Toán lớp 6 bài 8 Quan hệ chia hết và tính chất Kết nối tri thức

Toán lớp 6 bài 8 Quan hệ chia hết và tính chất Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 7 Thứ tự thực hiện các phép tính Kết nối tri thức

1. Giải Toán 6 Kết nối tri thức Quan hệ chia hết

Hoạt động 1 Toán lớp 6 trang 31 tập 1

Lần lượt chia 12 cho các số từ 1 đến 12, em hãy viết tất cả tập hợp của các ước của 12

Gợi ý trả lời

Tập hợp các ước của 12 là A = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Hoạt động 2 Toán lớp 6 trang 31 tập 1

Bằng cách nhân 8 với 0, 1, 2, em hãy viết các bội của 8 nhỏ hơn 80

Gợi ý trả lời

Tập hợp các bội của 8 nhỏ hơn 80 là B = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72}

Luyện tập 1 Toán lớp 6 trang 31 tập 1

a) Hãy tìm tất cả các ước của 20

b) Hãy tìm tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4

Gợi ý trả lời:

a) Tất cả các ước của 20 là: 1; 2; 4; 5; 10; 20

b) Tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4 là: 0; 4; 8; 12; 16; 20 ;24; 28; 32; 36; 40; 44; 48

Chuyên mục Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm toàn bộ lời giải của các bài tập Toán trong năm học SGK cũng như SBT, Các em học sinh so sánh đối chiếu đáp án của từng bài tại đây.

2. Giải Toán 6 Kết nối tri thức Tính chất chia hết của một tổng 

Luyện tập 2 Toán lớp 6 trang 32 tập 1

Không thực hiện phép tính hãy cho biết

a. 24 + 48 có chia hết cho 4 không? Vì sao?

b. 48 + 12 - 36 có chia hết cho 6 không? Vì sao?

Gợi ý trả lời

a) 24 + 48 chia hết cho 4 vì 24 chia hết cho 4 và 48 chia hết cho 4

b) 48 + 12 - 36 chia hết cho 6 vì 48 chia hết cho 6; 12 chia hết cho 6 và 36 chia hết cho 6

Vận dụng 1 Toán lớp 6 trang 32 tập 1

Hãy tìm x thuộc tập {1, 14, 16, 22, 28} biết tổng 21 + x chia hết cho 7

Gợi ý trả lời

Tổng 21 + x chia hết cho 7. Mà 21 chia hết cho 7 nên x cũng chia hết cho 7

x thuộc tập {1; 14; 16; 22; 28} nên x = 14 hoặc x = 28

Luyện tập 3 Toán lớp 6 trang 33 tập 1

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết:

a. 20 + 81 có chia hết cho 5 không? Vì sao?

b. 34 + 28 – 12 có chia hết cho 4 không? Vì sao?

Gợi ý trả lời

a) 20 + 81 không chia hết cho 5 vì 20 chia hết cho 5 nhưng 81 không chia hết cho 5

b) 34 + 28 - 12 không chia hết cho 4 vì 28 chia hết cho 4, 12 chia hết cho 4 nhưng 34 không chia hết cho 4.

Vận dụng 2 Toán lớp 6 trang 33 tập 1

Tìm x thuộc tập {5; 25; 39; 54} sao cho tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5.

Gợi ý trả lời

Tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5.

Mà 20 chia hết cho 5; 45 chia hết cho 5 nên x không chia hết cho 5

x thuộc tập {5; 25; 39; 54} nên x = 39 hoặc x = 54

3. Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 33 Bài tập

Toán lớp 6 tập 1 trang 33 Câu 2.1

Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35 ; 17

Đáp án

Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

Ư(35) = {1; 5; 7; 35}

Ư(17) = {1; 17}

Toán lớp 6 tập 1 trang 33 Câu 2.2

Trong các số sau, số nào là bội của 4?

16 ; 24 ; 35

Đáp án

Các số là bội của 4 là: 16; 24

Toán lớp 6 tập 1 trang 33 Câu 2.3

Tìm các số tự nhiên x, y sao cho:

a) x B(7) và x < 70

b) y Ư(50) và y > 5

Đáp án

a) x {0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63}

b) y {10; 25; 50}

Toán lớp 6 tập 1 trang 33 Câu 2.4

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5?

a) 15 + 1 975 + 2 019

b) 20 + 90 + 2 025 + 2 050

Đáp án

a) Tổng (15 + 1 975 + 2 019) không chia hết cho 5 vì 15 chia hết cho 5 và 1 975 chia hết cho 5 nhưng 2 019 không chia hết cho 5

b) Tổng (20 + 90 + 2 025 + 2 050) chia hết cho 5 vì mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho 5.

Toán lớp 6 tập 1 trang 33 Câu 2.5

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8?

a) 100 - 40

b) 80 - 16

Đáp án

a) Hiệu (100 - 40) không chia hết cho 8 vì 100 không chia hết cho 8 và 40 chia hết cho 8

b) Hiệu (80 - 16) chia hết cho 8 vì 80 chia hết cho 8 và 16 cũng chia hết cho 8.

Toán lớp 6 tập 1 trang 33 Câu 2.6

Khẳng định nào sau đây đúng?

a) 219.7 + 8 chia hết cho 7

b) 8.12 + 9 chia hết cho 3

Đáp án

a) Ta thấy 7 chia hết cho 7 nên 219 . 7 chia hết cho 7. Mà 8 không chia hết cho 7.

Do đó 219.7 + 8 không chia hết cho 7

Vậy khẳng định 219.7 + 8 chia hết cho 7 là sai

b) Ta thấy 12 chia hết cho 3 nên 8. 12 chia hết cho 3. Mà 9 cũng chia hết cho 3

Đo dó 8.12 + 9 chia hết cho 3

Vậy khẳng định 8.12 + 9 chia hết cho 3 là đúng

Toán lớp 6 tập 1 trang 33 Câu 2.7

Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện các dự án học tập. Hoàn thành bảng sau vào vở (bỏ trống trong trường hợp không chia được)

Số nhómSố người ở một nhóm
4?
?8
6?
8?
?4

Đáp án

Số nhómSố người ở một nhóm
410
58
640 ⋮̸ 6
85
104

Toán lớp 6 tập 1 trang 33 Câu 2.8

Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên muốn chia thành các nhóm để luyện tập sao cho mỗi nhóm có ít nhất 2 người và không quá 10 người. Biết rằng các nhóm có số người như nhau, em hãy giúp huấn luyện viên chia nhé.

Đáp án

Gọi số người mỗi nhóm được chia là x.

Ta có mỗi nhóm có ít nhất 2 người và không quá 10 người nên x Ư(45) và 2 < x 10

Do đó x {3; 5; 9}

Ta có bảng sau:

Số người 1 nhóm (x)Số nhóm
315
59
95

Toán lớp 6 tập 1 trang 33 Câu 2.9

a) Tìm x thuộc tập {23; 24; 25; 26} biết 56 - x chia hết cho 8

b) Tìm x thuộc tập {22; 24; 45; 48} biết 60 + 6 không chia hết cho 6

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 9 Dấu hiệu chia hết Kết nối tri thức

Trên đây là toàn bộ nội dung học và lời giải các phần môn Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 8 cho các bạn học sinh tham khảo các phần hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập tự luyện cho các bạn học sinh tham khảo luyện giải Toán tại nhà.

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạoToán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
145 42.733
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Trịnh Yến Vy
    Trịnh Yến Vy

    sao ko có câu 2.9 vậy

    Thích Phản hồi 22:04 08/10
    Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Kết nối tri thức Xem thêm