Giải Unit 2 lớp 6 At school hệ 7 năm

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At school cung cấp kiến thức giúp học sinh nắm được cách hỏi tên và địa chỉ của người nào đó; làm quen với các từ vựng liên quan đến trường học. Mời thầy cô và các em tham khảo.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 6 đầy đủ tại:

Soạn Unit 2 lớp 6 At school hệ 7 năm

A. Come in Phần 1 - 4 trang 20 - 22 SGK Tiếng Anh 6 Unit 2

1. Listen and repeat. Then practice with a partner. Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành với bạn học.

- Come in: Mời vào

- Sit down: Mời ngồi

- Open your book: Mở sách ra

- Close your book: Gấp sách lại

- Stand up: Đứng dậy

- Goodbye: Tạm biệt

2. Match and write. Ghép câu phù hợp với hình và viết.

Example (Ví dụ)

a) Open your book.

Gợi ý:

Các em nhìn chiều của mũi tên màu đỏ trong tranh để xác định.

Kết quả:

a) Open your book.

b) Sit down.

c) Come in.

d) Close your book.

e) Stand up.

3. Play Simon Says. Chơi trò chơi Simon Says.

Simon nói: "Ngồi xuống!" "Đứng lên!"

4. Remember. Ghi nhớ.

Come in

Sit down

Open your book

Close your book

Stand up

B. Where do you live? Phần 1-6 trang 23-25 SGK Tiếng Anh 6 Unit 2

1. Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner. Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành hội thoại với bạn học.

- What's your name? (Tên của bạn là gì?)

My name's Nam. (Tên mình là Nam.)

- Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live on Tran Phu Street. (Mình sống ở đường Trần Phú.)

- How old are you? (Bạn mấy tuổi?)

I'm twelve years old. (Mình 12 tuổi.)

2. Play with words. Chơi với chữ.

Bạn sống ở đâu?

Mình sống trong một căn nhà.

Bạn sống ở đâu?

Mình sống trên một con đường.

Bạn sống ở đâu?

Mình sống trong một thành phố.

Bạn sống ở đâu?

Mình sống ở Việt Nam.

3. Listen and repeat. Lắng nghe và lặp lại.

4. Listen and repeat. Then practice spelling your name with a partner. Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành đánh vần tên của em với bạn cùng học.

- What's your name? (Tên em là gì?)

My name's Lan. (Tên em là Lan ạ.)

- How do you spell it? (Em đánh vần tên mình như thế nào?)

L-A-N, Lan. (el-ei-en, Lan.)

5. Write the answers in your exercise book. Viết các câu trả lời vào trong vở bài tập.

a) What's your name? (Bạn tên là gì?)

=> My name's Nam.

b) How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

=> I'm twelve years old.

c) Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

=> I live on Giai Phong Street.

d) How do you spell your name? (Bạn đánh vần tên mình như thế nào?)

=> en-ei-em, Nam.

6. Remember. Ghi nhớ.

C. My school Phần 1-4 trang 26-29 SGK Tiếng Anh 6 Unit 2

1. Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner. Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành hội thoại với bạn học.

Hướng dẫn dịch:

- Mình là học sinh. Đây là trường tôi.

- Kia là lớp mình.

- Đây là phòng học của mình.

- Kia có phải là giáo viên của bạn không?

Ừ. Đó là cô giáo của mình.

- Đây là bàn của cậu à?

Không. Kia là bàn của mình.

2. Listen and repeat. Lắng nghe và lặp lại.

- a door: cửa ra vào

- a window: cửa sổ

- a board: bảng

- a clock: đồng hồ

- a waste basket: thùng rác

- a school bag: cặp sách

- a pencil: bút chì

- a pen: bút mực

- a ruler: thước kẻ

- an eraser: cục tẩy

- a desk: bàn học

- a classroom: phòng học

- a school: trường học

3. Practice with a partner. Thực hành với bạn cùng học.

What is this? It's a/ an ...What is that?

4. Remember. Ghi nhớ.

* Ôn tập Lý thuyết Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 2 tại:

Trên đây là Giải bài tập SGK tiếng Anh Unit 2 lớp 6 At School đầy đủ. Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
58 10.248
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm