Toán lớp 6 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Toán lớp 6 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia sách Chân trời sáng tạo bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập. Giải Toán 6 này nằm trong Chương 8 tập 2 trang 78 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Chân trời sáng tạo.

Bài 1 Toán lớp 6 tập 2 trang 78

Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Qua hai điểm A và B phân biệt có

(A) vô số đường thẳng.

(B) chỉ có 1 đường thẳng.

(C) không có đường thẳng nào.

Đáp án

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

Do đó, qua hai điểm A và B phân biệt chỉ có 1 đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Vậy phương án đúng là (B) chỉ có 1 đường thẳng.

Bài 2 Toán lớp 6 tập 2 trang 78

Vẽ hình cho các trường hợp sau:

a) Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M.

b) Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y trong hai trường hợp: m và n cắt nhau, hoặc m và n song song với nhau.

Đáp án

a) Cách vẽ hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M:

Cách 1:

- Vẽ đường thẳng p bất kỳ.

- Vẽ đường thẳng q cắt đường thẳng p.

- Lấy điểm M là giao điểm của hai đường thẳng p và q.

Ta có hình vẽ minh họa như sau:

Bài 2 trang 78 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Cách 2:

- Vẽ đường thẳng p bất kỳ.

- Lấy điểm M thuộc đường thẳng p.

- Vẽ đường thẳng q đi qua điểm M và không trùng với đường thẳng p.

Ta có hình vẽ minh họa như sau:

Bài 2 trang 78 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

b) Vì đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y nên ta sẽ không xét trường hợp ba đường thẳng giao nhau tại một điểm.

Ta xét hai trường hợp còn lại:

- Trường hợp 1: Đường thẳng m và đường thẳng n cắt nhau. Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại điểm X và Y.

Mô tả cách vẽ:

- Vẽ đường thẳng m bất kỳ.

- Vẽ đường thẳng n cắt đường thẳng m.

- Vẽ đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại hai điểm X và Y.

Ta có hình vẽ minh họa như sau:

Bài 2 trang 78 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

- Trường hợp 2: Đường thẳng m và đường thẳng n song song với nhau. Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại điểm X và Y.

Mô tả cách vẽ:

- Vẽ đường thẳng m bất kỳ.

- Vẽ đường thẳng n song song với đường thẳng m.

- Vẽ đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại hai điểm X và Y.

Ta có hình vẽ minh họa như sau:

Bài 2 trang 78 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 3 Toán lớp 6 tập 2 trang 78

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:

Giải Toán lớp 6 CTST bài 3

Đáp án

a) Trong hình a) có ba đường thẳng song song với nhau nên không có giao điểm nào.

b) Đặt các đường thẳng trong hình b) là các đường thẳng x, y, z

Giả sử đường thẳng y và x cắt nhau tại điểm A, đường thẳng z và x cắt nhau tại điểm B

Bài 3 trang 78 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

=> Đường thẳng y và z cắt đường thẳng x lần lượt tại hai điểm A và B.

Vậy trong hình b) có hai giao điểm tạo bởi ba đường thẳng.

c) Đặt các đường thẳng trong hình c) là các đường thẳng a, b, c

Giả sử ba đường thẳng a, b, c cắt nhau tại điểm H

Bài 3 trang 78 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Vậy trong hình c) có một giao điểm tạo bởi ba đường thẳng.

d) Đặt các đường thẳng trong hình d) là các đường thẳng m, n, p

Giả sử đường thẳng m và n cắt nhau tại điểm B, đường thẳng n và p cắt nhau tại điểm A, đường thẳng m và p cắt nhau tại C

Bài 3 trang 78 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

=> Ba đường thẳng m, n, p đôi một cắt nhau tại các điểm B, A, C

Vậy trong hình d) có ba giao điểm tạo bởi ba đường thẳng.

Bài 4 Toán lớp 6 tập 2 trang 78

Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau:

Bài 4 trang 78 Toán 6 tập 2

Đáp án

Trên hình vẽ, điểm M nằm trên đường thẳng HF chia đường thẳng đó thành hai phần, mỗi phần gọi là một tia gốc M.

Vậy các tia có gốc là M là: tia MH và tia MF.

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sốngToán lớp 6 Cánh Diều chi tiết. Tại đây là lời giải bài tập đẩy đủ, chi tiết cả năm học. VnDoc liên tục cập nhật lời giải của từng bài tập cho các em học sinh cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
3 365
Sắp xếp theo

    Giải Toán 6 Chân Trời Sáng Tạo

    Xem thêm