Giải bài tập trang 18, 19, 20 SGK Vật lý lớp 6 bài 5: Khối lượng - Đo khối lượng

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 6: Khối lượng - Đo khối lượng

Giải bài tập trang 18, 19, 20 SGK Vật lý lớp 6: Khối lượng - Đo khối lượng với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Vật lý lớp 6, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Vật lý, nắm chắc Lý thuyết Vật lý 6.

Bài tập trang 18, 19, 20 Vật Lý 6: Khối lượng – Đo khối lượng

1. Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi: “Khối lượng tịnh 397 g”. Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp?

397 g chỉ lượng sữa chứa trong hộp.

2. Trên vỏ OMO có ghi 500 g. Số đó chỉ gì?

500 g chỉ lượng bột giặt trong túi.

3. Hãy tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống

(1) ... là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.

Trả lời:

(1) 500 g là khối.lượng của bột giặt chứa trong túi.

4. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

(2)... là khối lượng của sữa chứa trong hộp.

Trả lời:

(2) 397 g là khối-lượng của sữa chứa trong hộp.

5. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Mọi vật đều có (3) ...

Trả lời:

Mọi vật đều có (3) khối.lượng

6. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Khối lượng của một vật chỉ (4)……….. chất chứa trong vật.

Trả lời:

(4) – lượng

7. Hãy đối chiếu ảnh của cái cân Rô-bec-van trong hình 5.2 với cái cân thật để nhận ra các bộ phận sau đây: đòn cân (1), đĩa cân (2), kim cân (3), hộp quả cân (4), ốc điều chỉnh (5), và con mã (6).

Giải bài tập trang 18, 19, 20 SGK Vật lý lớp 6 bài 5: Khối lượng - Đo khối lượng

Trả lời:

Thứ tự lần lượt như sau:

- đòn cân (1)

- đĩa cân (2)

- kim cân (3)

- hộp quả cân (4)

- ốc điều chỉnh (5)

- con mã (6)

8. Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rô-bec-van trong lớp.

GHĐ của Rô-bec-van là tổng lượng các quả cân trong hộp quả cân. ĐCNN của cân Rô-bec-van là khối lượng của quả cân nhỏ nhất trong hộp quả cân.

Bài C9 trang 19 SGK Lý 6:

Chọn từ thích hợp trong khung (SGK) để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc (1) ... đặt (2) ….lên một đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bên kia một số (3) ... có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm (4) ... kim cân nằm (5) ... bảng chia độ. Tổng khối lượng của các (6)... trên đĩa cân sẽ bằng khối lượng của (7)…

Trả lời:

Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc (1) điều chỉnh số 0. Đặt (2) vật đem cân lên một đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bên kia một số (3) quả cân có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm (4) thăng bằng, kim cân nằm (5) đúng giữa bảng chia độ. Tổng khối lượng của các (6) quả cân trên đĩa cân sẽ bằng khối lượng của (7) vật đem cân.

Thứ tự điền:

(1) – điều chỉnh số 0; (5) – đúng giữa;

(2) – vật đem cân; (6) – quả cân;

(3) – quả cân; (7) – vật đem cân.

(4) – thăng bằng;

10. Hãy thực hiện phép cân một vật nào đó bằng cân Rô-bec-van.

Học sinh tự thực hiện.

Ví dụ cân một quả táo, ta sử dụng cân theo trình tự sau:

+ Đầu tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa.

+ Đặt 1 quả táo đem cân lên một đĩa cân.

+ Đặt lên đĩa cân bên kia một số quả cân có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm thăng bằng, kim cân nằm đúng giữa bảng chia độ.

+ Tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa cân sẽ bằng khối lượng của quả táo cần cân.

11. Hãy chỉ trên các hình 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, xem đâu là cân ta, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế.

Giải bài tập trang 18, 19, 20 SGK Vật lý lớp 6 bài 5: Khối lượng - Đo khối lượng

Trả lời:

Hình 5.3: cân y tế.

Hình 5.4: cân tạ.

Hình 5.5: cân đòn.

Hình 5.6: cân đồng hồ.

12. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của cái cân mà em (hoặc gia đình em) thường dùng và dùng cân đó để xác định khối lượng của một ống bơ gạo cỏ ngọn. Nếu có thể, hãy so sánh kết quả đo của em với kết quả đo của các bạn khác trong tổ.

Học sinh tự trả lời (dựa trên GHĐ và ĐCNN ghi trên cân đang có).

GHĐ là khoảng cách lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đo được.

ĐCNN là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên cân

13. Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên có ghi 5T (H.5.7). Số 5T có ý nghĩa gì?

Giải bài tập trang 18, 19, 20 SGK Vật lý lớp 6 bài 5: Khối lượng - Đo khối lượng

Trả lời:

5T có ý nghĩa là 5 tấn. Biển báo này có nghĩa là những xe có khối lượng (xe + hàng hóa) từ 5 tấn trở xuống mới được phép qua cầu, xe có khối.lượng trên 5 tấn không được đi qua cầu.

Hi vọng các em học sinh đã có những lời giải hay giải Lý 6 bài 5: Khối lượng - Đo khối lượng, giải bài tập Vật lý 6 SGK hay và chi tiết nhất, học tốt thêm chương trình Vật lý 6 cũng như chương trình học lớp 6, đạt kết quả tốt trong các bài kiểm tra 1 tiết, đề thi học kì 1 lớp 6, đề thi học kì 2 lớp 6.

Đánh giá bài viết
39 8.349
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Vật Lí 6 Xem thêm