... dẫn tới xã hội có giai cấp...
  • Do nhu cầu làm thuỷ lợi, cần liên kết nhiều công xã...
Đánh giá bài viết
36 4.862
Sắp xếp theo
    Giải SBT Lịch Sử 6 Xem thêm