Toán lớp 6 bài 14 Phép cộng và phép trừ số nguyên Kết nối tri thức

Toán lớp 6 bài 14 Phép cộng và phép trừ số nguyên Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 13 Tập hợp các số nguyên Kết nối tri thức

1. Cộng hai số nguyên cùng dấu 

Luyện tập 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Thực hiện các phép cộng sau:

(- 12) + (- 48)

(- 236) + (- 1 025)

Đáp án

Ta có: (- 12) + (- 48) = - (12 + 48) = -60;

Ta có: (- 236) + (- 1 025) = - (236 + 1 025) = - 1 261.

Vận dụng 1 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Sử dụng phép cộng hai số nguyên âm để giải bài toán sau (H.3.12):

Phép cộng và phép trừ số nguyên

Một chiếc tàu ngầm cần lặn (coi là theo phương thẳng đứng) xuống điểm A dưới đáy biển. Khi tàu đến điểm B ở độ cao – 135 m, máy đo báo rằng tàu còn cách A một khoảng 45 m. Hỏi điểm A nằm ở độ cao bao nhiêu mét?

Đáp án

Tàu ở độ cao -135m và còn phải lặn thêm 45m, tức là đi -45m nữa mới đến A. Do đó A nằm ở độ cao:

(-135) + ( -45) = - (135 + 45) = - 180 (mét)

Vậy điểm A nằm ở độ cao - 180 mét.

2. Cộng hai số nguyên khác dấu

Luyện tập 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Tìm số đối của mỗi số 5 và -2 rồi biểu diễn chúng trên cùng một trục số.

Đáp án

Số đối của 5 là -5; số đối của -2 là 2.

Biểu diễn trên trục số:

Toán lớp 6 bài 14 Kết nối tri thức

Luyện tập 3 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Thực hiện các phép tính:

a) 203 + (- 195);

b) (- 137) + 86.

Đáp án

a) 203 + (- 195) = 203 - 195 = 8 (do 203 > 195);

b) (- 137) + 86 = - (137 - 86) = - 51 (do 137 > 86).

Vận dụng 2 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Sử dụng phép cộng hai số nguyên khác dấu để giải bài toán sau:

Một máy thăm dò đáy biển ngày hôm trước hoạt động ở độ cao – 946 m (so với mực nước biển). Ngày hôm sau người ta cho máy nổi lên 55 m so với hôm trước. Hỏi ngày hôm sau máy thăm dò đáy biển hoạt động ở độ cao nào?

Đáp án

Vì máy nổi lên 55 m so với hôm trước nghĩa là máy di chuyển theo chiều dương

Ngày hôm sau, máy thăm dò hoạt động ở độ cao:

(- 946) + 55 = - (946 -55) = -891 (m)

Vậy ngày hôm sau, máy thăm dò hoạt động ở độ cao -891 m.

3. Tính chất của phép cộng

Luyện tập 4 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Tính một cách hợp lí:

a) (-2019) + (-550) + (-451)

b) (-2) + 5 + (-6) + 9

Đáp án

a) (-2 019) + (-550) + (-451) = [(-2 019) + (-451)] + (-550) (tính chất giao hoán và kết hợp)

= - (2 019 + 451) + (-550)

= (- 2 470) + (- 550)

= - (2 470 + 550)

= - 3 020

b) (-2) + 5 + (-6) + 9

= [(-2) + (-6)] + (5 + 9) (tính chất giao hoán và kết hợp)

= - (2 + 6) +14 = (-8) + 14 = 14 – 8 = 6 (do 14 > 8).

4. Trừ hai số nguyên

Luyện tập 5 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Tính các hiệu sau:

a) 5 – (-3)

b) (-7) - 8.

Đáp án

a) 5 – (-3); = 5 + 3 = 8.

b) (-7) – 8 = (- 7) + (- 8) = - (7 + 8) = -15.

Vận dụng 3 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Nhiệt độ bên ngoài của một máy bay ở độ cao 10 000 m là – 48oC. Khi hạ cánh, nhiệt độ ở sân bay là 27oC. Hỏi nhiệt độ bên ngoài của máy bay khi ở độ cao 10 000 m và khi hạ cánh chênh lệch bao nhiêu độ C?

Đáp án

Nhiệt độ bên ngoài của máy bay ở độ cao 10 000m và khi hạ cánh chênh lệch nhau:

27 - (- 48) = 27 + 48 = 75 (oC)

Vậy nhiệt độ bên ngoài của máy bay ở độ cao 10 000m và khi hạ cánh chênh lệch nhau 75 oC.

5. Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 66 Bài tập

Toán lớp 6 tập 1 trang 66 Câu 3.9

Tính tổng hai số cùng dấu

a) (-7) + (-2)

b) (-8) + (-5)

c) (-11) + (-7)

d) (-6) + (-15)

Đáp án

a) (-7) + (-2) = -9

b) (-8) + (-5) = -13

c) (-11) + (-7) = -18

d) (-6) + (-15) = -21

Toán lớp 6 tập 1 trang 66 Câu 3.10

Tính tổng hai số khác dấu

a) 6 + (-2)

b) 9 + (-3)

c) (-10) + 4

d) (-1) + 8

Đáp án

a) 6 + (-2) = 4

b) 9 + (-3) = 6

c) (-10) + 4 = -6

d) (-1) + 8 = 7

Toán lớp 6 tập 1 trang 66 Câu 3.11

Biểu diễn số -4 và số đối của nó trên một trục số

Đáp án

Số đối của 4 là -4. Ta biểu diễn chúng trên trục số:

Toán lớp 6 bài 14 Kết nối tri thức

Toán lớp 6 tập 1 trang 66 Câu 3.12

Thực hiện các phép trừ sau:

a) 9 - (-2)

b) (-7) - 4

c) 27 - 30

d) (-63) - (-15)

Đáp án

a) 9 - (-2) = 11

b) (-7) - 4 = -11

c) 27 - 30 = -3

d) (-63) - (-15) = -80

Toán lớp 6 tập 1 trang 66 Câu 3.13

Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B như hình vẽ. Ta quy ước chiều dương từ C đến B (nghĩa là vận tốc và quãng đường từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm). Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu kilômét nếu vận tốc của chúng lần lượt là:

a) 11km/h và 6km/h

b) 11km/h và -6km/h

Toán lớp 6 bài 14 Kết nối tri thức

Đáp án

a) Hai ca nô cách nhau: 11 - 6 = 5 (km)

b) Hai ca nô cách nhau: 11 - (-6) = 17 (km)

Toán lớp 6 tập 1 trang 66 Câu 3.14

Mỗi hình sau mô tả phép tính nào?

Giải Toán lớp 6 bài 13 Kết nối tri thức

Đáp án

a) Hình vẽ mô tả phép tính: (-5) + 3 = -2

b) Hình vẽ mô tả phép tính: 2 - 5 = -3

Toán lớp 6 tập 1 trang 66 Câu 3.15

Tính nhẩm:

a) (-3) + (-2)

b) (-8) - 7

c) (-35) + (-15)

d) 12 - (-8)

Đáp án

a) (-3) + (-2) = -5

b) (-8) - 7 = -15

c) (-35) + (-15) = -50

d) 12 - (-8) = 20

Toán lớp 6 tập 1 trang 66 Câu 3.16

Tính một cách hợp lí:

a) 152 + (-73) - (-18) - 127

b) 7 + 8 + (-9) + (-10)

Đáp án

a) 152 + (-73) - (-18) - 127 = [152 - (-18)] - [127 - (-73)] = 170 - 200 = -30

b) 7 + 8 + (-9) + (-10) = 15 + (-19) = -4

Toán lớp 6 tập 1 trang 66 Câu 3.17

Tính giá trị của biểu thức (-156) - x, khi:

a) x = -26

b) x = 76

c) x = (-28) - (-143)

Đáp án

a) (-156) - x = (-156) - (-26) = -130

b) (-156) - x = (-156) - 76 = -232

c) (-156) - x = (-156) - (-28) + (-143) = -271

Toán lớp 6 tập 1 trang 66 Câu 3.18

Thay mỗi dấu " * " bằng một chữ số thích hợp để có :

a)  (\overline{-6*})+(-34)=-100

b) (-789) + \overline{2**}=-515

Đáp án

a) (\overline{-6*})+(-34)=-100

(\overline{-6*}) = -100 - (-34)

(\overline{-6*}) = 66

Vậy dấu * là chữ số 6

b) (-789) + \overline{2**}=-515

(\overline{2**}) = -515 - (-789)

(\overline{2**}) = 274

Vậy hai dấu * lần lượt là 7 và 4

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 15 Quy tắc dấu ngoặc Kết nối tri thức 

Trên đây là toàn bộ nội dung học và lời giải các phần môn Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 14 cho các bạn học sinh tham khảo các phần hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập tự luyện cho các bạn học sinh tham khảo luyện giải Toán tại nhà. 

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạoToán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.
Đánh giá bài viết
78 33.183
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Kết nối tri thức Xem thêm