Toán lớp 6 bài 12 Ước chung. Ước chung lớn nhất

Toán lớp 6 bài 12 Ước chung. Ước chung lớn nhất bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học bài 12 Toán 6 trang 38, 39 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 6 tập 1 trang 38 Câu 1

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) ƯC (12, 24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12};

b) ƯC (36, 12, 48) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}.

Đáp án

a) Sai

Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

=> ƯC(12, 24) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

b) Đúng.

Ư(36) = {1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36}

Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Ư(48) = {1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 24; 48}

=> ƯC(36, 12, 48) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}.

Toán lớp 6 tập 1 trang 39 Câu 2

Tìm:

a) ƯCLN(1, 16);

b) ƯCLN(8, 20);

c) ƯCLN(84, 156);

c) ƯCLN(16, 40, 176).

Đáp án

a) ƯCLN(1, 16) = 1.

b) 8 = 23

20 = 22 . 5

=> ƯCLN(8, 20) = 22 = 4.

c) 84 = 22 . 3 . 7

156 = 22 . 3 . 13

=> ƯCLN(84, 156) = 22 . 3 = 12.

d) 16 = 24

40 = 23 . 5

176 = 24 . 11

=> ƯCLN(16, 40, 176) = 23 = 8.

Toán lớp 6 tập 1 trang 39 Câu 3

a) Ta có ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập hợp A các ước của 6. Nêu nhận xét về tập hợp ƯC (18, 30) và tập hợp A.

b) Cho hai số a và b. Để tìm tập hợp ƯC(a, b), ta có thể tìm tập hợp các ước của ƯCLN(a, b). Hãy tìm ƯCLN rồi tìm tập hợp các ước chung của:

i. 24 và 40;

ii. 42 và 98;

iii. 180 và 234.

Đáp án

a) A = {1; 2; 3; 6}

* Nhận xét: Ta thấy tập hợp ƯC (18, 30) = {1; 2; 3; 6} nên tập hợp ƯC (18, 30) giống với tập hợp A.

b)

i. 24 = 23 . 3

40 = 23 . 5

=> ƯCLN(24, 40) = 23 = 8.

* Vậy: ƯC(24, 40) = Ư(8) = {1; 2; 3; 4; 8}.

ii. 42 = 2 . 3 . 7

98 = 2 . 72

=> ƯCLN(42, 98) = 2 . 7 = 14.

* Vậy: ƯC (42, 98) = Ư(14) = {1; 2; 7; 14}.

iii. 180 = 22 . 32 . 5

234 = 2 . 32 . 13

=> ƯCLN(180, 234) = 2 . 32 = 18

* Vậy: ƯC(180, 234) = Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}.

Toán lớp 6 tập 1 trang 39 Câu 4

Rút gọn các phân số sau: \frac{28}{42} ; \frac{60}{135} ; \frac{288}{180}

Đáp án

Ta có: ƯCLN (28, 42) = 14

\Rightarrow\frac{28}{42}=\frac{28: 14}{42: 14}=\frac{2}{3}

Ta có: ƯCLN (60, 135) = 15

\Rightarrow\frac{60}{135}=\frac{60: 15}{135: 15}=\frac{4}{9}

Ta có: ƯCLN (288, 180) = 36

\text { => } \frac{288}{180}=\frac{288: 36}{180: 36}=\frac{8}{5}

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 13 Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Kết nối tri thứcToán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
34 3.836
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 sách Chân Trời Sáng Tạo Xem thêm