Toán lớp 6 bài 6 Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

Toán lớp 6 bài 6 Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 trang 87 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Cánh Diều.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 5 Phép nhân các số nguyên Cánh Diều

Giải Toán lớp 6 trang 87 tập 1 Bài 1

Tính:

a) (- 45) : 5;

b) 56 : 7;

c) 75 : 25;

d) (- 207) : (- 9).

Đáp án

a) (- 45) : 5 = - (45 : 5) = - 9

b) 56 : (- 7) = - (56 : 7) = - 8

c) 75 : 25 = 3

d) (- 207) : (- 9) = 207 : 9 = - 23

Giải Toán lớp 6 trang 87 tập 1 Bài 2

So sánh:

a) 36 : (- 6) và 0;

b) (- 15) : (- 3) và (- 63) : 7

Đáp án

a) 36 : (- 6) < 0

b) (- 15) : (- 3) > (- 63) : 7

Giải Toán lớp 6 trang 87 tập 1 Bài 3

Tìm số nguyên x, biết:

a) (- 3) : x = 36;

b) (- 100) : (x + 5) = - 5.

Đáp án

a) (- 3). x = 36

=> x = 36 : (- 3) = - (36 : 3) = - 12

b) (- 100) : (x + 5) = - 5

<=> - 100 = - 5 . (x + 5)

<=> - 100 = - 5 . x – 25

<=> - 100 + 25 = - 5 . x

<=> - 75 = - 5 . x

<=> x = 75 : 5

=> x = 15

Giải Toán lớp 6 trang 87 tập 1 Bài 4

Nhiệt độ lúc 8 giờ trong 5 ngày liên tiếp là -6 oC, - 5oC, - 4 oC, 2 oC, 3 oC. Tính nhiệt độ trung bình lúc 8 giờ sáng của 5 ngày đó.

Đáp án

Nhiệt độ trung bình lúc 8 giờ sáng của 5 ngày là:

[(- 6) + (- 5) + (- 4) + 2 + 3] : 5 = - 2oC.

Giải Toán lớp 6 trang 87 tập 1 Bài 5

Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a) – 36 chia hết cho – 9;

b) – 18 chia hết cho 5.

Đáp án

a) Đúng. Vì (- 36) = (- 9) . 4

b) Sai. Vì 5 không là ước của 18.

Giải Toán lớp 6 trang 87 tập 1 Bài 6

Tìm số nguyên x, biết:

a) 4 chia hết cho x;

b) – 13 chia hết cho x + 2.

Đáp án

a) 4 chia hết cho x => x = 2; (- 2); 4; (- 4)

b) – 13 chia hết cho x + 2.

- 13 chia hết cho 13

Nên x + 2 = 13 => x = 13 – 2 = 11

Giải Toán lớp 6 trang 87 tập 1 Bài 7

Một con ốc sên leo len một cây cao 8 m. Trong mỗi ngày (24 giờ), 12 giờ đầu tiên ốc sên leo được 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m. Quy ước quãng đường mà ốc sên leo lên 3 m là 3 m, quãng đường ốc sên tụt xuống 2 m là - 2m.

a) Viết phép tính biểu thị quãng đường mà ốc sên leo được sau 2 ngày.

b) Sau 5 ngày thì ốc sên leo được bao nhiêu m?

c) Sau bao nhiêu giờ thì ốc sên chạm đến ngọn cây? Biết rằng lúc 0 giờ ốc sên ở gốc cây và bắt đầu leo lại.

Giải Toán lớp 6 trang 87 tập 1 Bài 8

Dùng máy tính cầm tay để tính:

(- 252) : 21; 253 : (- 11); (- 645) : (- 15).

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 2 Cánh Diều

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạoToán lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo

Đánh giá bài viết
11 375
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 sách Cánh Diều Xem thêm