Ngoài việc giúp các bạn giải sgk Toán 6, VnDoc còn muốn các bạn nắm rõ, hiểu được cách giải sách bài tập toán lớp 6. Do vậy, chúng tôi mời các bạn chọn lời giải chi tiết cho từng bài tập toán lớp 6 qua các link bài dưới đây.

Giải SBT Toán lớp 6 tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ túc vế số tự nhiên

Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp

Toán lớp 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Toán lớp 6 Bài 3: Ghi số tự nhiên

Toán lớp 6 Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Toán lớp 6 Bài 5: Phép cộng và phép nhân

Toán lớp 6 Bài 6: Phép trừ và phép chia

Toán lớp 6 Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Toán lớp 6 Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Toán lớp 6 Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

Toán lớp 6 Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Toán lớp 6 Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Toán lớp 6 Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Toán lớp 6 Bài 13: Ước và bội

Toán lớp 6 Bài 14: Số nguyên tố - Hợp số - Bảng số nguyên tố

Toán lớp 6 Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Toán lớp 6 Bài 16: Ước chung và bội chung

Toán lớp 6 Bài 17: Ước chung lớn nhất

Toán lớp 6 Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Toán lớp 6 Bài: Ôn tập chương 1

Giải sách bài tập Toán 6 bài: Ôn tập chương 1

Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài 5: Tia - Luyện tập

Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Chương 2: Số nguyên

Bài 1: Làm quen với số âm

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Bài 12: Tính chất của phép nhân

Bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Bài: Ôn tập chương 2

Giải SBT Toán lớp 6 tập 2

Phần Số học - Chương 3: Phân số

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 2: Phân số bằng nhau

Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 5: Quy đồng mẫu số nhiều phân số

Bài 6: So sánh phân số

Bài 7: Phép cộng phân số

Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 9: Phép trừ phân số

Bài 10: Phép nhân phân số

Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Bài 12: Phép chia phân số

Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Ôn tập chương III: Phân số

Phần Hình học - Chương 2: Góc

Bài 1: Nửa mặt phẳng

Bài 2: Góc

Bài 3: Số đo góc

Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài 6: Tia phân giác của góc - Luyện tập

Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

Bài 8: Đường tròn

Bài 9: Tam giác

Giải vở bài tập Toán 6 | Giải Toán lớp 6 Tập 1 và Tập 2 | Giải bài tập Toán 6 | Giải bài tập Toán lớp 6 hay nhất tại VnDoc.com. Ngoài giải bài tập Toán 6Soạn văn 6, để học tốt Toán 6, mời các bạn tham khảo lời giải sách bài tập toán 6 tập 1, giải sách bài tập toán 6 tập 2 cùng các lời giải hay vở bài tập Toán 6 mà không cần sách giải toán 6.

Giải SBT Toán 6