Toán lớp 6 bài 7 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Chân trời sáng tạo

Toán lớp 6 bài 7 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Chân trời sáng tạo bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học bài 7 Toán 6 trang 24, 25 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Chân trời sáng tạo.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 6 Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

1. Dấu hiệu chia hết cho 2 trang 24 Toán lớp 6

Hoạt động 1 Toán lớp 6 trang 24 tập 1

ĐộiABCDEGHIK
Số người102214172355362819

Trong các đội đã cho, đội nào xếp được thành hai hàng có số người bằng nhau?

Đáp án

Các đội A, B, C, H, I có tổng số người là số chẵn nên có thể chia hết cho 2.

* Vì vậy, trong các đội thì các đội có thể xếp được thành hai hàng có số người bằng nhau là đội A, B, C, H, I.

Thực hành 1 Toán lớp 6 trang 25 tập 1

a) Viết hai số lớn hơn 1000 và chia hết cho 2

b) Viết hai số lớn hơn 100 và không chia hết cho 2

Đáp án

a) Các số lớn hơn 1 000 và chia hết cho 2 là các số chẵn và lớn hơn 1 000

* Ví dụ: 1 002, 1 256. Các em học sinh có thể tùy ý viết: 1022; 1428

b) Các số lớn hơn 100 và không chia hết cho 2 là các số lẻ và lớn hơn 100

* Ví dụ: 103, 159. Các em học sinh có thể tùy ý viết: 117; 139

2. Dấu hiệu chia hết cho 5 trang 25 Toán lớp 6

Hoạt động 2 Toán lớp 6 trang 25 tập 1

Chọn các số chia hết cho 5 ở dưới đây:

10; 22; 15; 27; 33; 25; 19; 36; 95.

Có nhận xét gì về các chữ số tận cùng (chữ số hàng đơn vị) của các số chia hết cho 5 em vừa chọn.

Đáp án

Các số chia hết cho 5 là: 10, 15, 25, 95.

Chữ số tận cùng của các số chia hết cho 5 là 0 và 5.

Vậy các số chia hết cho 5 là các số có chữ số tận cùng là 0 và 5

Thực hành 2 Toán lớp 6 trang 25 tập 1

Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu * để số \overline{17^\ast}thỏa mãn từng điều kiện:

a) Chia hết cho 2;

b) Chia hết cho 5;

c) Chia hết cho cả 2 và 5.

Đáp án

a) Thay dấu * bởi các chữ số 0, 2, 4, 6, 8 thì 17chia hết cho 2.

b) Thay dấu * bởi các chữ số 0, 5 thì 17chia hết cho 5.

c) Thay dấu * bởi chữ số 0 thì 17 chia hết cho cả 2 và 5.

3. Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Bài tập

Toán lớp 6 tập 1 trang 25 Câu 1

Trong những số sau: 2 023, 19 445, 1010, số nào:

a) chia hết cho 2?

b) chia hết cho 5?

c) chia hết cho 10?

Đáp án

a) Số chia hết cho 2 là 1010. Bởi vì 1 010 có chữ số tận cùng là 0.

b) Số chia hết cho 5 là 19 445. Bởi vì 19 445 có chữ số tận cùng là 5.

c) Số chia hết cho 10 là 1 010. Bởi vì 19 445 có chữ số tận cùng là 0.

Toán lớp 6 tập 1 trang 25 Câu 2

Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết những tổng (hiệu) nào sau đây chia hết cho 2, chia hết cho 5.

a) 146 + 550;

b) 575 – 40;

c) 3 . 4 . 5 + 83;

d) 7 . 5 . 6 – 35 . 4.

Đáp án

a) 146 + 550 chia hết cho 2. Vì 146 ⋮ 2 và 550 ⋮ 2 nên 146 + 550 ⋮ 2.

b) 575 – 40 chia hết cho 5. Vì 575 ⋮ 5 và 40 ⋮ 5 nên 575 – 40 ⋮ 5

c) 3 . 4 . 5 + 83 không chia hết cho 2, không chia hết cho 5

d) 7 . 5 . 6 – 35 . 4 chia hết cho 2 và chia hết cho 5.

Vì 7 . 5 . 6 ⋮ 2 và 35 . 4 ⋮ 2 nên 7 . 5 . 6 – 35 . 4 ⋮ 2.

Vì 7 . 5 . 6 ⋮ 5 và 35 . 4 ⋮ 5 nên 7 . 5 . 6 – 35 . 4 ⋮ 5.

Toán lớp 6 tập 1 trang 25 Câu 3

Lớp 6A, 6B, 6C, 6D lần lượt có 35, 36, 39, 40 học sinh.

a) Lớp nào có thể chia thành 5 tổ có cùng số tổ viên?

b) Lớp nào có thể chia tất cả các bạn thành các đôi bạn học tập?

Đáp án

a) Ta có: 35 ⋮ 5

40 ⋮ 5

Nên: Lớp 6A và 6D có thể chia thành 5 tổ có cùng số tổ viên.

b) Ta có: 36 ⋮ 2

40 ⋮ 2

Nên: Lớp 6B và 6D có thể chia tất cả các bạn thành các đôi bạn học tập.

Toán lớp 6 tập 1 trang 25 Câu 4

Bà Huệ có 19 quả xoài và 40 quả quýt. Bà có thể chia số quả này thành 5 phần bằng nhau (có cùng số xoài, có cùng số quýt mà không được cắt quả) được không?

Đáp án

Ta có: 19 ⋮̸ 5 và 40 ⋮ 5 nên 19 + 40 ⋮̸ 5.

Vì vậy Bà Huệ không thể chia số quả xoài và quýt thành 5 phần bằng nhau.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 8 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Các thầy cô và các em học sinh tham khảo bài soạn 3 bộ sách

Các bài giải đầy đủ các bài học của từng sách. Các đáp án tại đây để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
48 12.585
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 sách Chân Trời Sáng Tạo Xem thêm