Phân phối chương trình STEM lớp 6

Phân phối chương trình STEM lớp 6

Kế hoạch dạy học chương trình STEM Lớp 6 là mẫu phân phối chương trình cả năm học cho các thầy cô tham khảo chuẩn bị cho năm học mới cho các trường áp dụng chương trình học này.

Chương trình STEM Lớp 6

Hai tuần một buổi, mỗi buổi hai tiết, mỗi tiết 45 phút, làm chủ đề STEM trong phòng Lab STEM.

Tuần

Tiết

Chủ đề

Tên hoạt động

Hình thức tổ chức HĐ

Thiết bị, tài liêu

CT mới

CT cũ

1.

2.

1

Cân chính xác

HĐ 1: Tìm hiểu về ưu nhược điểm của các loại cân khác nhau

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

Thảo luận

- Sách STEM 6

- Máy tính có kết nối mạng, slides

Chủ đề “Các phép đo” và chủ đề “Lực”

Nội dung:

Đo được khối

lượngbằng cân.

Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị (Newton, kí hiệu N) (không yêu cầu giải

thích nguyên lí đo)

- Khối lượng và trọng lượng

– Biến dạng của lò xo

Từ bài 5 đến bài 10 (Lực đàn hồi, đo lực,…) sách giáo khoa Vật Lí 6

2

3.

4.

1

Cân chính xác

HĐ 2 + 3: Xây dựng và lựa chọn các phương án nghiên cứu tính chất của lò xo

Thiết kế phương án TN

Thảo luận

- Sách STEM 6

- Máy tính có mạng internet.

- Giấy A4

- Bút chì

Chủ đề “Các phép đo” và chủ đề “Lực”

Nội dung:

Đo được khối lượng bằng cân.

Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị (Newton, kí hiệu N) (không yêu cầu giải

thích nguyên lí đo)

- Khối lượng và trọng lượng

– Biến dạng của lò xo

Từ bài 5 đến bài 10 (Lực đàn hồi, đo lực,…) sách giáo khoa Vật Lí 6

2

5.

6.

1

Cân chính xác

HĐ 4: Xây dựng các mẫu khảo sát để thử nghiệm

Thảo luận + Thuyết trình

- Sách STEM Lớp 6

- Giấy A3

- Bút chì

- Máy tính, Slides

Chủ đề “Các phép đo” và chủ đề “Lực”

Nội dung:

Đo được khối lượng bằng cân.

Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị (Newton, kí hiệu N) (không yêu cầu giải

thích nguyên lí đo)

- Khối lượng và trọng lượng

– Biến dạng của lò xo

Từ bài 5 đến bài 10 (Lực đàn hồi, đo lực,…) sách giáo khoa Vật Lí 6

2

HĐ 5: Kết nối mô hình mẫu với các

thiết bị cảm biến để khảo sát

HĐ 6: Đánh giá và điều chỉnh quá trình

Tiến hành TN

- Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến lực, cáp IE 1394)

- Hộp Kit chứa mô hình cân chính xác.

- Sách STEM Lớp 6

7.

8.

1

Cân chính xác

Hoạt động 7: Tạo mẫu lò xo cho cân Hoạt động 8: Tạo

cân (kết hợp sử dụng

cảm biến lực để xác định độ chia)

- Lắp ráp, chế tạo thử nghiệm mô hình cân chính xác

- Thảo luận

- Sách

- STEM Lớp 6

- Giấy A3

- Bút dạ

- Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến lực, cáp IE 1394)

- Hộp Kit chứa mô hình cân chính xác.

Chủ đề “Các phép đo” và chủ đề “Lực”

Nội dung:

Đo được khối lượng bằng cân.

Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị (Newton, kí hiệu N)

- Khối lượng và trọng lượng

– Biến dạng của lò xo

Từ bài 5 đến bài 10 (Lực đàn hồi, đo lực,…) sách giáo khoa Vật Lí 6

2

Hoạt động 9: Giải pháp sáng tạo (test

thử cân vừa chế tạo) Hoạt động 10: Trình bày, báo cáo kết quả

TN

HĐ 11: Mở rộng

Tiến hành TN

Báo cáo KQ TN

Thảo luận

9.

10.

1

Hoạt động 1: Thảo

luận về các yếu tố

Thảo luận, đọc tài liệu

- Sách “STEM 6”

Chủ đề: Oxy và không khí

Chương 4: Lá, Sau Bài 21: Quang hợp,22: Các

Ánh sáng và lá phổi xanh

ảnh hưởng đến quá

trình quang hợp.

điều kiện ảnh hưởng đến quang hợp,23: Cây có hô hấp không Sách Sinh học lớp 6

2

Hoạt động 2 +3: Ðề xuất và lựa chọn phương án tiến hành

TN

11.

12.

1

Ánh sáng và lá phổi xanh

Hoạt động 3:

Tiến hành các TN để khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến QT Quang hợp

Tiến hành thí nghiệm

- Máy tính

- Thiết bị CMA (Wilab, cảm biến màu, cáp IE 1394)

- Hộp dụng cụ “Ánh sáng và lá phổi xanh”

- Giấy A3

- Bút chì

Chủ đề: Oxy và không khí

Chủ đề Con người và sức khỏe, Sau Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, Sách khoa học lớp 6

2

13.

14.

1

Ánh sáng và lá phổi xanh

Hoạt động 4: Báo cáo kết quả TN

Thuyết trình

- STEM 6

- Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: Oxy và không khí

Chủ đề Con người và sức khỏe, Sau Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, Sách Sinh học lớp 6

2

Hoạt động 5: Tìm hiểu về các câu hỏi

mở rộng

Thuyết trình Thảo luận

- Bộ dụng cụ

“Ánh sáng và lá phổi xanh”

15.

16.

1

Quạt điện thông minh

Hoạt động 1: Xác định vấn đề cần tìm tòi: (Thiết kế quạt

thay đổi theo nhiệt độ môi trường)

Đọc tài liệu + Thảo luận

- Sách STEM 6

- Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: Các phép đo (Đo nhiệt độ…)

Sau Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ Sách Vật Lí 6

2

17.

18.

1

Quạt điện thông minh

Hoạt động 2 + 3:

Chế tạo quạt điện

thông minh, lắp ráp và chỉnh sửa các câu lệnh điều khiển quạt

Lắp ghép Kết nối máy tính để điều khiển

- Sách STEM 6

- Máy tính

- Thiết bị CMA (CoachLabII, 01 cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

- Bộ kit “Quạt điện thông minh”

Chủ đề: Các phép đo (Đo nhiệt độ…)

Sau Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ Sách Vật Lí 6

2

19.

20.

1

Quạt điện thông minh

Hoạt động 4 + 5: Thuyết trình báo cáo sản phẩm + Thảo luận về các câu hỏi mở rộng

Thuyết trình, Thảo luận

- Sách STEM 6

- Máy tính

- Thiết bị CMA (CoachLabII, 01 cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

- Bộ kit “Quạt điện thông minh”

Chủ đề: Các phép đo (Đo nhiệt độ…)

Sau Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ Sách Vật Lí 6

2

21.

22.

1

Chất tạo màu tự nhiên (SP1: Làm

bánh trôi ngũ sắc)

Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ cần

tìm tòi, khám phá,

Đọc tài liệu, Thảo luận

- Sách STEM 6

- Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển đổi thể

Chủ đề: Đa dạng của thực vật, Nội dung: Vai trò của thực vật trong đời sống tự nhiên.

Sau Bài 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng, Bài 23,24: Nóng chảy và đông đặc, Sách Vật Lí 6

Sau Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa,29: Các loại hoa Sách Sinh

học 6

2

Hoạt động 2,3: Xây dựng và lựa chọn các phương án khả thi

23.

24.

1

Chất tạo màu tự nhiên

Hoạt động 4,5: Thực hiện quy trình chế biến, tìm tòi khám

phá

Tiến hành TN

- Sách STEM 6

- Máy tính

Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển đổi thể

Sau Bài 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng, Bài 23,24: Nóng

(SP1: Làm

bánh trôi ngũ sắc)

- Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

- Bộ dụng cụ “Chất tạo màu tự nhiên”

Chủ đề: Đa dạng của thực vật, Nội dung: Vai trò của thực vật trong đời sống tự nhiên.

chảy và đông đặc, Sách Vật Lí 6

Sau Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa,29: Các loại hoa Sách Sinh học 6

2

Hoạt động 6,7,8: Báo cáo, trình bày về sản phẩm, tìm hiểu, mở rộng vấn đề

Thuyết trình

+ Thảo luận

- Máy tính

- Thiết bị CMA (CoachLabII, 01 cảm biến hiệu điện thế, cáp IE 1394)

- Mô hình máy phát điện gió

25.

26.

1

Chất tạo màu tự nhiên (SP 2: Làm nến thơm)

Hoạt động 1: Xác

định nhiệm vụ cần tìm tòi, khám phá,

Đọc tài liệu, Thảo luận

- Sách STEM 6

- Máy chiếu, máy tính, slides.

Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển đổi thể

Chủ đề: Đa dạng của thực vật, Nội dung: Vai trò của thực vật trong đời sống tự nhiên.

Sau Bài 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng, Bài 23,24: Nóng chảy và đông đặc, Sách Vật Lí 6

Sau Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa,29: Các loại hoa Sách Sinh học 6

2

Hoạt động 2,3: Xây

dựng và lựa chọn các phương án khả thi

Đề xuất phương án lọc nước

27.

28.

1

Chất tạo màu tự nhiên (SP2: Làm

nến thơm)

Hoạt động 4,5: Thực hiện quy trình chế biến, tìm tòi khám phá

Tiến hành TN

- Sách STEM 6

- Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab, 01 cảm biến nhiệt độ, cáp IE 1394)

- Bộ dụng cụ “Chất tạo màu tự nhiên”

Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển đổi thể

Chủ đề: Đa dạng của thực vật, Nội dung: Vai trò của thực vật trong đời sống tự nhiên.

Sau Bài 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng, Bài 23,24: Nóng chảy và đông đặc, Sách Vật Lí 6

Sau Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa,29: Các loại hoa Sách Sinh học 6

2

Hoạt động 6,7,8: Báo cáo, trình bày về sản phẩm, tìm hiểu, mở

rộng vấn đề

Thuyết trình

+ Thảo luận

- Máy tính

- Thiết bị CMA (CoachLabII, 01 cảm

biến hiệu điện thế, cáp IE 1394)

- Mô hình máy phát điện gió

29.

30.

1

Sản xuất nước sạch

Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ cần tìm tòi

Đọc tài liệu Thảo luận

Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển đổi thể

Sau Bài 27 Sự bay hơi và ngưng tụ sách Vật Lí 6

2

Hoạt động 2: Xây dựng các Phương án

thực hiện

31.

32.

1

Sản xuất nước sạch

Hoạt động 3: Lắp ghép mô hình sản xuất nước sạch theo phương pháp lọc và phương pháp chưng cất

Lắp ghép mô hình

- Sách STEM 6

- Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến độ đục, cảm biến pH, cáp IE 1394)

- Bộ kit “Sản xuất nước sạch”

Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển đổi thể

Sau Bài 27 Sự bay hơi và ngưng tụ sách Vật Lí 6

2

33.

34.

1

Sản xuất nước sạch

Hoạt động 4; Tiến hành TN đo độ pH, độ đục trước và sau khi lọc

Tiến hành thí nghiệm

- Sách STEM 6

- Máy tính

- Thiết bị CMA (WiLab, cảm biến độ đục, cảm biến pH, cáp IE 1394)

- Bộ kit “Sản xuất nước sạch”

Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự chuyển đổi thể

Sau Bài 27 Sự bay hơi và ngưng tụ sách Vật Lí 6

2

35.

1

2

Hoạt động 5: Báo cáo, thuyết trình, tìm hiểu mở rộng vấn đề

Thuyết trình, thảo luận

- Máy tính, Slides, máy chiếu

Chủ đề: Các trạng thái của chất, Nội dung: Sự

chuyển đổi thể

Sau Bài 27 Sự bay hơi và ngưng tụ sách Vật Lí 6

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Sinh, Tiếng Anh,..... và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
1 1.526
Sắp xếp theo
    Lớp 6 Xem thêm