Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 2 Cánh Diều

Giải Toán lớp 6 trang 88 tập 1 Bài 1

Tính:

Sử dụng số nguyên âm để thực hiện các tình huống sau:

a) Nợ 150 nghìn đồng;

b) 600 m dưới mực nước biển;

c) 12 độ dưới 0 oC.

Đáp án

a) – 150 (nghìn đồng)

b) – 600 (m)

c) - 12 (oC)

Giải Toán lớp 6 trang 88 tập 1 Bài 2

Trong hình 10, hãy tính (theo mét):

Giải câu 2 trang 88 toán 6 tập 1 sách cánh diều

a) Khoảng cách giữa rặng san hô và người thợ lặn;

b) Khoảng cách giữa người thợ lặn và mặt nước;

c) Khoảng cách giữa mặt nước và con chim;

d) Khoảng cách giữa rặng san hô và con chim.

Đáp án

a) (– 2) – (- 3) = 1 mét

b) 0 – (- 2) = 2 mét

c) 4 – 0 = 4 mét

d) 4 – (- 3) = 7 mét

Giải Toán lớp 6 trang 88 tập 1 Bài 3

Quan sát các trục cố định sau:

Giải câu 3 trang 88 toán 6 tập 1 sách cánh diều

a) Các điểm N, B, C biểu diễn những số nào?

b) Điểm nào biểu diễn số - 7?

Đáp án

a) Điểm N biểu diễn số - 3

Điểm B biểu diễn số - 5

Điểm C biểu diễn số 3

b) Điểm biểu diễn số - 7 là điểm L.

Giải Toán lớp 6 trang 88 tập 1 Bài 4

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a) Kết quả của phép trừ số nguyên dương cho số nguyên dương là số nguyên dương.

b) Kết quả của phép trừ số nguyên dương cho số nguyên âm là số nguyên dương.

c) Kết quả của phép nhân số nguyên dương với số nguyên âm là số nguyên âm.

Đáp án

a) Sai. Có thể là số nguyên dương hoặc nguyên âm. Ví dụ: 4 – 7 = - 3

b) Đúng.

c) Đúng.

Giải Toán lớp 6 trang 88 tập 1 Bài 5

a) (- 15) . 4 – 240: 6 + 36 : (- 2) . 3;

b) (- 25) + [(- 69) : 3 + 53] . (- 2) – 8.

Đáp án

a) (- 15) . 4 – 240 : 6 + 36 : (- 2) . 3 = - 60 – 40 + (- 18) = - 118

b) (- 25) + [(- 69) : 3 + 53] . (- 2) – 8

= - 32 + (- 23 + 53) . (- 2) - 8

= - 32 + 30 . (- 2) - 8

= - 32 + (- 60) – 8

= - 100

Giải Toán lớp 6 trang 88 tập 1 Bài 6

Tìm số nguyên x, biết:

a) 4 . x + 15 = - 5;

b) (- 270) : x – 20 = 70.

Đáp án

a) 4 . x + 15 = - 5

<=> 4 . x = - 5 – 15

<=> 4 . x = - 20

<=> x = - 20 : 4

=> x = - 5

b) (- 270) : x – 20 = 70.

<=> (- 270) : x = 70 + 20

<=> (- 270) : x = 90

<=> x = (- 270) : 90

=> x = - 3

Giải Toán lớp 6 trang 88 tập 1 Bài 7

Công ty An Bình có lợi nhuận ở mỗi tháng trong 4 tháng đầu năm là – 70 triệu đồng. Trong 8 tháng tiếp theo lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 60 triệu đồng. Sau 12 tháng kinh doanh, lợi nhuận của công ty An Bình là bao nhiêu tiền?

Giải Toán lớp 6 trang 88 tập 1 Bài 8

Người ta sử dụng biểu thúc T= (I - E) : 12 để biểu diễn số tiền tiết kiệm trung bình mỗi tháng của một người, trong đó I là tổng thu nhập và E là tổng chi phí trong một năm của người đó. Bác Dũng có số tiền tiết kiệm trung bình mỗi tháng là 3 triệu đồng và tổng chi phí cả năm là 84 triệu đồng. Tính tổng thu nhập cả năm của bác Dũng.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều Cánh Diều

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạoToán lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
19 2.397
Sắp xếp theo

    Toán lớp 6 sách Cánh Diều

    Xem thêm