Toán lớp 6 bài 8 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Cánh Diều

Toán lớp 6 bài 8 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Cánh Diều bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học bài 6 Toán 6 trang 35, 36, 37 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Cánh Diều.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 7 Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết Cánh Diều

I. Giải Toán 6 Cánh Diều Dấu hiệu chia hết cho 2

Hoạt động 1 Toán lớp 6 trang 35

Giải:

a) 10 : 2 = 5; 22 : 2 = 11; 54 : 2 = 27;

76 : 2 = 38; 98 : 2 = 49

b) Các số 12, 22, 54, 76, 98 đều chia hết cho 2.

c, Các chữ số tận cùng của các số 10; 22; 54; 76; 98 lần lượt là 0; 2; 4; 6; 8

Luyện tập vận dụng 1 Toán lớp 6 trang 35

Giải:

Từ số 7 210 đến số 7 220 có 6 số chia hết cho 2 là:

7 210; 7 212; 7 214; 7 216; 7 218; 7 220

Luyện tập vận dụng 2 Toán lớp 6 trang 35

Giải:

Các số có 2 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 được viết từ các chữ số 1, 4, 8 là:

14; 18; 48; 84

II. Giải Toán 6 Cánh Diều Dấu hiệu chia hết cho 5

Hoạt động 2 Toán lớp 6 trang 36

Giải:

a) 50 : 5 = 10; 65 : 5 = 13

b) Các số 50 và 65 đều chia hết cho 5

c) Chữ số tận cùng của các số 50; 65 lần lượt là 0; 5

Luyện tập vận dụng 3 Toán lớp 6 trang 36

Giải:

Một số chia hét cho 2 thì có chữ số tận cùng là: 0, 2, 4, 6, 8

Một số chi hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 0, 5

=> Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là 0

III. Giải Toán 6 Cánh Diều phần Bài tập

Toán lớp 6 trang 36 tập 1 Bài 1

Cho các số 82, 980, 5 975, 49 173, 756 598. Trong các số đó:

a) Số nào chia hết cho 5, nhưng không chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 2, nhưng không chia hết cho 5?

c) Số nào không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5?

Đáp án

a) Số nào chia hết cho 5, nhưng không chia hết cho 2 là: 5 975

b) Số nào chia hết cho 2, nhưng không chia hết cho 5 là: 82; 756 598

c) Số nào không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5 là: 49 173

Toán lớp 6 trang 36 tập 1 Bài 2

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số 212 thỏa mãn mỗi điều kiện sau:

a) Chia hết cho 2;

b) Chia hết cho 5;

c) Chia hết cho cả 2 và 5.

Đáp án

a) Chia hết cho 2 là: 2 120; 2 122; 2 124; 2 126; 2 128

b) Chia hết cho 5 là: 2 120; 2 125

c) Chia hết cho cả 2 và 5 là: 2 120.

Toán lớp 6 trang 36 tập 1 Bài 3

Từ các chữ số 0, 2, 5, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau sao cho:

a) Các số đó chia hết cho 2;

b) Các số đó chia hết cho 5;

c) Các số đó chia hết cho cả 2 và 5.

Đáp án

Số tự nhiên có 3 chữ số có dạng: \overline {ab}  = a.10 + b;\left( {a \ne 0} \right)

a) Các số đó chia hết cho 2 là: 20; 50; 52

b) Các số đó chia hết chi 5 là: 25; 20; 50

c) Các số đó chia hết cho 2 và 5 là: 20; 50

Toán lớp 6 trang 37 tập 1 Bài 4

Dùng cả ba chữ số 4, 5, 9 để ghép thành số có ba chữ số:

a) Nhỏ nhất và chia hết cho 2;

b) Lớn nhất và chia hết cho 5.

Đáp án

Số tự nhiên có 3 chữ số có dạng: \overline {abc}  = a.100 + b.10 + c;\left( {a \ne 0} \right)

a) Số tự nhiên chia hết cho 2 suy ra c = 4

Do số tự nhiên là số nhỏ nhất nên a = 5; b = 9

Vậy \overline {abc}  = 594

b) Số tự nhiên chia hết cho 2 suy ra c = 5

Do số tự nhiên là số lớn nhất nên a = 9; b = 4

Vậy \overline {abc}  = 945

Toán lớp 6 trang 37 tập 1 Bài 5

Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao:

a) A= 61 782 + 94 656 - 76 320 chia hết cho 2;

b) B = 97 485 - 61 820 + 27 465 chia hết cho 5.

Đáp án

a) Ta có: 61 782; 94 656; 76 320 chia hết cho 2

Suy ra A = 61 782 + 94 656 – 76 320 chia hết cho 2

b) Ta có: 97 485; 61 820; 27 465 chia hết cho 5

Suy ra B = 97 485 – 61 820 + 27 465 chia hết cho 5.

Toán lớp 6 trang 37 tập 1 Bài 6

Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết. Khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người. Đội văn nghệ đó có bao nhiêu người? Biết rằng đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người.

Đáp án

Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết

Vậy số người của đội là số chia hết cho 2

Đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người nên theo dấu hiệu chia hết cho 2

Suy ra số người của đội có thể là 16, 18 hoặc 20

Khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người

Suy ra đội văn nghệ có 18 người.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 9 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.
Đánh giá bài viết
18 3.321
Sắp xếp theo
    Toán lớp 6 sách Cánh Diều Xem thêm