Toán lớp 6 bài 11 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Cánh Diều

Toán lớp 6 bài 11 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Cánh Diều bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 trang 44, 45, 46 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Cánh Diều.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 10 Số nguyên tố. Hợp số Cánh Diều

I. Cách tìm một ước nguyên tố của một số trang 44 Toán lớp 6

Hoạt động 1 Toán lớp 6 trang 44

a) Nêu các số nguyên tố nhỏ hơn 30

b) Tìm một ước nguyên tố của 91

Giải:

a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là: 2; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 19; 23; 29

b) Một ước số nguyên tố của 91 là: 7

Luyện tập vận dụng 1 Toán lớp 6 trang 44

Tìm một ước nguyên tố của 187

Giải:

Một ước nguyên tố của 187 là: 11

II. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố trang 45, 46 Toán lớp 6

Luyện tập vận dụng 2 Toán lớp 6 trang 45

Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố bằng cách viết rẽ nhánh và theo chiều dọc

Giải:

40   2

20  2

10   2

5   5

1

Luyện tập vận dụng 3 Toán lớp 6 trang 45

Phân tích số 450 ra thừa số nguyên tố

Giải:

450   2

225   3

75    3

25    5

5     5

1

III. Giải Toán 6 Cánh Diều phần Bài tập

Toán lớp 6 trang 46 tập 1 Bài 1

Phân tích các số nguyên ra thừa số nguyên tố: 45, 78, 270, 299

Đáp án

45 = 3.3.5

78 = 2.3.13

270 = 2.3.3.3.5

299 = 13.23

Toán lớp 6 trang 46 tập 1 Bài 2

a) Biết 400= 24.52. Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố

b) Biết 320= 26.5. Hãy viết 3200 thành tích các thừa số nguyên tố

Đáp án

a) Viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố

800 = 25 . 52

b) Viết 3200 thành tích các thừa số nguyên tố

3200 = 27 . 52

Toán lớp 6 trang 46 tập 1 Bài 3

a) Biết 2700= 22.33.52. Hãy viết 270 và 900 thành tích các thừa số nguyên tố

b) Biết 3600= 24.32.52. Hãy viết 180 và 600 thành tích các thừa số nguyên tố

Đáp án

a) Viết 270 và 900 thành tích các thừa số nguyên tố

270 = 2. 3 3 .5

900 = 2 2 . 3 2 . 5 2

b) Viết 180 và 600 thành tích các thừa số nguyên tố

180 = 2 2 . 3 3 .5

600 = 2 3 .3. 5 2

Toán lớp 6 trang 46 tập 1 Bài 4

Hãy chỉ ra 2 số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố

Đáp án

2 số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố là: 30; 385

Toán lớp 6 trang 46 tập 1 Bài 5

Phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước số của nó

Đáp án

84 = 2 2 .3.7

84 = {1; 2; 3; 4;6; 7; 12; 14 ; 21; 28; 42; 84}

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 12 Ước chung và ước chung lớn nhất Cánh Diều

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.
Đánh giá bài viết
28 2.407
Sắp xếp theo
    Toán lớp 6 sách Cánh Diều Xem thêm