Toán lớp 6 bài 3 So sánh phân số

Toán lớp 6 bài 3 So sánh phân số bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập. Giải Toán 6 này nằm trong Chương 5 tập 2 trang 13, 14, 15 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Chân trời sáng tạo.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

1. So sánh hai phân số có cùng mẫu

Thực hành 1 Toán lớp 6 trang 13 tập 2

So sánh \frac{{ - 4}}{{ - 5}}\frac{2}{{ - 5}}.

Trả lời

Ta có: \frac{{ - 4}}{{ - 5}} = \frac{4}{5}\frac{2}{{ - 5}} = \frac{{ - 2}}{5}

Do 4 > - 2 nên \frac{4}{5} > \frac{{ - 2}}{5}

2. So sánh hai phân số khác mẫu

Thực hành 2 Toán lớp 6 trang 14 tập 2

So sánh \frac{{ - 7}}{{18}}\frac{5}{{ - 12}}

Đáp án

Ta có:

\frac{{ - 7}}{{18}} = \frac{{ - 7.2}}{{18.2}} = \frac{{ - 14}}{{36}}

\frac{5}{{ - 12}} = \frac{{ - 5}}{{12}} = \frac{{ - 5.3}}{{12.3}} = \frac{{ - 15}}{{36}}

\frac{{ - 14}}{{36}} > \frac{{ - 15}}{{36}} nên \frac{{ - 7}}{{18}} > \frac{5}{{ - 12}}.

3. Áp dụng quy tắc so sánh hai phân số

Thực hành 3 Toán lớp 6 trang 14 tập 2

Viết số nguyên dưới dạng phân số rồi so sánh.

a) \frac{{31}}{{15}} và 2;

b) - 3 và \frac{7}{{ - 2}}

Đáp án

a) Ta có: 2 =\frac{2}{1} = \frac{{2.15}}{{1.15}} = \frac{{30}}{{15}} < \frac{{31}}{{15}}.

Suy ra\frac{{31}}{{15}} > 2.

b) Ta có:- 3 = \frac{{ - 3}}{1} = \frac{{ - 3.2}}{{1.2}} = \frac{{ - 6}}{2}

\frac{7}{{ - 2}} = \frac{{ - 7}}{2}

Do \frac{{ - 6}}{2} > \frac{{ - 7}}{2} nên - 3 > \frac{7}{{ - 2}}.

\frac{{ - 6}}{2} > \frac{{ - 7}}{2}

4. Giải toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2 trang 15

Bài 1 Toán lớp 6 tập 2 trang 15

So sánh hai phân số.

a) \frac{-3}{8}\frac{-5}{24};

b) \frac{-2}{-5}\frac{3}{-5}

c) \frac{-3}{-10}\frac{-7}{-20}

d) \frac{-5}{4}\frac{23}{-20}

Đáp án

a) Ta có: \frac{-3}{8} = \frac{-3.4}{8.4} = \frac{-12}{24} < \frac{-5}{24}

=> \frac{-3}{8} < \frac{-5}{24}

b) Ta có: \frac{-2}{-5} = \frac{-2.-2}{-5. -2} = \frac{4}{10}\frac{3}{-2} = \frac{3.-5}{-2.-5} = \frac{-15}{10}

Vì: \frac{4}{10} > \frac{-15}{10} nên \frac{-2}{-5} > \frac{3}{-2}

c) Ta có: \frac{-3}{-10} = \frac{-3.2}{-10.2} = \frac{-6}{-20} > \frac{-7}{-20}

nên \frac{-3}{-10} > \frac{-7}{-20}

d) Ta có: \frac{-5}{4} = \frac{-5. -5}{4. -5} = \frac{25}{-20} > \frac{23}{-20}

Nên: \frac{-5}{4} > \frac{23}{-20}

Bài 2 Toán lớp 6 tập 2 trang 15

Tổ 1 gồm 8 bạn có tổng chiều cao là 115 dm. Tổ 2 gồm 10 bạn có tổng chiều cao là 138 dm. Hỏi chiều cao trung bình của các bạn ở tổ nào lớn hơn?

Gợi ý đáp án:

Chiều cao trung bình của các bạn tổ 1 là: \frac{115}{8}

Chiều cao trung bình của các bạn tổ 2 là: \frac{138}{10}

Ta có:

  • \frac{115}{8} = \frac{115.5}{8.5} = \frac{575}{40}
  • \frac{138}{10} = \frac{138.4}{10.4} = \frac{552}{40}

\frac{575}{40} > \frac{552}{40} nên \frac{115}{8} > \frac{138}{10}

Hay, chiều cao trung bình của các bạn tổ 1 lớn hơn.

Bài 3 Toán lớp 6 tập 2 trang 15

a) So sánh \frac{-11}{5}\frac{-7}{4} với -2 bằng cách viết -2 ở dạng phân số có mẫu số thích hợp.

Từ đó suy ra kết quả so sánh \frac{-11}{5} với \frac{-7}{4}

b) So sánh \frac{2020}{-2021} với \frac{-2022}{2021}

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: -2 = \frac{-2}{1} = \frac{-40}{20}

\frac{-11}{5} = \frac{-44}{20} < \frac{-40}{20} nên \frac{-40}{20} < 2

\frac{-7}{4} = \frac{-35}{20} > \frac{-40}{20} nên \frac{-7}{4} > 2

=> \frac{-11}{5} < \frac{-7}{4}

b) Ta có: \frac{2020}{-2021} = \frac{-2020}{2021} > \frac{-2022}{2021}

Nên \frac{2020}{-2021} > \frac{-2022}{2021}

Bài 4 Toán lớp 6 tập 2 trang 15

Sắp xếp các số 2; \frac{5}{-6}; \frac{3}{5}; -1; \frac{-2}{5}; 0 theo thứ tự tăng dần.

Gợi ý đáp án:

Các số lần lượt theo thứ tự tăng dần là: -1;\frac{5}{-6}; \frac{-2}{5};0;\frac{3}{5};  2

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 4 Phép cộng và phép trừ phân số

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sốngToán lớp 6 Cánh Diều chi tiết. Tại đây là lời giải bài tập đẩy đủ, chi tiết cả năm học. VnDoc liên tục cập nhật lời giải của từng bài tập cho các em học sinh cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 39
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 sách Chân Trời Sáng Tạo Xem thêm