Toán lớp 6 bài 2 Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên Chân trời sáng tạo

Toán lớp 6 bài 2 Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên Chân trời sáng tạo bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học bài 2 Toán 6, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Chân trời sáng tạo.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 1 Tập hợp - Phần tử của tập hợp Chân trời sáng tạo

A. Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Thực hành và Vận dụng

1. Tập hợp NN*

Toán lớp 6 trang 10 tập 1 Thực hành 1

a) Tập hợp NN* có gì khác nhau?

b) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử C = {a ∈ N* | a < 6}

Giải:

a) Tập hợp NN* khác nhau là:

N là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 0.

N* là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 0.

b) C = {1, 2, 3, 4, 5}

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

Toán lớp 6 trang 10 tập 1 Thực hành 2

Thay mỗi chữ cái dưới đây bằng một số tự nhiên phù hợp trong những trường hợp sau

a) 17, a, b là ba số lẻ liên tiếp tăng dần.

b) m, 101, n, p là bốn lẻ liên tiếp giảm dần.

Giải:

a) 17, 19, 21 là ba số lẻ liên tiếp tăng dần.

b) 103, 101, 99, 97 là bốn lẻ liên tiếp giảm dần.

Toán lớp 6 trang 11 tập 1 Hoạt động 1

So sánh a và 2020 trong những trường hợp sau

a) a > 2021

b) a < 2000

Giải:

a) a > 2021 Mà 2021 > 2020 => a > 2020

b) a < 2000 Mà 2000 < 2021 => a < 2020

Toán lớp 6 trang 11 tập 1 Thực hành 3

Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 và nhỏ hơn 36. Liệt kê các phần tử của A theo thứ tự giảm dần

Giải:

A = {35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0}

3. Ghi số tự nhiên

Toán lớp 6 trang 11 tập 1 Thực hành 4

Mỗi số sau có bao nhiêu chữ số? Chỉ ra chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của mỗi số đó: 2023; 5 427 198 65

Giải:

Số 2023 có 4 chữ số: chữ số hàng đơn vị là 3, chữ số hàng chục là 2, chữ số hàng trăm là 0, chữ số hàng nghìn là 2.

Số 5 427 198 653 có 10 chữ số: chữ số hàng đơn vị là 3, chữ số hàng chục là 5, chữ số hàng trăm là 6, chữ số hàng nghìn là 8,…

Toán lớp 6 trang 11 tập 1 Thực hành 5

a) Dựa theo cách biểu diễn trên, hãy biểu diễn các số 345; 2021

b) Đọc số 96 208 984. Số này có mấy chữ số? Số triệu, số trăm là bao nhiêu?

Giải:

a) Biểu diễn số:

345 = 3 × 100+ 4 × 10 + 5 = 300 + 40 + 5

2 021 = 2000 × 1000 + 0 x 100 + 2 × 10 + 1 = 2 000 + 20 + 1

b) Đọc số 96 208 984: Chín mươi sáu triệu hai trăm lẻ tám nghìn chín trăm tám mươi bốn.

Số này có 8 chữ số, số triệu là 6, số trăm là 9.

Toán lớp 6 trang 11 tập 1 Thực hành 6

Hoàn thành bảng dưới đây vào vở

Số la mãXIIXXIIXXIV
Giá trị tương ứng trong hệ thập phân2017302628

Giải:

Số la mãXIIXXXXIIXVIIXXXXXVIXXVIIIXXIV
Giá trị tương ứng trong hệ thập phân1220221730262824

Các thầy cô và các em học sinh tham khảo bài soạn 2 bộ sách Toán lớp 6 Cánh Diều Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ các bài học. VnDoc liên tục cập nhật các bài soạn giáo án cho các thầy cô cùng tham khảo.

B. Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Bài tập

Toán lớp 6 tập 1 trang 12 Câu 1

Chọn kí hiệu thuộc ( ) hoặc ( ) thay cho mỗi “?”.

a) 15 ? N;

b) 10,5 ? N*;

c) \frac79 ? N;

d) 100 ? N.

Đáp án

a) 15  ∈  N ;

b) 10,5  ∉  N *;

c) \frac79  ∉  N ;

d) 100 ∈  N .

Toán lớp 6 tập 1 trang 12 Câu 2

Trong các khẳng định sau, khẳng định nao là đúng, khẳng định nào là sai?

a) 1 999 > 2 003;

b) 100 000 là số tự nhiên lớn nhất;

c) 5 5;

d) Số 1 là số tự nhiên nhỏ nhất.

Đáp án

a) Sai

b) Sai

c) Đúng

d) Đúng

Toán lớp 6 tập 1 trang 12 Câu 3

Biểu diễn các số 1 983, 2 756, 2 053 theo mẫu 1 983 = 1 × 1000 + 9 × 100 + 8 × 10 + 3.

Đáp án

Ta biểu diễn các số như sau:

2 756 = 2 × 1000 + 7 × 100 + 5 × 10 + 6

2 053 = 2 × 1000 + 0 × 100 + 5 × 10 + 3

Toán lớp 6 tập 1 trang 12 Câu 4

Hoàn thành bảng sau đây vào vở.

Số tự nhiên271916
Số la mãXIVXXIX

Đáp án:

Số tự nhiên2714192916
Số la mãXXVIIXIVXIXXXIXXVI

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 3 Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

Trên đây là toàn bộ nội dung học và lời giải các phần môn Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo bài 2 cho các bạn học sinh tham khảo. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Để chuẩn bị cho học tập và giảng dạy các môn học lớp 6 sách Chân trời sáng tạo, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sách mới sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Tất cả các tài liệu tại đây đề được tải miễn phí về sử dụng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
34 13.304
Sắp xếp theo
    Toán lớp 6 sách Chân Trời Sáng Tạo Xem thêm