Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tổng hợp 3 bộ sách mới môn Khoa học tự nhiên lớp 6. Các kiến thức bao gồm các phần: Vật lý, Sinh học, Hóa học.

1. Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

MỞ ĐẦU

CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO

CHỦ ĐỀ 2: CÁC THỂ CỦA CHẤT

CHỦ ĐỀ 3: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ

CHỦ ĐỀ 4: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM THÔNG DỤNG; TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG

CHỦ ĐỀ 5: CHẤT TINH KHIẾT - HỖN HỢP. PHƯƠNG PHÁP TÁCH CÁCH CHẨT

CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO - ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG

CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

CHỦ ĐỀ 9: LỰC

CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG

CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

2. Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức 

CHƯƠNG I - MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CHƯƠNG II - CHẤT QUANH TA

CHƯƠNG III - MỘT SỐ VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM THÔNG DỤNG

CHƯƠNG IV - HỖN HỢP. TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP

CHƯƠNG VI - TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

CHƯƠNG VII - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

CHƯƠNG VIII - LỰC TRONG ĐỜI SỐNG

CHƯƠNG IX - NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG X - TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

3. Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh Diều

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP ĐO

Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành

Chủ đề 2: Các phép đo

PHẦN 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

Chủ đề 3: Các thể của chất

Chủ đề 4: Oxygen và không khí

Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm

Chủ đề 6: Hỗn hợp

PHẦN 3 VẬT SỐNG

CHỦ ĐỀ 7: TẾ BÀO

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

PHẦN 4: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

CHỦ ĐỀ 9: LỰC

CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG

CHỦ ĐỀ 11: CHUYỂN ĐỘNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG; HỆ MẶT TRỜI VÀ NGÂN HÀ

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Môn Vật Lý lớp 6