Giải bài tập trang 76 SGK Vật lý lớp 6: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải bài tập trang 76 SGK Vật lý lớp 6: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải bài tập trang 76 SGK Vật lý lớp 6: Sự nóng chảy và sự đông đặc. Tài liệu là lời giải chi tiết và chính xác cho các bài tập trong SGK trang 76. Ngoài ra các bạn học sinh còn được ôn tập và củng cố lại kiến thức cơ bản của bài học thông qua việc tóm tắt các kiến thức trọng tâm. Mời các bạn cùng tham khảo để học tập tốt môn Vật lý lớp 6.

Giải bài tập trang 68, 69, 70 SGK Vật lý lớp 6: Nhiệt kế - Nhiệt giai

Giải bài tập trang 60, 61 SGK Vật lý lớp 6: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Giải bài tập trang 62, 63, 64 SGK Vật Lý lớp 6: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Vật Lý lớp 6: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Sự nóng chảy và sự đông đặc

1. Hiện tượng

* Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.

* Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.

2. Nhiệt độ nóng chảy

* Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy.

* Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi.

* Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.

Giải bài tập trang 76 SGK Vật lý lớp 6

Câu 1. Khi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Hướng dẫn giải: Tăng dần, đoạn thẳng nằm nghiêng

Câu 2. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở thể nào?

Hướng dẫn giải: 800C. Rắn và lỏng

Câu 3. Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Hướng dẫn giải: Không. Đoạn thẳng nằm ngang.

Câu 4. Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?

Hướng dẫn giải: Tăng. Đoạn thẳng nằm nghiêng

Câu 5. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Băng phiến nóng chảy ở (1)........... nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2)...............

- 700C, 800C, 900C

- Thay đổi, không thay đổi

Hướng dẫn giải:

(1) 800C

(2) Không thay đổi

Đánh giá bài viết
27 4.302
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Vật Lí 6 Xem thêm