Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 6 unit 5 Reading

Reading Unit 5 Food and health Tiếng Anh 6 Friends plus

Giải tiếng Anh lớp 6 Friends plus unit 5 Food and health bao gồm đáp án các phần bài tập SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo unit 5 Food and health trang 64.

THINK! Look at the photo. What do you know about sumo wrestlers? Nghĩ! Hãy nhìn bức ảnh. Em biết gì về các đấu sĩ sumo?

1. Read the text. Complete the interview with questions a-d. Em hãy đọc đoạn văn. Hoàn thành bài phỏng vấn với các câu hỏi từ a đến d.

Đáp án

1 - c ; 2 - a ; 3 - d ; 4 - b ;

2. Read the Skills Strategy. Then listen to the text again and complete the summary with five of the words in the box. Em hãy đọc chiến lược kỹ năng. Sau đó, nghe lại văn bản và hoàn thành bản tóm tắt với năm từ trong bảng từ

Đáp án

1 - isn't;

2 - healthy;

3 - eat;

4 - afternoon;

5 - after;

3. Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text. Hãy sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ có màu xanh lam trong văn bản.

Đáp án

- train (v): luyện tập

- dish (n): món ăn

- vitamins (n): vitamin

- enormous (adj): khổng lồ, to lớn

- bowls (n): bát / chén

- desserts (n): món tráng miệng

4. USE IT! Work in pairs. Do you think a sumo wrestler's life is interesting? Why / Why not? What is your favourite dish? Em hãy làm việc theo cặp. Bạn có nghĩ rằng cuộc sống của một võ sĩ su-mô thì thú vị? Tại sao có/ Tại sao không? Món ăn yêu thích của bạn là gì?

Gợi ý

I don't think a sum wrestler's life is interesting. Because they have an unnormal life.

My favorite dish is Pho and BBQ.

Trên đây là Giải Vocabulary tiếng Anh lớp 6 friends plus unit 5 trang 64. Bài viết trên đây hy vọng rằng sẽ giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh Friends plus lớp 6 theo từng lesson hiệu quả.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Giải bài tập Tiếng Anh 6

Xem thêm