Toán lớp 6 Bài 5 Góc - Cánh diều

Toán lớp 6 Bài 5 Góc - Cánh diều Có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 100, 101. Các lời giải sau đây giúp các em học sinh củng cố, hệ thống lại toàn bộ bài học, kỹ năng giải Toán Chương 6. Hình học phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Toán lớp 6 Bài 4 Tia - Cánh diều

Bài 1 trang 100 Toán lớp 6 Tập 2

Đọc tên góc, đỉnh và các cạnh của góc trong Hình 85 và Hình 86.

Bài 1 trang 100 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

Đáp án

Hình 85.

Góc \widehat {mOn} có đỉnh là O, cạnh của góc là Om và On.

Hình 86.

Góc \widehat {MNP} có đỉnh là N, cạnh của góc là NM và NP.

Bài 2 trang 100 Toán lớp 6 Tập 2

Đọc tên các điểm nằm trong góc xOy ở Hình 87.

Bài 2 trang 100 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

Đáp án

Ở hình 87 các điểm nằm trong góc xOy là điểm D và điểm G

Bài 3 trang 101 Toán lớp 6 Tập 2

Cho tia Om. Vẽ tia On sao cho \widehat {mOn} = {50^0}

Bài 3 trang 101 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

Đáp án

Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc. Vạch 0 của thước nằm trên cạnh Om.

Chấm một chấm nhỏ đánh dấu ở vạch chia 500 rồi nối điểm O với chấm nhỏ đó ta vẽ được tia On.

Bài 3 trang 101 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

Bài 4 trang 101 Toán lớp 6 Tập 2

Cho tia Oa. Vẽ tia Ob sao cho \widehat {aOb} = {150^0}

Bài 4 trang 101 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

Đáp án

Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc. Vạch 0 của thước nằm trên cạnh Oa.

Chấm một chấm nhỏ đánh dấu ở vạch chia 1500 rồi nối điểm O với chấm nhỏ đó ta vẽ được tia Ob.

Giải Bài 4 trang 101 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

Bài 5 trang 101 Toán lớp 6 Tập 2

Cho các góc: \widehat {BAC} = {130^0};\widehat {DEG} = {145^0};\widehat {HKI} = {120^0};\widehat {PQT} = {140^0}

Hãy viết các góc đó theo thứ tự giảm dần.

Đáp án

Ta có:

1450 > 1400 > 1300 > 1200 nên \widehat {DEG} > \widehat {PQT} > \widehat {BAC} > \widehat {HKI}

Vậy các góc có số đo theo thứ tự giảm dần là: \widehat {DEG};\widehat {PQT};\widehat {BAC};\widehat {HKI}

Bài 6 trang 101 Toán lớp 6 Tập 2

Đo các góc sau đây và cho biết số đo của chúng. Xác định góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt trong các góc đó.

Bài 6 trang 101 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

Đáp án

\widehat {xOy} = {40^0} vì 00 < 400 < 900 nên \widehat {xOy} là góc nhọn

\widehat {xOz} = {180^0} nên \widehat {xOz} là góc bẹt

\widehat {xOt} = {120^0} vì 900 < 1200 < 1800 nên \widehat {xOt} là góc tù

\widehat {xOu} = {130^0} vì 900 < 1300 < 1800 nên \widehat {xOu} là góc tù

\widehat {xOv} = {90^0} nên \widehat {xOv} là góc vuông

\widehat {mIn} = {20^0} vì 00 < 200 < 900 nên \widehat {mIn} là góc nhọn

Bài 7 trang 101 Toán lớp 6 Tập 2

Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, ta cũng coi xOy là một góc và gọi là “góc không”. Số đo của góc không là 0°. Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ lúc 7 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ.

Đáp án

+) Đồng hồ lúc 7 giờ:

Giải Toán lớp 6 Cánh Diều

Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo với nhau một góc 1500.

+) Đồng hồ lúc 9 giờ:

Giải Toán lớp 6 Cánh Diều

Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo với nhau một góc 900.

+) Đồng hồ lúc 10 giờ:

Toán lớp 6 bài 5 Cánh Diều chương 6

Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo với nhau một góc 600.

+) Đồng hồ lúc 12 giờ

Giải Toán lớp 6 Cánh Diều

Kim giờ và kim phút của đồng hồ trùng nhau tạo với nhau 1 “góc không” hay 00.

Bài 8 trang 101 Toán lớp 6 Tập 2

Bạn Hoan tham gia trò chơi tìm đường đi trên sơ đồ ở Hình 88. Em hãy giúp bạn Hoan chọn từ "trái”, “phải”, ”vuông”, “nhọn”, “tù” thích hợp cho ( ? ).

Bài 8 trang 101 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

Mẫu: Đi từ M đến O, rẽ trái đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc vuông, có thể đến A.

a) Đi từ M đến O, rẽ ( ? ) đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc ( ? ) có thể đến D.

b) Đi từ M đến O, rẽ ( ? ) đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc ( ? ) có thể đến B.

c) Đi từ M đến O, rẽ ( ? ) đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc ( ? ) có thể đến C.

d) Đi từ M đến O, rẽ ( ? ) đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc ( ? ) có thể đến G.

e) Đi từ M đến O, rẽ ( ? ) đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc ( ? ) có thể đến E.

Đáp án

a) Đi từ M đến O, rẽ phải đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc vuông có thể đến D.

b) Đi từ M đến O, rẽ trái đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc có thể đến B.

c) Đi từ M đến O, rẽ phải đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc có thể đến C.

d) Đi từ M đến O, rẽ trái đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc nhọn có thể đến G.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 6

Trên đây là toàn bộ nội dung học và lời giải các phần môn Toán lớp 6 Cánh Diều bài 5 Chương 6: Góc có Bài tập tự luyện cho các bạn học sinh tham khảo ôn tập các dạng bài tập. Các em học sinh so sánh với bài làm của mình.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các lời giải sách mới:

Các lời giải hay theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 102
Sắp xếp theo

    Toán lớp 6 sách Cánh Diều

    Xem thêm