Toán lớp 6 Bài 35 Trung điểm của đoạn thẳng

Toán lớp 6 Bài 35 Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trang 52, 53, 54. Lời giải sau đây giúp các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Mời các em học sinh cùng so sánh lời giải chi tiết.

>> Bài trước: Toán lớp 6 Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Luyện Tập 1 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2

Cho đoạn thẳng PQ dài 12 đơn vị. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng PQ và F là trung điểm của đoạn thẳng PE. Tính độ dài đoạn thẳng EF.

Gợi ý trả lời

Vì E là trung điểm của đoạn thẳng PQ nên ta có: EP = EQ = \dfrac{{PQ}}{2} = \dfrac{{12}}{2} = 6 đơn vị

Vì F là trung điểm của đoạn thẳng PE nên ta có: EF = FE = FP = \dfrac{{PE}}{2} = \dfrac{6}{2} = 3 đơn vị.

Vận dụng 1 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2

Vòng quay mặt trời trong khu vui chơi Đầm Sen ở thành phố Hồ Chí Minh có điểm cao nhất là 60 m, điểm thấp nhất là 6 m (so với mặt đất). Hỏi trục của vòng quay nằm ở độ cao nào?

Giải Toán lớp 6 bài 35 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gợi ý trả lời

Toán lớp 6 bài 35 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi điểm cao nhất là B, điểm thấp nhất là A, trục là I. Từ hình ta thấy I nằm giữa A và B và IA = IB nên I là trung điểm của AB.

Độ dài đoạn thẳng AB là: 60 - 6 = 54 (m)

Khoảng cách từ mặt đất đến I bằng khoảng cách từ mặt đất đến A cộng với khoảng cách từ A đến I. Trục quay đang nằm ở cao: 30 + 6 = 36 (m)

Bài 8.15 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Cho hình vẽ sau:

Toán lớp 6 bài 35 Kết nối tri thức

a. Em hãy dùng thước thẳng để kiếm tra xem điểm E có phải là trung điểm của đoạn thẳng A C không

b. Kiểm tra xem E còn là trung điểm của đoạn thẳng nào khác có các đầu mút là các điểm đã cho

Gợi ý trả lời

a) Sử dụng thước thẳng để đo ta thấy EA = EC

Vì E nằm giữa A và C mà AE = EC nên E là trung điểm của AC.

b)

Giải Toán lớp 6 bài 35 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ta nhận thấy ba điểm B, E, D cùng nằm trên một đường thẳng nên chúng thẳng hàng.

Sử dụng thước thẳng để đo ta thấy: BE = DE

Vì E nằm giữa B và D mà BE = ED nên E là trung điểm của BD.

Bài 8.16 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Tính độ dài của đoạn thẳng AB nếu trung điểm I của đoạn thẳng AB nằm cách mút A một khoảng bằng 4,5 cm

Gợi ý trả lời

Vì trung điểm I của AB nằm cách mút A một khoảng 4,5 cm nên ta có:

AB = 4,5. 2 = 9 (cm)

Vậy độ dài đoạn thẳng AB dài 9cm.

Bài 8.17 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Cho hình vẽ sau. Biết C là trung điểm của đoạn thẳng AB, D là trung điểm của đoạn thẳng AC. Biết rằng CD = 2 cm, hãy tính độ dài đoạn thẳng AB.

Giải Toán lớp 6 bài 35 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì D là trung điểm của đoạn thẳng AC nên ta có:

AC = DC. 2 = 2. 2 = 4 (cm)

Vì C là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta có:

AB = AC. 2 = 4. 2 = 8 (cm)

Vậy độ dài đoạn thẳng AB dài 8cm.

Bài 8.18 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Giả sử em có một cây gậy và muốn tìm điểm chính giữa của cây gậy đó. Em sẽ làm thế nào:

a) Dùng thước đo độ dài;

b) Chỉ dùng một sợi dây đủ dài.

Gợi ý trả lời

a) Dùng thước đo độ dài tìm điểm chính giữa của cây gậy ta làm như sau:

- Dùng thước đo độ dài của cây gậy.

- Lấy kết quả đo đó chia đôi, ta được khoảng cách từ trung điểm cây gậy đến các đầu mút của cây gậy.

- Dùng thước đo lại với khoảng cách vừa tìm được ta xác định được trung điểm của cây gậy.

b) Dùng sợi dây để tìm điểm chính giữa của cây gậy ta làm như sau:

- Ta đặt sợi dây sao cho thu được một đoạn bằng độ dài của cây gậy

- Ta gập đoạn sợi dây đó lại sao cho hai đầu sợi dây trùng nhau. Nếp gập cắt sợi dây thành hai phần bằng nhau.

Sau đó ta đặt sợi dây vừa gập lên cây gậy ta sẽ tìm được điểm chia cây gậy thành hai phần bằng nhau đó chính là trung điểm của cây gậy.

Ngoài lời giải Toán 6 KNTT bài 34 trên đây. Các em học sinh tham khảo Toán lớp 6 Cánh Diều Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo có lời giải chi tiết cho từng bài học trên lớp để các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho chương trình sách mới. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 327
Sắp xếp theo
    Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Kết nối tri thức Xem thêm