Toán lớp 6 bài 7 Thứ tự thực hiện các phép tính Kết nối tri thức

Toán lớp 6 bài 7 Thứ tự thực hiện các phép tính Kết nối tri thức trang 25, 26 bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 6 Lũy thừa với số mũ tự nhiên Kết nối tri thức

I. Giải Toán 6 Kết nối tri thức phần Luyện tập - vận dụng

Luyện tập 1 Toán lớp 6 trang 26 tập 1

Tính giá trị của các biểu thức sau

a) 25.2332 + 125

b) 2.32 + 5.(2 + 3)

Đáp án

a) 25.2332 + 125 = 25.8 9 + 125 = 316

b) 2.32 + 5.(2 + 3) = 2.9 + 5.5 = 43

Vận dụng Toán lớp 6 trang 26 tập 1

Một người đi xe đạp trong 5 giờ. 3 giờ đầu người đó đi với vận tốc 14km/h; 2 giờ sau người đó đi với vận tốc 9 km/h.

a) Tính quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu, 2 giờ sau?

b) Tính quãng đường người đó đi được trong 5 giờ?

Đáp án

a) Quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu là:

3 . 14 = 42 (km)

Quãng đường người đó đi được trong 2 giờ sau là:

2 . 9 = 18 (km)

b) Quãng đường người đó đi được trong 5 giờ là:

42 + 18 = 60 (km)

Luyện tập 2 Toán lớp 6 trang 26 tập 1

a) Lập biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật ABCD (hình bên)

b) Tính diện tích của hình chữ nhật khi  a = 3 cm

Toán lớp 6 Kết nối tri thức bài 7

Đáp án

a) Độ dài đoạn thẳng AB là:

a + a + 1 = 2.a + 1 (đơn vị độ dài)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

AB . AD = a . (2.a + 1) (đơn vị diện dích)

b) Khi a = 3cm thì diện tích hình chữ nhật là:

3. (2.3 + 1) = 21 (cm2)

II. Giải Toán 6 Kết nối tri thức phần Bài tập

Toán lớp 6 tập 1 trang 26 Câu 1.46

Tính:

a) 235 + 78 - 142

b) 14 + 2 . 82

c) 23+[1 + (3 1)2] : 13

Đáp án

a) 235 + 78 - 142 = 313 - 142 = 171

b) 14 + {2.8^2} = 14 + 2.64 = 14 + 128 = 142

c) \left\{ {{2^3} + \left[ {1 + {{\left( {3 - 1} \right)}^2}} \right]} \right\}:13 = \left\{ {8 + \left[ {1 + {2^2}} \right]} \right\}:13

= \left\{ {8 + \left[ {1 + 4} \right]} \right\}:13 = \left\{ {8 + 5} \right\}:13 = 13:13 = 1

Toán lớp 6 tập 1 trang 26 Câu 1.47

Tính giá trị của biểu thức:

1 + 2(a + b) 43 khi a = 25; b = 9

Đáp án

Thay a = 25; b = 9 vào biểu thức ta có:

1 + 2 (a + b) − 43 = 1 + 2(25 + 9) - 64 = 5

Toán lớp 6 tập 1 trang 26 Câu 1.48

Trong 8 tháng đầu năm, một cửa hàng bán được 1 264 chiếc ti vi. Trong 4 tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được 164 chiếc ti vi. Hỏi trong cả năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu ti vi? Viết biểu thức tính kết quả.

Đáp án

Trong 8 tháng đầu năm cửa hàng bán được số ti vi là: 1 264 (chiếc ti vi)

Trong 4 tháng cuối năm cửa hàng bán được số ti vi là: 4 . 164 (chiếc ti vi)

Tổng số ti vi cửa hàng đó bán trong một năm là: 1 264 + 4 . 164 (chiếc ti vi)

Trung bình một tháng cửa hàng đó bán được số ti vi là:

(1 264 + 4 . 164) : 12

= (1 264 + 656) : 12

= 1920 : 12

= 160 (chiếc ti vi)

Vậy trung bình một tháng của hàng bán được 160 chiếc ti vi.

Toán lớp 6 tập 1 trang 26 Câu 1.49

Căn hộ nhà bác Cường diện tích 105 m2. Ngoại trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30 m2, toàn bộ diện tích sàn còn lại được lát gỗ như sau: 18 m2 được lát bằng gỗ loại I giá 350 nghìn đồng/m2, phần còn lại lát bằng gỗ loại 2 có giá 170 nghìn đồng/m2. Công lát là 30 nghìn đồng/m2

Viết biểu thức tính tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn căn hộ như trên. Tính giá trị của biểu thức đó.

Đáp án

- Diện tích sàn được lát gỗ là: 105 – 30 (m2)

- Chi phí mua gỗ loại 1 cho 18m2 là: 18 . 350 000 (đồng)

- Diện tích sàn còn lại là: 105 – 30 – 18 (m2)

- Chi phí mua gỗ loại 2 cho diện tích sàn còn lại là: (105 – 30 – 18) . 170 000 (đồng)

- Công lát cho diện tích sàn được lát gỗ là: 30 000 . (105 - 30) (đồng)

- Tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn căn hộ như trên là:

18 . 350 000 + (105 – 30 – 18) . 170 000 + 30 000 . (105 - 30)

= 18 . 350 000 + 57 . 170 000 + 30 000 . 75

= 6 300 000 + 9 690 000 + 2 250 000

= 18 240 000 (đồng)

Vậy tổng chi phí bác Cường cần trả là 18 240 000 đồng.

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạoToán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Trên đây là toàn bộ nội dung học và lời giải các phần môn Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 6 cho các bạn học sinh tham khảo. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
56 8.439
Sắp xếp theo
    Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Kết nối tri thức Xem thêm