Vocabulary Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 6

Soạn tiếng Anh 6 Friends plus Starter unit - Vocabulary

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh Friends Plus lớp 6 Starter Unit trang 6 Vocabulary - Free time dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Vocabulary Starter Unit trang 6 tiếng Anh 6 Friends Plus gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 5 có trong trang 6 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo.

1. Match the words in the box with pictures 1-15 then listen and check. Nối từ trong hộp với bức tranh từ - 15, sau đó nghe và kiểm tra.

Click để nghe

 

Vocabulary Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus trang 6

Đáp án

1 - Chatting online; 2 - Reading; 3 - meeting friends;

4 - art; 5 - photography; 6 - cycling;

7 - sport; 8 - animals; 9 - music;

10 - video games; 11 - watching TV; 12 - films;

13 - skateboarding; 14 - cooking; 15 - shopping;

2. Read and complete the text with the words in the box. Then read, listen and check your answers. Đọc và hoàn thành đoạn văn với những từ trong hộp. Sau đó đọc, lắng nghe và kiểm tra câu trả lời. 

Click để nghe

photography ; skateboarding ; cooking ; sport ;

reading ; music ; video games ; chatting ; 

Hi! I'm Kate. I'm twelve and I'm from Oxford in the UK. I'm into sport and I'm good at basketball. Apart form sport, I like (1)......... and (2)...... online. I'm not interested in shopping. This is my brother Jack. Jack isn't into sport. He's into (3)........ and his favorites are football games. Jack isn't on his computer twenty-four hours a day - he and his friends like (4)........ but they aren't very good!

Our parents, Jen and Ed, like books and they're into (5) ....... My mum is interested in (6)...... and her photos are really good. Our mum and dad are good at (7)......Italian food is their favourite.

And you and your family? What are your hobbies and interests?

Đáp án

1 - Music; 2 - chatting; 3 - video games; 4 - skateboarding; 

5 - reading; 6 - photography; 7 - cooking; 

3. Look at the key phrases and listen. What do the people say? Complete the phrase. Nhìn những cụm từ quan trọng dưới đây và lắng nghe. Họ nói gì? Hoàn thành cụm từ.

Click để nghe

Đáp án

Đang được VnDoc.com cập nhật. 

4. Write six sentences about your interests. Use the Key Phrases in exercise 3 and the words in exercise 1. Viết 6 câu về sở thích của em. Sử dụng những cụm từ quan trọng trong bài tập 3 và những từ vựng trong bài 1. 

Ví dụ:

I'm into sports.

I'm not good at music. 

Gợi ý

Đang được VnDoc.com cập nhật.

5. Use it! Work in pairs. Compare your interests in exercise 4. Thực hành nào! Làm việc theo cặp. So sánh sở thích của em trong bài tập 4. 

Gợi ý

Đang được VnDoc.com cập nhật.

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo Anh 6 Friends plus Starter unit - Vocabulary. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.
Đánh giá bài viết
1 173
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm